Вашата добра практика беше подадена успешно. Ако практиката ви продължава напред с вас ще се свърже наш автор.

Разгледайте добри практики

Филтрирай

Благодярим за подадената добра практика
Проектно базирано обучение

Как да сложим край на глада?

През 2015 г. ООН си поставя 17 цели за устойчиво развитие. “Да преобразим нашия свят: Програма за устойчиво развитие до 2030” ни

Благодярим за подадената добра практика
Проектно базирано обучение

Междупредметие: гимназисти решават практически казуси в интердисциплинарни занятия

Неотдавна умението на българските младежи да прилагат учебните си знания в житейски ситуации (т. нар. функционална грамотност) бяха тествани за пореден път

Благодярим за подадената добра практика
Проектно базирано обучение

Как учениците от ІV Езикова гимназия “Фредерик Жолио – Кюри” във Варна разглеждат различните културни епохи от различни гледни точки?

Проектът “Културните епохи през моя поглед” възниква в резултат на стремежа да се съчетае изучаването на различни културни епохи с иновативен и