Динозавърът Ненчо, който не се страхува да казва “не”

Умението да отстояваме позицията си, да казваме “не” и да реагираме адекватно, когато някой прави нещо, което не ни харесва, е изключително важно. От една страна, това ни предпазва емоционално и физически, а от друга, показва на околните кое поведение е приемливо и кое – недопустимо.

За съжаление, първокласниците все още не са развили тези способности напълно и имат нужда от вашата подкрепа. Ако им помогнете, ще предотвратите безброй конфликтни ситуации и прояви на агресия в класната стая. А и кой учител не си мечтае за хармоничен и целенасочен учебен процес?

Ние ще ви подкрепим като ви споделим един подробно разписан урок за първи клас по темата, който можете директно да свалите и приложите в час дума по дума. Урокът “Динозавърът Ненчо” цели да покаже на децата как да реагират, когато някой прави или казва неща, които са им неприятни и ги разстройват. С помощта на Ненчо учениците ще разсъждават над поредица от хипотетични ситуации и ще упражняват правото си да казват “не”.

Към урока ще намерите и специален постер, на който самият Ненчо обобщава стратегията си. Можете да го закачите на видно място в стаята, така че учениците да се подсещат за съветите на мъдрия динозавър.

Как би постъпил динозавърът Ненчо, ако някое дете го настъпва по опашката? Ще разберете само, ако си свалите урока тук.

Урокът “Динозавърът Ненчо” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Четене и социално-емоционални умения – един урок с много приложения 

Как целенасочено да развиваме социално-емоционалните умения на учениците през предмета, който преподаваме? Какви техники да прилагаме? Има ли качествени ресурси, които да ни помогнат в

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас

Специална оферта през септември

Активирай индивидуален учителски абонамент за 12 или 24 месеца

с 30% намаление с код prepodavame30.

  • 00дена
  • 00часа
  • 00минути