С добро дело днес в клас – добри хора за цял живот

В една популярна българска песен се пее:

Ако до всяко добро същество

застане поне още едно,

ех, ще започне такъв живот,

че само си викам “Дано”. 

Водена от желанието да обучава и възпитава добри хора, учителката Ивелина Темелкова организира за своите четвъртокласници предизвикателството “Да станем по-добри”.

В началото на учебната година тя поема смесена група ученици от двата четвърти класа в 119 СУ “Академик Михаил Арнаудов” – град София. Г-жа Темелкова наблюдава липса на желание за взаимопомощ и подкрепа между децата – работата в новосформираната група е предизвикателство за тях. Учителката със съжаление констатира, че като цяло агресията при подрастващите се превръща във все по-голям проблем. “Но правенето на малко добро всеки ден ни помага да станем по-добри хора за цял живот”, убедена е тя.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: “Да станем по-добри”

Цели:

  • Развиване на емоционална интелигентност;
  • Изграждане на толерантни и емпатични взаимоотношения;
  • Формиране на нагласа за приемане и помощ между съучениците.

Подходяща е за: начален и прогимназиален етап

Прилага се: в часовете по самоподготовка и занимания по интереси, в часа на класа; 

Необходими материали: табло “100 дейности на добрина”

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Идеята на предизвикателството е класът да достига всеки месец общо до 100 добри неща. С практиката г-жа Темелкова иска да помогне на децата да преодолеят трудностите в общуването помежду си, но също и да насърчи добротворчеството: “През тази учебна година реших да предизвикам учениците да бъдат по-добри към себе си и към другите, да се уважават и да си помагат”

За да се приложите практиката “Да станем по-добри”, ви е нужно табло “100 дейности на добрина” за записване на добрите дела. Таблото е разделено на два листа с по 50 сърца на всеки (дизайнът на г-жа Темелкова е разработен с помощта на платформата Canva).

Времето за споделяне на добрите примери е в края на учебния ден. Всеки ученик, който е направил нещо добро, разказва на съучениците си в какво се състои доброто дело. Когато групата оцени неговата постъпка като “дейност на добрина”, ученикът има право да се отбележи на таблото. Избира си едно сърчице и записва датата и името си в него. Ученикът, който има най-много сърца за месеца, е награден с грамота “Ученик за пример”.

С добро дело днес в клас - добри хора за цял живот

“В началото на децата им беше трудно да се фокусират върху добрите дела, които правим в училищната среда, а споделяха за това какво са направили у дома или пред блока”, разказва г-жа Темелкова. Постепенно четвъртокласниците започват да се държат по-добре и един с друг в училище. Част от примерите за извършени добри дела в групата са: помощ на мама в домакинската работа, помощ на възрастната дама от входа, отваряне на вратата на учителка в училище, задържане на вратата за съученик.

Г-жа Темелкова мисли в посока как да развие идеята: “Бих разширила мащабите й, като включа състезание между класовете от един випуск. Тогава учениците биха били още по-мотивирани да се борят за това да бъдат по-добри и да правят добро на другите”.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Практиката съдържа състезателен елемент, който силно мотивира четвъртокласниците да вземат участие – всички заедно трябва да изършат 100 добри дела в рамктите на месец, а същевременно всеки от тях се стреми към титлата “Ученик за пример”. 

Постепенно учениците се научават да ценят истинските добрини в ежедневието си, независимо от провежданото предизвикателство. Стават по-толерантни, приемащи и разбиращи околните, общуват по-лесно един с друг.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ

Поставянето на количествени цели винаги трябва да е свързано с реалистична преценка за възможностите на ученици – целта не трябва да бъде нито много лесно достижима, нито прекалено трудна. Ако предизвикателството все пак се окаже непосилно за децата, помислете за удължаване на срока за постигане на целта.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали