Урок по търпение за първокласници

Ако работите с първокласници, знаете, че едно от най-големите предизвикателства е липсата на търпение. Всичко трябва да стане на момента! Някой е готов пръв с упражнението? Веднага трябва да отидете да проверите. Някой вдига ръка? Незабавно му обърнете внимание. Нещо се случва на двора? Веднага всички трябва да изтичат до прозореца да видят.

 

Може би сте виждали видеозапис на популярния експеримент, в който на група деца се казва, че ще ги оставят сами в стаята за 10-15 минути с един бонбон. Те могат да изядат бонбона, но ако се въздържат и не го изядат, ще получат цели три! Въпреки че децата напълно разбират, че ако не действат импулсивно и изчакат малко ще получат три бонбона, някои от тях все пак напълно съзнателно избират да изядат единия бонбон.

Тези импулсивни реакции са породени от факта, че децата все още не са изградили механизми за “отлагане на наградата”. Умението да се концентрираш върху трудна и неприятна задача в името на потенциална награда, която ще получиш в бъдеще, е изключително важно за постигането на житейски и професионални успехи. Това умение помага на децата да проявяват упоритост и постоянство в работата си, като същевременно ги учи да планират и да мислят стратегически.

За съжаление, ако не помогнете на учениците да изградят това умение още в началното училище, шансовете им да го усвоят самостоятелно или в по-горните класове са минимални. Искаме да ви помогнем, като ви споделим един подробно разписан урок по търпение за първокласници.

Урокът “Имам търпение да изчакам” цели да покаже на децата как да завършат това, което трябва да направят, преди да направят това, което искат. Ако веднъж направят този избор съзнателно, е много вероятно в бъдещи сходни ситуации да се замислят. Особено ако и вие им помагате с насоки.

Свалете си урока тук.

Урокът “Имам търпение да изчакам” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Практики от класната стая: Пролетен базар или как да развием самоосъзнатост и отговорност чрез благотворителност

Много често в учителската практика си задаваме едни и същи въпроси и се срещаме със сходни проблеми при учениците. Всеки учител се е сблъсквал с

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас