Интервю с човек от чуждо място

Учениците създават и задават въпроси за традиции и бит на човек от друга държава или на човек, който живее в различен край на България.

Социална осъзнатост: учениците се запознават с различни култури; повишават се позитивните нагласи към други общности и националности.

около 20 минути 

Маркер, дъска или проектор.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Ако имате приятел, който е от друга държава или живее в друга държава, помолете го да се включи онлайн във вашия час, за да разкаже за своята страна и да отговори на въпросите на децата. 

 

Въведете

 Обяснете на учениците: „Днес ще си поговорим с човек от….., казва се….. Той/тя ще ви разкаже за мястото, където живее и след това вие ще имате възможността да зададете няколко въпроса за всичко, което ви е направило впечатление или искате да знаете.

Интервюирайте

След края на краткото представяне на госта всеки ученик има право да зададе поне един въпрос, който предварително е подготвил по зададени опорни точки: 

  • Природа 
  • История
  • Бит и култура
  • Икономика
  • Образование
  • Здравеопазване 
  • Туризъм

 

 

 

Обобщете

Изведете акцентите от интервюто и изведете заедно с учениците приликите и разликите, които откриват между своя бит и култура и този на интервюирания човек.  

Въпроси за опознаване на човек от друга държава/култура

Кое е любимото ви нещо в родината ви?
Коя е столицата на вашата страна?
Кои са другите големи градове във вашата страна?
Коя е най-популярната туристическа дестинация във вашата страна?
Кои са някои от най-известните ястия във вашата страна?
Кои са някои от традиционните обичаи на вашата страна?
Каква е историята на вашата страна?
Кои са някои от най-големите предизвикателства пред вашата страна днес?
Кое е любимото ви нещо във вашата страна?
Кое е най-доброто време от годината за посещение на вашата страна?
Колко безопасна е вашата страна за пътниците?
Имате ли съвет за пътуващите, които посещават вашата страна за първи път?
Каква е валутата във вашата страна?
Кой е официалният език на вашата страна?
Кои са основните езици, които се говорят във вашата страна?
Какъв език(ци) говорят хората във вашата страна?
Имам ли нужда от виза, за да посетя вашата страна?
Можете ли да препоръчате добри книги или филми за вашата страна?
Има ли нещо друго, което трябва да знам за вашата култура, преди да посетя?
Имате ли вътрешни съвети за пътуване из страната ви с ограничен бюджет?
Има ли места във вашата страна, които са забранени за туристи?
Имате ли препоръки за атракции, които трябва да видите във вашата страна?
Има ли някакви рискове, за които трябва да знам, когато пътувам във вашата страна (напр. престъпност, политически вълнения)?
Можете ли да ми разкажете за момент, в който сте преживели културен шок, докато сте пътували в чужбина?
Имате ли съвет как да избегнете културен шок, когато пътувате до ново място?
Какъв е климатът във вашата страна?
Какъв е пейзажът във вашата страна?
Кои са някои от най-известните хора от вашата страна?
Кои са някои от най-известните забележителности или исторически места във вашата страна?
Кои са някои от традициите, практикувани във вашата страна?
Как хората във вашата страна прекарват свободното си време?
Каква е политическата система във вашата страна?
Кои са някои от основните религии, практикувани във вашата страна?
Има ли екологични проблеми във вашата страна, за които сте загрижени?
Имате ли семейство или приятели, които живеят в други страни? Ако е така, къде живеят?
Пътувал ли си някога в други страни? Ако да, кои?
Познавате ли някой, който се е преместил във вашата страна от друга държава? Ако е така, откъде са дошли и защо са се преместили?
Как обикновено се обличат хората във вашата страна? Има ли определен стил на облекло, който се счита за традиционен за вашата култура?
Коя е любимата ви храна от вашата страна?
Има ли социални проблеми във вашата страна, които ви притесняват?
Кои според вас са някои от най-големите предизвикателства пред вашата страна днес?
Как смятате, че ще се промени вашата страна през следващите 10-20 години?
Смятате ли, че има недоразумения или погрешни схващания за вашата страна, които хората от други страни имат? Ако е така, какви според вас са тези недоразумения и как могат да бъдат коригирани?
Кои са някои от основните индустрии във вашата страна?
Как се придвижват хората във вашата страна?
Кои са някои от нещата, които ви карат да се гордеете, че сте от вашата страна?
Какво е правителството на вашата страна?
Какви според вас са някои от предимствата на живота в друга държава?
Какви според вас са някои от предизвикателствата да живееш в различна страна?
Има ли нещо във вашата култура, което смятате, че може да ми се стори объркващо или трудно за разбиране?
Има ли думи или фрази на вашия език, които може да не са ми познати?
Бихте ли искали да ме научите как да казвам здравей на вашия език?
Кои са основните етнически групи във вашата страна?
Как се поздравяват хората във вашата страна?
Как се сбогувате на вашия език?
Какъв е типичният ден за човек от вашата страна?
Каква е образователната система във вашата страна?
Каква е здравната система във вашата страна?

Времето за интервю трябва да е предварително уговорено. 

Ако учениците разговарят с чужденец, винаги правете превод, дори и по-голямата част от децата да разбират английски. Превеждайте кратки пасажи и правете чести паузи от говоренето на друг език.

Може да поканите и родители да се включат като публика по време на интервюто и да задават въпроси след това. 

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали