Кое би предпочел – СЕУ игра по география

Учениците избират между две действия, емоции, концепции и аргументират отговора си.

Самоосъзнатост: Учениците разбират и обясняват собствения си избор; изграждат положителна нагласа към учебния материал.

Социална осъзнатост: Учениците разбират изборите на другите.

5 – 10 мин. за “географска загрявка” по двойки 

Готови въпроси от типа : “Кое би предпочел?

Стъпки за изпълнение на дейността

Ако времето не е свършило, а някои двойки са приключили с картите, кажете им, че сега могат и сами да измислят някои въпроси и да ги разиграят.

Въведете играта като регулярна дейност в началото и/или края на даден раздел. Нека учениците сами да създават въпроси от типа “Кое би предпочел?” на база вече усвоения материал или предстоящата учебна тема.

Учениците могат да играят и у дома със своето семейство. 

Още полезни статии:

Проектно базирано обучение

“Научна пещера за бягство от класната стая” – практика, която обединява знания, творчество и спечелване на код за бягство от класната стая

Схващането, че преподаването на химия трябва да се случва основно по класическия начин, тъй като трудно се прилагат иновативни подходи, е мит, който ще разбием

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали