“Назад във времето на социализма” – интердисциплинарен урок по история и биология

Човек трябва да помни своето минало, за да бъде готов за бъдещето. Но какво знаят младите българи за периода на социализма у нас? 

Интердисциплинарният урок “Назад във времето на социализма” на учителите Илияна Гечкова, учител по история и цивилизация, и Евгения Пайташка, учител по биология и здравно образование в ХГ “Св. св. Кирил и Методий” гр. Пловдив, разкрива основни характеристики на епохата на социализма в исторически, културен, научно-изследователски и битов аспект. В 10. клас учениците изучават изцяло българска история – от създаването на Българската държава до наши дни, включително и периода на социализма, но знаят малко за ролята на историческите събития и политическия живот за развитието на науката, в частност биологичната растителна селекция.

Съчетаването на историческите познания за социализма и начина на живот през тази епоха и познанията на учениците по биология е предизвикателство. В този смисъл добрата предварителна подготовка на урока е от огромно значение. Двете учителки работят заедно вече няколко години и осъществяват подобни интердисциплинарни уроци в различни класове и по различни теми. Конкретно в този урок учителите се стремят към създаване на добра позитивна среда за работа и достатъчно силна мотивация сред учениците за участие в групови и индивидуални задачи.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА:

Име на практиката: Интердисциплинарен урок: “Назад във времето на социализма”

Цели:

  • Учениците да научат за успехите и постиженията на българите в периода на социализма;
  • Да се докоснат до предмети от бита на хората от близкото миналото; 
  • Да се предизвикат емоционалните реакции на учениците.

Подходяща е за:  Ученици от 10. клас

Необходими материали: 

  • Мултимедийна презентация;
  • Предмети, познати от времето на социализма и позабравени днес – грамофонни плочи, чушкопек, транзистор, кинокамера, табелки от времето на социализма и др.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

“Назад във времето на социализма” е интердисциплинарен урок за упражнение по по предметите история и цивилизация и биология и здравно образование.     

Илияна Гечкова, учител по история и цивилизация в ХГ “Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Пловдив, споделя: “Информацията, която получават учениците е свързана с репресиите, фалитите на държавата, Държавна сигурност и лагерите в Белене. На тези неща се обръща внимание, защото това е нещо, което изключително много отличава онова време от сегашната демокрация, в която живеем.”.

“Решихме, че учениците трябва да знаят, че не всичко е било толкова негативно. Решихме да покажем на децата, че има важни изобретения и открития, създадени по време на социализма, хора, които са живели тогава и които са били интелигентни, достойни и предприемчиви. И е хубаво да се знае за тях. Те са учени и откриватели, с които трябва да се гордеем. В тази посока тръгнахме и създадохме цял музей на социализма в клас.”, допълва г-жа Евгения Пайташка, учител по биология и здравно образование в същата гимназия. 

Дидактическа система на урока:

  1. Подход на обучение: евристичен.
  2. Методи на обучение: беседа, мозъчна атака, групови и индивидуални задачи (с различна степен на трудност, задачи с оценка на слухова сетивност, умение за ориентация и др.).
  3. Основни методически похвати: самостоятелна работа на учениците, въпроси от учителя, отговори на учениците. 
  4. Средства на обучение: групови задачи и задачи за индивидуална работа, нагледни средства (предмети, макети и др.), мултимедийна презентация.

Урокът започва с игра, вдъхновена от техниката мозъчна атака. Дейността се провежда на руски, защото учениците от тази паралелка изучават предмета и цивилизация на руски език. Дъската е разделена на 3 части. Класът също се разделя на групи – съществителни имена, прилагателни имена, глаголи. Трите групи записват всички асоциации, свързани с периода на социализма. По този начин се натрупва един набор от съществителни, прилагателни и глаголи. 

Прави впечатление, че повечето от асоциациите имат негативен характер. Това е добър момент г-жа Пайташка да представи на учениците целта на урока, а именно да се запознаят с позитивната страна на периода с фокус върху постиженията на българите в областта на растениевъдството. Започва въведение на новия материал – учителката разказва за известни учени по това време и за селекциите, които те правят – появява се лекарството “Нивалин”, продукт на българската фармацевтична индустрия от втората половина на 20. век, и се създават се нови сортове зеленчуци и пшеница. Времето на социализма е времето, в което селекцията на растения е в своя подем. Обръща се внимание на значимостта на българската роза за световната парфюмерийна индустрия. “Децата разбраха за много постижения от периода, които не трябва да пропускаме”, отбелязва г-жа Пайташка.

След теоретичната част място в урока отново намира игровият подход – учениците, разделени на групи, разпознават предмети от времето на социализма. Сред тях “чудото на соца” – чушкопекът, който е известен по цял свят. Друг предмет, който предизвиква интерес, е транзисторът “ВЕФ”, който “съборил социализма”, защото по онова време на него се е слушало радио “Свободна Европа”.

Предизвикателство към незрящото момиче в класа е да пипне и да опише грамофонна плоча и да помирише аромата на есенция “Българска роза”.  Г-жа Гечкова разказва: “Пуснахме и музика от онова време – “Една българска роза” на Паша Христова и “Миллион Алых Роз” на Алла Пугачова”. Своеобразният музей на социализма се допълва с облекло, табелки  с надписи и други предмети.

“Обърнахме внимание на емоционалната страна. Попитахме учениците как се чувстват”, споделя учителката. Всички са много развълнувани и ободрени от игрите, музиката и нетипичното преживяване.

В края на урока преподавателките задават домашна работа. За часовете по история трябва да запишат 3-минутно интервю с човек, живял по времето на социалистическия строй, и да го разпитат как са живели хората в онези години. А за часовете по биология – да запишат рецепта за домашна лютеница или сладко – така както бабите им са ги приготвяли. 

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Урокът дава възможност да се проследи взаимодействието на двама преподаватели в класната стая – как учениците приемат присъствието им в часа и кооперирането им в процеса на обучение. Учителите единодушно споделят: “Не за първи път правим такъв интердисциплинарен урок. Темите, по които работим с учениците, се съчетават перфектно. Доволни сме от това, което се получи, защото ние умеем да работим в екип, подготовката ни е на ниво и на учениците им е интересно”.

Емоционалният заряд, който носи такъв интердисциплинарен урок, допринася за положителното отношение на младежите към учебния процес.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Г-жа Гечкова дава следния съвет: “Не се притеснявайте да грешите! Самият факт, че продължаваме постоянно да опитваме нови и нови неща, означава, че има смисъл…”. Колегата ѝ г-жа Пайташка допълва: “Разчитайте много на учениците си. Ние вярваме, че учениците ни са достойни партньори. Много от идеите, които вкарваме в уроците, произтичат от децата. Подхвърлят ни нещо, после ние го доразвиваме и то се получава”.

Двете дами вярват, че учителите трябва да бъдат смели и креативни в избора на теми, когато разработват подобни практики. Да бъдат позитивни, с желание за работа в екип, да приемат учениците като равностойни партньори.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции
Гражданска активност

Сравнителен анализ на цели, функции и организация на работа на определени обществени институции

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците познават и обясняват основни институции (локални, национални и международни) и техните механизми на функциониране.

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали