Как да видим света през очите на другите?

Ако сте начални учители, вероятно сте се сблъсквали с нагласата на децата, че винаги има само един абсолютно верен отговор и всеки, който не е съгласен, греши. Това води до много конфликтни ситуации, а и ограничава мирогледа на учениците.

Ние няма да изпадаме във философска беседа на тема дали съществува абсолютната истина. Вместо това искаме да ви споделим един урок, чрез който да помогнете на четвъртокласниците си да осъзнаят, че всеки човек има своя гледна точка и целта не е да се опитат да я променят, така че да заприлича на тяхната, а по-скоро да се опитат да я разберат. Това ги учи на две много ценни умения – смяна на гледната точка и социална осъзнатост. Те са свързани с по-голяма емпатия, просоциално поведение и по-благоприятно отношение към чуждата перспектива. В краткосрочен план това ще подобри социално-емоционалния климат в класната ви стая, а в дългосрочен – ще помогне на учениците да се впишат в обществото и да бъдат успешни негови членове.

Както и сами ще се уверите, урокът “Спри! Помисли пак.” е разписан изключително подробно и буквално можете да си го свалите и приложите в час дума по дума. Към него ще намерите работни листи и допълнителна информация по темата, концепции, съвети и често задавани въпроси, които можете да споделите както с колегите си в училище, така и с родителите на вашите ученици.

Свалете си урока тук.

———————————————————————————————————————-

Урокът “Спри! Помисли пак.” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в четвърти клас.

Още полезни статии:

Стратегии

Избиране на стратегия: Задаване на един и същи въпрос 10 пъти и даване на различен отговор всеки път

2.1. Учениците използват техники за генериране на идеи самостоятелно 1.Описание Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят

Рефлексия в процеса на учене
Умения за учене

Рефлексия в процеса на учене

Накратко, това означава да наблюдаваме себе си, докато извършваме учебна дейност. Важно е, защото изисква сложни умствени процеси, но и защото по този начин учениците

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за четвърти клас