“Ако не можем да достигнем съгласие” или как да правим компромис

Като начални учители вероятно сте се сблъсквали с много конфликтни ситуации в класната стая, породени от това, че малките ученици все още не са усвоили тънкото изкуство на компромиса.

Много първокласници нямат представа как да реагират, когато техните приятели не искат да споделят вещите си, да играят заедно в междучасието или да работят по конкретна задача в час. Ако им помогнете да си обяснят защо това изобщо се случва и как да се справят в подобна ситуация, ще подобрите уменията им за ефективна комуникация и управление на конфликти. А това ще се отрази изключително благоприятно и върху учебния процес.

Ние можем да ви подкрепим в тази задача! Споделяме ви един подробно разписан урок за първи клас по темата, който можете директно да свалите и приложите в час дума по дума. Към него ще намерите и допълнителна информация и съвети за учители и родители. Урокът “Ако не можем да достигнем съгласие” показва на децата как да намерят компромис, когато не могат да се разберат с приятелите си. С помощта на увлекателната история на приятелите Андрея и Андрей, вашите ученици ще разсъждават върху важни въпроси като “Защо хората искат различни неща?” и “Възможно ли е в крайна сметка всички да са доволни?”.

Кои са Андрея и Андрей, каква е причината за техния конфликт и как го преодоляват ще разберете, ако си свалите урока тук.

Урокът “Ако не можем да достигнем съгласие” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

learning for clever
Комуникативни умения

Ролеви игри

Ролевите игри могат да бъдат използвани в обучението по всеки предмет, както и във всеки урок/тема. Те могат да бъдат по двойки или в групи

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас