Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка.

Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация в дадена държава, сравнява изборите на другите, разбира логическите връзки между характеристиките на индивида и белезите на обществото.

15 – 20 мин. 

Работен лист, химикал, статия

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Докато раздавате изрезките от вестниците (или споделяте онлайн линк към новината) обяснете, че целта днес е да се научим да извличаме важна информация от статии.

“Ще имате 15 минути, в които да прочетете кратката статия за град в България и отговаряйки на въпросите да разберете коя информация е ключова, коя ни дава представа за града, региона или държавата, какъв може да бъде проблемът засегнат в статията и как бихме го решили. Въпросите са на работния лист, който трябва да попълните след прочитането на статията.”

Обсъдете

Примерна статия

Летовници в Поморие помагат да запазим морето ни чисто

Летовници в Поморие получават безплатна лимонада срещу чаша фасове, които са събрани от плажа. Така собственикът на местно заведение се надява да накара туристите да се замислят и да помогнат да запазим морето ни чисто.

Идеята за тази инициатива се ражда преди три години.

“Един мъж с две деца, около 10 годишни, дойде и ни поиска две пластмасови чаши и след около 30-40 минути ги върна пълни с дребни отпадъци, фасове. Предложих им да им направя лимонада. За миналата година събрахме около 60 000. Разбира се, ние ще се радваме никой да не ни носи или да ни носят празни чашки”, каза собственикът на плажния бар Йордан Иванов.

Така за три години от плажа пред бара са събрани хиляди фасове. Инициативата ще продължи през целия сезон.

А малкият Теодор отпива от лимонадата, след като е събрал чаша с фасове от плажа. 

“Имаше много боклуци на плажа, много бързо напълнихме чашата”, сподели момчето.

Въпроси към статията: Какво можем да разберем от медиите?

  • Къде се е случило събитието? (държава, град, местност)
  • Какви хора участват в събитието? (ако има такива)
  • Какви са техните задължения/професии?
  • Има ли морален, икономически, екологичен проблем? Ако да, какъв?Засегнати ли са природни или архитектурни забележителности? Какво научаваме от тях за държавата? (какви природни или архитектурни забележителности/ особености има държавата)
  • Как този проблем те кара да се чувстваш?
  • Можем ли да помислим за варианти за разрешаването на проблема? Какви са вариантите?
  • Какво ни пречи да го разрешим?
Обобщете

Изведете акцентите от дискусиите и обобщете добри практики за консумиране на медийно съдържание:

Допълнителен ресурс: Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда 

Статиите могат да дават информация за екологичен проблем, климатични промени (напр. Статии за пожар или наводнение), могат да дават информация за индустриален напредък ( отваряне на нов производствен комплекс), могат дори да съобщават за социална инициатива ( инициативи свързани с чистата вода, образованието и т. н.)

Нека учениците да обсъдят с родител или друг близък актуална новина за региона, която ги е впечатлила. Учениците могат да използват стратегиите за активно слушане, както и да задават СЕУ въпроси, за да разберат повече за гледната точка на събеседника. 

Още полезни статии:

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали