Сподели на представител от другия екип

Сподели на представител от другия екип

Една чудесна стратегия за изграждане на увереност в говоренето е споделянето на темата и аргументите с представителите на друг екип. В края на груповата задача учителят определя кои ученици за колко време ще „гостуват“ на другите екипи, така че всеки екип да има по един гост, който да сподели своя опит. При представянето на гостите в екипите може да се използва матрицата от предишната стратегия, тъй като и тук целта е учениците да говорят свободно по темата и да представят задълбочени аргументи. Членовете на екипите имат за задача, след като изслушат госта, да му задават въпроси, свързани с неговата тема, теза, аргументи и принос.

Предимства на стратегията

  • Благодарение на тази стратегия учениците преодоляват първоначалните си притеснения и стават по-уверени в изказването си;
  • Постига се ефектът на „връстници обучават връстници“;
  • Създава се усещането, че мнението на всеки е ценно и заслужава да бъде споделено.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • е възможно някои деца в началото да не осъзнават важността на стратегията и да се опитат да я провалят с несериозно отношение;
  • учителят последователно и аргументирано трябва да мотивира учениците, че това е важно за всички участници.

Още полезни статии:

Математическа грамотност
Математическа грамотност

Математическа грамотност

Математическа грамотност Какво е математическа грамотност и защо е важна Какво е математическа грамотност? Едно възможно определение за математическа грамотност е: „съвкупността от знания, умения,

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали