Курсове по програма "Училища за пример" 2022-2024

Програма "Училища за пример", Випуск 2022-2024

Курсове за педагогическите екипи

Курсове по програма "Училища за пример" 2022-2024

STEM в училище – интегриран подход в образованието по науки

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът подкрепя преподаватели по STEM предмети да създават и реализират STEM преживявания, като стъпват на нуждите и интересите на учениците си и прилагат различни

Виж съдържанието
Курсове по програма "Училища за пример" 2022-2024

ЕЗИКОВО ПОДКРЕПЯЩИ УЧИЛИЩА

ПЕДАГОГИЧЕСКИ КУРС – УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР Курсът обучава учителите да използват и тестват различни форми на езикова подкрепа при деца с майчин език, различен от езика на преподаване (т.нар. деца

Виж съдържанието

Курсове за лидерските екипи