Вашата добра практика беше подадена успешно. Ако практиката ви продължава напред с вас ще се свърже наш автор.

Разгледайте добри практики

Филтрирай

Благодярим за подадената добра практика
Социално-емоционално учене

Алиса в страната на сетивата

Или как второкласници в гр. Аксаково учат чрез провеждане на опити Преди да прочетете тази статия, затворете очи, идете до най-близката съседна

Благодярим за подадената добра практика
Игрови подход и игровизация

Как отбелязването на патронния празник на училището в село Калугерово се превръща в забавна игра на знания

На 6 януари общността на ОУ “Христо Ботев” – с. Калугерово ежегодно отбелязва рождената дата на патрона на училището – големия български

Благодярим за подадената добра практика
Социално-емоционално учене

Спокойствие, книжки и самостоятелно учене в класната стая на един млад учител от ОУ “Николай Петрини” – град Ямбол

В началото на учебната 2022/2023 г. Пламена Михайлова влиза в класната стая за първи път като учител в ГЦОУД. Групата ѝ в