6 начина да използваме видео в часовете по английски език

Обучението по английски език предоставя голяма свобода за включването на разнообразни теми в часовете. Препоръчително е те да са автентични и ако е възможно свързани с реалния свят. Начинът, по-който запознаваме учениците с тях, много често е чрез видео. Проучванията и опитът ни показват, че видеото може да е много ефективен инструмент в класната стая, но е важно как се използва. Често учителите пускат видео, а учениците просто седят и гледат. Активното учене обаче изисква и активно гледане. В следващите редове ще ви представим шест начина за това как ефективно да използвате видео в часовете по английски език. 

 • Видеото като инструмент за развиване на критично мислене

Не гледайте на видеото като възможност да “налеете” още информация в главите на учениците. Приемете го като възможност за изследване на света около тях. Изберете видео от някои голям англофонски сайт или канал в Ютюб (пр. BBC, Vox, CNN). Ще вземем за пример това видео за сексизма, в което Лора Бейтс разглежда основните причини за него. Започнете часа с видеото. След това разгледайте тези въпроси с учениците или ги разделете в малки групи за обсъждане.

 1. Опишете какво видяхте. Какво се случва? Как изглеждат хората във видеото? Какви предмети виждате във видеото? Обобщете главната идея.
 2. Какъв е основният проблем?
 3. Били ли сте вие, приятел или член на семейството ви някога в такава позиция? Опишете ситуацията. (ВАЖНО: Темата във видеото е чувствителна. Никога не настоявайте учениците да споделят в клас. Ако прецените, че е по-уместно, можете да формулирате въпроса като хипотетична ситуация и да питате учениците какво биха направили.)
 4. Какви според вас са причините за проблема?
 5. Какво може да направи всеки един от нас, за да реши проблема? Какво можем да направим заедно? Кое решение е по-добро: индивидуалното или колективното? Защо?

Освен като дискусии, някои от въпросите могат да се отговорят и писмено. Учениците могат да направят плакати или презентации или пък организирайте ролеви игри. Което и да изберете, нека учениците да:

 • илюстрират проблема;
 • споделят собственото си мнение;
 • изброят възможни решения;
 • изберат кое от решенията е най-добро;
 • обяснят защо. 

На по-напредналите класове може да поставите задача да напишат есе за друг проблем по зададената конструкция.

 • Гледане по двойки

За тази дейност изберете откъс от филм и разделете класа по двойки. Половината ученици застават с гръб към екрана, а другата с лице към тях. Спрете звука на клипа и го пуснете. Учениците, които виждат какво се случва, трябва да разказват на партньорите си. На всяка минута (или малко повече, ако клипът е дълъг) учениците си сменят местата и продължават така докато клипът свърши. След това учениците хронологически описват събитията във видеото. После споделят написаното с друга двойка и накрая всички дискутират. В края на часа пуснете видеото отново, този път със звук, и нека всички го изгледат.

Има много подходящи видеа онлайн. 

 • Дублиране

Пуснете видео без звук и нека учениците да измислят диалозите. Може даже да ги изиграват на импровизирана сцена. Тази дейност развива креативността на учениците и е супер забавна! Дори не е задължително видеата да са с хора – може да е видео с животни, а учениците да възпроизвеждат на глас това, което животните си мислят. Може да използвате и анимации, които да дадат допълнителна свобода на учениците да експериментират с езика и с различни акценти и произношения.

 • За представяне на нова тема

Мозъците ни са еволюирали да разпознават различното и новото. Това е наследство от предците ни, чийто живот е зависел от умението им да са нащрек за промени около тях. Много по-вероятно е да грабнете вниманието на учениците, ако им представите нещо ново. Видеото може да е прекрасен инструмент да разнообразите началото на часовете си. Следващия път, когато започвате нов раздел или тема, просто покажете видео по темата. Пример от моята класна стая е как започнах проект за различните природни бедствия, показвайки на учениците автентичен репортаж за земетресението и последвалото цунами в Индийския океан през 2004 г..

 • Ученически въпроси

Вместо вие да задавате въпросите по дадено видео, защо не оставите тази задача на учениците? Нека всеки ученик подготви няколко въпроса по видео, което всички гледат. След това всеки дава въпросите си на съученик, който им отговаря и връща за проверка. Първият проверява отговорите и оценява съученика си. На първо място тази стратегия подготвя учениците за стандартните упражнения за слушане с разбиране, които фигурират във всеки изпит, защото вникват в процеса на създаване на самите въпроси. Също така, учениците са по-склонни да пишат добри въпроси, когато знаят, че техен съученик ще им отговаря. И трето – учениците отговарят по-подробно и по-добре на въпроси, когато знаят, че техен съученик ще ги оценява.

Алтернативно – може да дадете различни видеа на учениците или дори да оставите избора на видео на тях самите.

 • За развиване на ключови умения

Някои стратегии, които учителите по езици използваме при четене, са предполагане, обобщение, визуализиране, “какво би казал героят”, правене на връзки, оценка и др. Същите може да приложим и при гледане и слушане. Например стратегия, която често използвам в клас, е да слагам на пауза интересно видео (пример 1, пример 2), а учениците трябва да предположат какво ще стане след това. Това работи особено добре с видеа, в които има много обрати и неочаквани моменти.

Използването на видео в часовете по английски език може да е много ефективно с правилните дейности. Освен стандартните въпроси за разбиране, видеото предоставя възможност за развиване на умения на 21-ви век като критично мислене, работа в екип и креативност. В тази статия ви представихме шест практики за часовете по английски език, които се надяваме да използвате в най-скоро време. А вие как използвате видео в своето преподаване? 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали