Prepodavame.bg

Как да видим света през очите на другите?

Ако сте начални учители, вероятно сте се сблъсквали с нагласата на децата, че винаги има само един абсолютно верен отговор и всеки, който не е съгласен, греши. Това води до много конфликтни ситуации, а и ограничава мирогледа на учениците.

Ние няма да изпадаме във философска беседа на тема дали съществува абсолютната истина. Вместо това искаме да ви споделим един урок, чрез който да помогнете на четвъртокласниците си да осъзнаят, че всеки човек има своя гледна точка и целта не е да се опитат да я променят, така че да заприлича на тяхната, а по-скоро да се опитат да я разберат. Това ги учи на две много ценни умения – смяна на гледната точка и социална осъзнатост. Те са свързани с по-голяма емпатия, просоциално поведение и по-благоприятно отношение към чуждата перспектива. В краткосрочен план това ще подобри социално-емоционалния климат в класната ви стая, а в дългосрочен – ще помогне на учениците да се впишат в обществото и да бъдат успешни негови членове.

Както и сами ще се уверите, урокът “Спри! Помисли пак.” е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. Към него ще намерите работни листи и допълнителна информация по темата, концепции, съвети и често задавани въпроси, които можете да споделите както с колегите си в училище, така и с родителите на вашите ученици.

Свалете си урока тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Спри! Помисли пак.” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в четвърти клас.

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Научна десетка за месеца
Научна грамотност

Научна десетка за месеца

В рамките на раздела отправяме предизвикателство към учениците да генерират научни въпроса по темата на раздела. Избираме ден, в който гласуваме за десетте най-добри въпроса.

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за четвърти клас

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.