Модул 2 – Силата на наблюдението – Випуск 2024, ЛЕ