Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Междупредметните връзки са едни от най-важните и значими компоненти в нашето образование. Затова въпреки че понякога темите по различните предмети за даден клас значително се разминават, интердисциплинарните уроци не са рядкост. Много учители обичат да работят по общи проекти и да експериментират, преподавайки заедно и смесвайки теми от своите учебни дисциплини.

В столичното 51 СУ “Елисавета Багряна” няма невъзможни неща, когато имаш ясна визия за целта си. Позволено е дори да докараш кон в училище, за да представиш конната езда като спорт!

Какви са задачите в открития урок “География и история на спорта”?

Всички участващи ученици трябваше да подготвят информационни табла с кратка история на конкретния спорт, както и детайли за представителен спортист по следните критерии:

  • в коя държава е роден;
  • за кои отбори или в кои държави се е състезавал;
  • в какви състезания е участвал;
  • колко и какви награди и отличия е спечелил;
  • какво е характерно за този спортист – любима фраза, движение, обръщение или др.

Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Разпределихме учениците в различни групи:

  • ученици, които подготвят постери за съответния спорт;
  • ученици, които участват в демонстрационната част от представянията;.
  • ученици, които подготвят картата на света във формат А0 – по време на открития урок върху нея участниците обозначаваха с пинчета мястото на произход на всеки спорт. 

Някои ученици се включиха в повече от една дейност. Всеки екип с постер трябваше да проучи освен историята за своя спорт, поне трима известни негови представители. Създадохме и график с репетиции и срокове за подготовка на материалите. Правилното разпределение на времето и определянето на ролите имаше ключово значение за крайния резултат – всеки знаеше точно за какво отговаря и какво трябва да представи.

Избрахме и водещ на открития урок – една от нашите ученички, шампионка по езда беше. Нейна основна задача беше да обявява по списък кой спорт след кой следва. 

Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Как протече откритият урок?

Заедно с колегата по физическо възпитание и спорт успяхме да реорганизираме учебния процес на няколко класа, за да може всички да посетят открития урок. Събитието продължи близо 70 минути без прекъсване. В двора на училището присъстваха над 150 зрители и близо 50 първокласници. За да имаме максимално добро озвучаване, се снабдихме с две колони и с микрофон.

Екипите прегърнаха сериозно задачата си, макар и да бяха притеснени – не е лесно да говориш пред толкова много хора! В предварително определена последователност те излизаха на сцената, за да представят разпределените им спортове, като първо разказваха, а след това демонстрираха. Определено гостуващият кон беше звездата на деня – добре обученият състезател Одисей беше изключително дружелюбен и малки и големи, искаха да се снимат с него.

Разбира се, ръководството на училището беше предварително уведомено за цялата програма и даде позволение за докарване на Одисей в двора. Координацията и подготовката на учениците успя да впечатли всички – урокът започна с конна езда, премина през няколко сервиса, забивки, финтове и хватки, а завърши с всеобщо дунавско хоро, както си му е редът при закриване на значими събития.

Как спортът намери мястото си на географската карта? Интердисциплинарен урок “География и история на спорта”

Защо направихме този урок?

Подобни мероприятия дават глътка въздух в учебния процес, сплотяват преподавателите, подобряват взаимоотношенията им с учениците, а самите участници усъвършенстват уменията си и развиват общата си култура. Комбинирането на методи като представяне на постер и демонстрация оставят дълготрайна следа и в съзнанието на зрителите.

Оказа се, че нашите ученици обичат спорта и много от тях тренират усилено. С придаването на значимост на открития урок и представяйки го като голямо събитие, ги вдъхновихме да разгърнат потенциала си и да работят мотивирано. Те усетиха колко е важен всеки един от тях за групата и осъзнаха, че ако някой не се включи, това ще се отрази върху целия екип и общото представяне. В крайна сметка децата се справиха отлично, дори и тези, които в повечето случаи не са особено старателни и избягват допълнителните задачи. Това беше още един целен аспект на нашата практика – да покажем колко много таланти и колко разностранни интереси има в училище. 

 

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали