Виртуални пътешествия в читателски клуб “Ян Бибиян”

Когато изучават произведенията, включени в учебната програма по български език и литература, учениците от прогимназиален и гимназиален етап все по-често срещат трудности с думите, които не се използват в ежедневието. Лексиката в произведенията на Вазов, Ботев, Каравелов е все по-неразбираема за децата. Те се затрудняват и да извличат качествена информация от непознат текст.

Сблъсквайки се с този проблем, госпожа Ирина Костова създава свой читателски клуб в Обединено училище “Христо Смирненски” в село Вакарел, община Ихтиман. След проведена анкета учениците от седми клас решават да станат членове на клуба. Освен запознанството с вълшебния свят на литературата, учениците имат възможност да пътешестват виртуално в различни музеи и библиотеки на родните и чуждестранните автори. 

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име: Читателски клуб “Ян Бибиян” 

Цели: 

  • Да се засили работата върху развитието на комуникативната компетентност на учениците;
  • Да се развият умения за възприемане на текстове чрез четене с разбиране и дискусии.

Подходяща е за: прогимназиален етап

Прилага се:  целогодишно, по предварително разписан план-график

Необходими материали: бяла и цветна хартия, моливи, ножици, химикали, картон

Описание на практиката

Книгата, която дава началото на читателския клуб, е романът “Ян Бибиян” от Елин Пелин (откъдето идва и името на клуба). Първите стъпки на учениците към вълшебството на книгите е плахо, но с постоянство и време, седмокласниците започват да питат: “Госпожо, ние кога ще имаме час по четене?”

Дейностите ни са насочени към възприемане и осмисляне на писмен текст”, споделя госпожа Костова. Учениците имат възможност да боравят с речници и справочници, за да потърсят непознатите думи в произведенията. 

Чрез групови задания, ролеви игри, работа в екип, обучение по двойки, участие в неформални срещи, работа по проекти, обмяна на опит, учене чрез правене, драматизации и интерактивност, читателският клуб е място, в което всеки се чувства спокоен, приет и уверен във възможностите си. “Хартиеният носител спомага и за по-лесното усвояване на книжовните норми в българския език”, споделя г-жа Костова. 

Виртуални пътешествия в читателски клуб "Ян Бибиян" Виртуални пътешествия в читателски клуб "Ян Бибиян"

Според учителката учениците от прогимназиален етап имат нужда и от практически часове, в които да обогатят знанията си за българските традиции и фолклор. Около големите християнски празници, а и не само, в клуба се организират специални срещи с местните читалищни дейци към НЧ “Заря – 1902 г.” – с. Вакарел. В последните две години седмокласниците създават още декори за куклен театър, който представят пред ученици, учители, родители и местните жители. Миналата година клубът представя постановката “Спящата красавица”, а тази – “Солта е най-скъпото”. 

Виртуални пътешествия в читателски клуб "Ян Бибиян"

Виртуални пътешествия в читателски клуб "Ян Бибиян"

Виртуалните екскурзии обединяват знания и умения на седмокласниците по информационни технологии и български език и литература. Чрез тях усъвършенстват презентационните си умения, както и умението за активно слушане. При представянето на биографии на различни автори учениците използват широк набор от инструменти. 

Читателският клуб “Ян Бибиян” участва активно и в извънучилищни инициативи като благотворителни базари и литературни конкурси. Истинска гордост за клуба са ръчно изработените читателски дневници от учениците. По време на лятната ваканция, получавайки списъка със задължителната литература, децата попълват личен читателски дневник с рисунки, описания на героите, биография на автора и впечатленията  им  от творбата. В началото на всяка учебна година дневниците поставят старта на новия учебен материал, с който тепърва ще се запознават в час. 

Ръчно изработени книги на ученици от читателския клуб в с. Вакарел

Защо да опитаме тази практика

В проведена анкета в Обединено училище “Христо Смирненски” – с. Вакарел, 70% от родителите смятат, че иновативната методика в читателския клуб “Ян Бибиян” е повече от полезна за децата им.

С помощта на читателския клуб г-жа Костова работи за:

  • приобщаване на учениците към националните и общочовешките ценности;
  • повишаване на мотивацията на учениците;
  • задълбочаване на интереса към българска и чуждестранна литература; 
  • виртуалните екскурзии затвърждават междупредметните връзки;
  • дава се възможност за артистични изяви и работа в екип на ученици от различен етнически произход;

Ученици с книги, които четат в училищния читателски клуб

“На 31.01.2023 г. участниците в Читателски клуб “Ян Бибиян”  пренесоха учениците от ОбУ “Христо Смирненски”, с. Вакарел в света на приказките. С  ръчно изработените книги те подредиха изложба “Моята любима приказка” и по тази начин всеки посетител ще може да се докосне до магическия свят на вълшебствата и приключенията.” 

За какво да внимаваме

Със сигурност ще бъде полезно в литературния клуб да разглеждате произведенията, включени в учебната програма. Но добре познатите ни “Под игото” и “Немили – недраги” на Иван Вазов са едни от най-предизвикателните произведения за учениците, най-вече поради многото историзми и архаизми, смята г-жа Костова. И допълва: “Нужно е внимателно да се подбират творбите, които да бъдат включени в предварително разписания план на клуба. Препоръчвам учителите да започнат с произведение, което е написано на език, достъпен за учениците.”

Практиките са селектирани в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

 

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали