Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

Съвременната образователна система дава възможност да се въведе т.нар. изследователски подход – учениците сами да достигат до изводите, а учителят да ги подкрепя и насочва в този процес. Пред децата се поставят предизвикателства, които ги мотивират да участват активно в процеса на обучение, да търсят информация, да я анализират, да правят изводи и да създават собствени модели. Изследователският подход изисква от учителя да избере атрактивна за учениците тема, след което да направи солидна предварителна подготовка – да подбере източници, ресурси и дейности, да формулира ясно целта на проекта и критериите за оценка, да маркира ключови дейности и да се намесва само при нужда. 

Този подход използват г-жа Александрина Шомова и нейните седмокласници в работата си по проекта “Терапия с бактериофаги”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Терапия с бактериофаги

Подходяща е за: ученици от 7. клас

Учебен предмет: Биология и здравно образование

Цели: 

 • Учениците задълбочават познанията си за микробиологията и вирусологията. 
 • Изучават предимствата и недостатъците на антибиотиците и ги сравняват с дейността на фагите от друга страна. 
 • Учениците развиват комуникативните и презентационните си умения, развиват такт за работа в последователни стъпки, за постигане на обща цел.

Информация за учителя: Александрина Шомова е учител по човекът и природата и биология и здравно образование в Средно училище “Екзарх Антим І”, гр. Казанлък. В работата си обича да експериментира с различни подходи, техники и ресурси на преподаване. За нея е важно учениците да разбират това, което изучават и да могат да го обясняват по подобаващ за степента начин.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Практиката се провежда като извънкласна дейност. Учениците се учат да работят в екип в лабораторна среда и с лабораторни инструменти, като финализират проучванията си с изготвяне на модел на бактериофаг и дигитализация процеса на размножаване. Практиката разглежда възможността бактериофагите да се превърнат в бъдещо средство за лечение на супер бактериални инфекции и дори ракови заболявания.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Практиката се осъществява в няколко последователни стъпки.

Търсене и систематизиране на информация за различните видове бактериофаги и тяхната роля

а) Дейности

 • Подбор на информация и изготвяне на модел на фаг с основни елементи и тяхното значение за размножаването му – учениците търсят информация за бактериофагите в различни видеа и онлайн научни статии. 
 • Учениците проектират всяка част на фага и измислят игра чрез използването на QR кодове, чрез която съучениците им се запознават с основните части на бактериофаг и се опитват да ги поставят на съответстващото им място в модела. За да създадат играта, учениците записват гласовете си и подбират кратка информация за всяка отделна част на фага. Вграждат я в QR код и поставят кодовете на различни места на проектирания от тях модел. Чрез сканиране на кодовете техните съученици чуват и прочитат информацията и поставят кода на правилното за него място.

б) Продължителността на тази дейност е три седмици, по 40 минути всеки ден. 

в) Необходимите материали, с които е изработен моделът, са картон, силиконово лепило, хартия за печене, кухненски гъби, медна тел, хартия, метална тел и пластмасова пластина.

Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

Разглеждане цикъла на размножаване при бактериофагите, в който се крие тяхното действие срещу бактериите

а) Дейности

 • създаване на модели фаги и бактериална клетка, които да се използват за създаването на кратък филм с озвучаване от учениците, за размножаването при фагите – учениците създават кратко видео като първоначално наблюдават няколко видеа и чрез различни публикации проучват механизма на инфектиране на бактериалната клетка. След това изработват модели на бактериална клетка и на бактериофаги. Подбират и си разпределят етапите от механизма, а след това заснемат и обработват видеото.

б) Продължителността на тази дейност е две седмици, по 40 минути всеки ден.

в) Необходими материали – пластилин, метални жици, фолио, обработваща програма.

Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

Провеждане на експериментална и изследователска част

а) Дейности

 • Вземане на подходящи проби, центрофугиране и филтриране на изолата – от почва, от чешмяна вода и от слюнка.
 • изработка на бактериална среда и поставяне на фаго изолата.
 • Наблюдение на характерни плаки за дейността на фагите.
 • Търсене на минимална концентрация с максимален бактерициден ефект.

б) Провеждане на среща със специалист вирусолог, който да предостави необходима помощ на учениците в експерименталната част.

в) Продължителността на изследванията е три седмици.

г) Необходимите материали за тази част са епруветки, петриеви панички, пипети, агар-агар, вода, физиологичен разтвор, проби почва, слюнка.

Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

Сравнение на дейността на антибиотиците и дейността на фагите чрез изготвяне на сравнителна таблица и търсене на случаи за лечение и с двете възможни средства 

а) Дейности

 • търсене на информация и създаване на сравнителна таблица с недостатъци и предимства на употребата с антибиотици и фаготерапия. 

б) Продължителността на тази дейност е една седмица.

в) Необходимите материали са лаптоп (смартфон, таблет и др.) и интернет.

Подготовка и презентация на крайните продукти пред съученици

а) Дейности

 • Изготвяне на презентация.
 • Презентиране на етапите от съвместната работа на екипа пред съученици.

б) Продължителността на тази дейност е една седмица.

в) Необходимите материали са лаптоп и мултимедия.

Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Г-жа Шомова споделя: “Практиката води до увеличаване интереса на учениците към биологията и микробиологията, увеличава се и стимулът на учениците за работа в лабораторна среда, променят се нивата на знанията, тяхната задълбоченост, логичност и целенасоченост. Учениците изпитват желание да работят, изследват и пресъздават наблюденията си, а това се отразява позитивно на тяхната самооценка и нагласа. Учениците, участващи в практиката, демонстрират усъвършенстване на презентационните си умения и желание за придобиване на по-задълбочени знания”.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Необходимо е учениците да имат солидна теоретична подготовка и подходящи лабораторни условия на работа. Трябва да се изготви и план за работа, особено при работа в лаборатория. Нека учениците се почувстват водещи в изследването. Значимостта на тяхната изследователска работа ще ги накара да приемат задачите като своя лична цел.

Терапия с бактериофаги или как шестокласници влизат в обувките на микробиолози

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали