Как учениците от Кнежа напредват по всички предмети в часовете по физическо

Часовете по физическо възпитание и спорт са любими на децата, особено в начален етап. Учениците в ОУ “Отец Паисий” в град Кнежа не правят изключение. В тяхното училище тези часове са изпълнени с игри, движения и забавления… и са съчетани с упражнения по математика, български език, английски език и всички други предмети, изучавани в начален етап.

Нещо повече – учениците са мотивирани да внимават и да учат по време на часовете, за да могат да се представят блестящо в игрите по време  по физическо. Интердисциплинарното обучение помага на децата да постигнат целите, заложени в учебната програма по физическо възпитание и спорт, като в същото време подобряват своите умения да се концентрират, да мислят и да използват знанията си, за да победят в играта. 

Обикновено часовете по физическо възпитание и спорт в начален етап се водят от началните учители. Но в ОУ “Отец Паисий” – град Кнежа директорът ги поверява на учител специалист.

“Изхождайки от максимата, че децата учат най-добре докато играя, разработих собствена методика за интердисциплинарно обучение по физическо възпитание и спорт. Тя представлява преплитане на двигателните задачи с решаване на задачи от другите учебни дисциплини”, споделя учителката по физическо възпитание и спорт, г-жа Ива Найденова-Данчева.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Интердисциплинарно обучение по Физическо възпитание и спорт

Цели: 

  • Работи се по целите, заложени в учебната програма по ФВС;
  • Прилагат се новите знания и се упражняват уменията, придобити по всички учебни предмети, изучавани в начален етап;
  • Повишава се мотивацията на учениците да учат и да използват новите знания в игрите.

Подходяща е за: ученици от 1. до 3. клас.

Прилага се:  в часовете по ФВС

Необходими материали: Пособия за провеждане на часове по ФВС – топки, конуси, въжета, кофи.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

1.Интердисциплинарно обучение по ФВС и родинознание

Часът се провежда на открито. Учениците в 1. клас изучават видовете растения – тревисти растения, храсти, дървета, докато играят. Учителят казва наименованието на растение, а учениците трябва бързо да пипнат растение от този вид. По този забавен начин учениците развиват компетентности, свързани с глобалната тема “Растенията и животните около нас” от учебната програма по Родинознание и област “Туризъм” от програмата по ФВС.

2.Интердисциплинарно обучение по ФВС и БЕЛ

По време на тези часове учениците участват в щафетни игри, в които изпълняват определени физически упражнения и посочват гласни или съгласни звукове, съставят думи от разбъркани букви или изречения с предварително дадени думи. 

3.Интердисциплинарно обучение по ФВС и математика

Пример за подходяща игра е “Врани и врабци”. Правилата на играта са следните: класът се разделя на два отбора, а учителят съобщава на глас условието на математическа задача. Отборът, който пръв реши задачата, приема ролята на “врани” и трябва да гони другия отбор –  “врабците”. 

Друг вариант за съчетаване на ФВС и Математика предлагат щафетните игри, при които дадената физическа активност (бягане, подскоци, пълзене и т.н.) завършва с решаване на задачи на бяла дъска от всеки член на отбора. Целта на отборите е не само да завършат играта първи, а и да решат вярно всички задачи. 

Може и да се тренира стрелба в цел, като децата целят числа, докато ги сравняват, събират и изваждат. Да се поставят различни задачи в зависимост от това кое умение по математика искаме да упражняват децата. 

“В основата на всичко е играта. Искам часовете по физическо възпитание да бъдат още една възможност за децата да се развиват чисто ментално”, казва учителката.

ЗАЩО ДА ОПИТАТЕ

Интердисциплинарното обучение по ФВС дава възможност на всеки ученик да разкрие своите силни страни. Развиват се както двигателните умения, така и академичните. По време на часовете учениците използват едновременно физическия и умствения си потенциал. 

Всички деца искат да участват в игрите, които учителят предлага. По време на ФВС децата се развиват и ментално, защото се учат да контролират собственото си тяло в името на победата.

“Не всички деца имат данни да бъдат спортисти. Едни от тях – да, но други са силни в математиката например. Когато играем играта “Врани и врабци” с решаване на задачи по математика, отборът, който реши първи задачата, започва да гони. По този начин математикът в отбора изпъква в очите на другите. Самото дете има желание да участва в игрите, за да може да се развива. И обратно – дете, което е изключително голям спортист, но не му се учи, намира сили в себе си и се старае да се развива и по другите предмети”, казва Ива Найденова-Данчева казва.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАТЕ

В подобни интердисциплинарни игри може да бъде включен материал от всички учебни предмети в начален етап. Но за тази цел учителят по физическо възпитание и спорт следва да отдели достатъчно време да изследва заедно с началния учител учебните програми, тематичните разпределения и учебниците по предметите, които ще включи в планираните дейности. 

Игрите, в които децата ще участват, следва да бъдат интересни и забавни. Учителят трябва да проявява истинска креативност, за да държи децата  мотивирани и ангажирани. 

 

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали