Гъсеницата Мануела ни учи как да постигаме целите си

Ако работите с първокласници, вероятно сте се сблъсквали с разочарованието и фрустрацията на децата, предизвикани от някоя по-комплексна задача. Проблемът е, че учениците не могат да си представят как един сложен процес може да се раздели на малки стъпки, които да се изпълнят последователно и за определен срок от време. По-скоро си мислят, че всичко трябва да се направи веднага и наведнъж.

Тук вашата роля е изключително важна. Вие сте хората, които могат да ги мотивират да си поставят амбициозна цел, да я разделят на ясни и лесноизпълними стъпки и да ги следват, докато не постигнат желания резултат. Както се досещате, това изисква редица качества, умения и нагласи като търпение, упоритост, постоянство, организационни умения, умения за планиране и целеполагане и т.н.

За щастие, всички тези умения и нагласи могат да се преподават в час! Ще се радваме да ви помогнем в това благородно и амбициозно начинание, като ви споделим подробно разписан урок за първи клас по темата, който можете директно да свалите и приложите в час дума по дума. Към него ще намерите и допълнителна информация и съвети за учители и родители. Урокът “Гъсеницата Мануела” цели да покаже на децата как да разделят по-сложните задачи на малки и постижими стъпки.

Коя е Мануела и как може една гъсеница да научи децата да мислят стратегически ще разберете само ако си свалите урока тук.

Урокът “Гъсеницата Мануела” е част от системата “Стъпка по стъпка”на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Направи план за действие
Математическа грамотност

Направи план за действие

Тази стратегия е заимствана от втората стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973). Основната идея тук

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас