Prepodavame.bg

Новините влизат в час

Учениците извеждат важна информация за дадена държава или регион на база новинарска статия за събитие/явление/случка.

Социална осъзнатост: учениците се запознават със ситуация в дадена държава, сравнява изборите на другите, разбира логическите връзки между характеристиките на индивида и белезите на обществото.

15 – 20 мин. 

Работен лист, химикал, статия

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Докато раздавате изрезките от вестниците (или споделяте онлайн линк към новината) обяснете, че целта днес е да се научим да извличаме важна информация от статии.

“Ще имате 15 минути, в които да прочетете кратката статия за град в България и отговаряйки на въпросите да разберете коя информация е ключова, коя ни дава представа за града, региона или държавата, какъв може да бъде проблемът засегнат в статията и как бихме го решили. Въпросите са на работния лист, който трябва да попълните след прочитането на статията.”

Обсъдете

Примерна статия

Летовници в Поморие помагат да запазим морето ни чисто

Летовници в Поморие получават безплатна лимонада срещу чаша фасове, които са събрани от плажа. Така собственикът на местно заведение се надява да накара туристите да се замислят и да помогнат да запазим морето ни чисто.

Идеята за тази инициатива се ражда преди три години.

“Един мъж с две деца, около 10 годишни, дойде и ни поиска две пластмасови чаши и след около 30-40 минути ги върна пълни с дребни отпадъци, фасове. Предложих им да им направя лимонада. За миналата година събрахме около 60 000. Разбира се, ние ще се радваме никой да не ни носи или да ни носят празни чашки”, каза собственикът на плажния бар Йордан Иванов.

Така за три години от плажа пред бара са събрани хиляди фасове. Инициативата ще продължи през целия сезон.

А малкият Теодор отпива от лимонадата, след като е събрал чаша с фасове от плажа. 

“Имаше много боклуци на плажа, много бързо напълнихме чашата”, сподели момчето.

Въпроси към статията: Какво можем да разберем от медиите?

  • Къде се е случило събитието? (държава, град, местност)
  • Какви хора участват в събитието? (ако има такива)
  • Какви са техните задължения/професии?
  • Има ли морален, икономически, екологичен проблем? Ако да, какъв?Засегнати ли са природни или архитектурни забележителности? Какво научаваме от тях за държавата? (какви природни или архитектурни забележителности/ особености има държавата)
  • Как този проблем те кара да се чувстваш?
  • Можем ли да помислим за варианти за разрешаването на проблема? Какви са вариантите?
  • Какво ни пречи да го разрешим?
Обобщете

Изведете акцентите от дискусиите и обобщете добри практики за консумиране на медийно съдържание:

Допълнителен ресурс: Пътеводител за проверка на факти в дигитална среда 

Статиите могат да дават информация за екологичен проблем, климатични промени (напр. Статии за пожар или наводнение), могат да дават информация за индустриален напредък ( отваряне на нов производствен комплекс), могат дори да съобщават за социална инициатива ( инициативи свързани с чистата вода, образованието и т. н.)

Нека учениците да обсъдят с родител или друг близък актуална новина за региона, която ги е впечатлила. Учениците могат да използват стратегиите за активно слушане, както и да задават СЕУ въпроси, за да разберат повече за гледната точка на събеседника. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Сподели статията

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали