Мистериозен предмет

Учениците задават поредица въпроси, за да познаят какъв е мистериозният предмет. Предметът е свързан с учебния материал.

Самоуправление: Учениците се научават как да управляват спонтанността си, за да постигнат целите си.

Социална осъзнатост: Учениците се учат да разбират идеи и хипотези на други, да ги анализират и използват.

Управление на отношенията: Учениците практикуват активно слушане.

5 до 10 мин. в зависимост от сложността на задачата

Непрозрачна кутия, предмет.

Стъпки за изпълнение на дейността

Учениците могат да донесат предмет от вкъщи и след като останалите го  познаят, притежателят на предмета може да сподели с какво е важен за него този предмет и за какво се използва в неговия дом. 

Още полезни статии:

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Извлечи алгоритъм
Критично и аналитично мислене

Извлечи алгоритъм

Тази стратегия е подходяща за ученици, които предварително са работили по идентифициране на тенденции или повтарящи се елементи, тъй като за да се извлече алгоритъм,

Разбери проблема
Математическа грамотност

Разбери проблема

Тази стратегия е заимствана от първата стъпка от известния модел на Дьорд Пойа за решаване на проблеми в четири стъпки (Polya, 1973): Кажи със свои

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали