Три фрази, които никога да не казвате на вашите деца

Докато пиша тези редове, едно телевизионно шоу с въпроси се радва на голям интерес. Особено полемични се оказват въпросите по математика. 

Три фрази, които никога да не казвате на вашите деца

Участниците обикновено започват с “не съм много силен по математика”, а хората в социалните мрежи се възмущават от тяхното невежество. 

Три фрази, които никога да не казвате на вашите деца

 

Дали един въпрос е лесен обаче зависи от знанията на отговарящия и подобни спорове по-скоро ме провокират да се замисля за образованието по математика в училище. Истината е, че много от учениците биват отвратени от математиката още в много ранна възраст, причината за което е тясно свързана с начина, по който учителите им говорят за нея. Затова в тази статия ще ви споделя три фрази, които да избягвате в практиката си. Статията е с особен фокус върху математиката, но съветите определено са приложими за всички предмети в училище. А може би дори и извън него.

1. Лесно е!

Адски много ученици решават, че просто не ги бива по математика и държат на това си схващане до 12. клас, че и след това. Представете си, че сте един такъв ученик, в час сте по предмет, по-който никога не сте се справяли добре, нямате самочувствието, че разбирате от него, и учителят казва на класа колко лесни са материалът или задачата днес.

Когато казваме “Лесно е!”, ние учителите пренебрегваме преживяването на тези, за които материалът е труден, и създаваме среда, в която техните въпроси по задачите са нежелани. Да не можеш да решиш задачата в подобна класна стая би било неестествено и ако вие сте такъв ученик, най-вероятно ще ви страх да помолите за помощ или допълнителни разяснения. Щом учителят е казал, че е лесно, значи проблемът е у вас.

Като учители носим отговорността да създадем класна стая позволяваща грешки в процеса на откриване на решението. Това е начинът нашите ученици да се влюбят в предмета ни. Няма как да създадете подобна среда, ако учениците по-начало чувстват, че изостават, защото материалът “е лесен”.

2. Толкова си умен!

Хвалете учениците си. Но нека похвалите са за конкретни и подражаеми действия, а не за интелекта им. Как мислите, че се чувства ученикът, който не разбира задачата, когато похвалите съученика му, че е много умен, защото я е решил? Това ви действие ще затвърди усещането му, че не го бива, че математиката е сложна (за него) и че някои хора са добри по математика, докато други просто не са. Това не само, че е грешно, ами и потенциално унищожително за мотивацията на учениците ви. 

Вместо да хвалите интелекта, хвалете усилената работа, постоянството, вниманието към детайла, умението да си сътрудничат и да работят в екип, правилната употреба на термини и куража, който показват, когато са решителни. Преди да похвалите ученик се уверете, че всеки друг ще има възможността да повтори действието, което хвалите.

3. Това вече сме го учили, така че трябва да го знаеш.

Много учители имат ученици с пропуски от минали години. Проблемът е особено явен по математика, тъй като фундаменталните знания придобити в първите няколко години постоянно биват надграждани с по-трудни концепции и идеи. Дотолкова, че на ученик може да му се вижда невъзможно да навакса, ако не се е справял в миналото.

Казвайки нещо от рода на “това вече сме го учили” или “това трябва да го знаеш” не само че затвърждава мнението на ученика, че никога няма да е добър по математика, ами и го обвинява за нещо, което не е непременно негова вина. Може учителят миналата (или преди няколко) година да не е преподал някоя част от материала адекватно или да не е имал достатъчно часове за упражнения. Във всички случаи, ако ученик влиза във вашия час с нагласата, че изостава, не е редно допълнително да затруднявате възвръщането на самоувереността му с подобни фрази.

Всички учители трябва да подкрепят учениците си и да развиват у тях любов към ученето. Учителите по математика имат още по-голямата отговорност да изградят самочувствие в учениците си, че са способни да се справят с материала. Начинът, по-който говорим на учениците, има огромно въздействие и с малки промени можем да направим това въздействие силно позитивно.

 

Статията е адаптирана от Edutopia.

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали