Prepodavame.bg

Динозавърът Ненчо, който не се страхува да казва “не”

Умението да отстояваме позицията си, да казваме “не” и да реагираме адекватно, когато някой прави нещо, което не ни харесва, е изключително важно. От една страна, това ни предпазва емоционално и физически, а от друга, показва на околните кое поведение е приемливо и кое – недопустимо.

За съжаление, първокласниците все още не са развили тези способности напълно и имат нужда от вашата подкрепа. Ако им помогнете, ще предотвратите безброй конфликтни ситуации и прояви на агресия в класната стая. А и кой учител не си мечтае за хармоничен и целенасочен учебен процес?

Ние ще ви подкрепим като ви споделим един подробно разписан урок за първи клас по темата, който можете директно да свалите и приложите в час дума по дума. Урокът “Динозавърът Ненчо” цели да покаже на децата как да реагират, когато някой прави или казва неща, които са им неприятни и ги разстройват. С помощта на Ненчо учениците ще разсъждават над поредица от хипотетични ситуации и ще упражняват правото си да казват “не”.

Към урока ще намерите и специален постер, на който самият Ненчо обобщава стратегията си. Можете да го закачите на видно място в стаята, така че учениците да се подсещат за съветите на мъдрия динозавър.

Как би постъпил динозавърът Ненчо, ако някое дете го настъпва по опашката? Ще разберете само, ако си свалите урока тук.

Урокът “Динозавърът Ненчо” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Мечтаното училище

4 стъпки към училището мечта – Стъпка 1

Как да създадем училище-мечта? Училище, в което ученици и учители са мотивирани и ангажирани с процеса на учене, взаимоотношенията са удовлетворяващи, а резултатите като училищен

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Карта на четивната грамотност
Четивна грамотност

Карта на умението Четивна грамотност

Елемент Цели Стратегии 1. Извлича информация от непрекъснат текст. 1.1. Намира директно казана в текст информация. 1.1.1. Задава си въпроси по текста; 1.1.2. Разделя в

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини