Prepodavame.bg

Мистериозен предмет

Учениците задават поредица въпроси, за да познаят какъв е мистериозният предмет. Предметът е свързан с учебния материал.

Самоуправление: Учениците се научават как да управляват спонтанността си, за да постигнат целите си.

Социална осъзнатост: Учениците се учат да разбират идеи и хипотези на други, да ги анализират и използват.

Управление на отношенията: Учениците практикуват активно слушане.

5 до 10 мин. в зависимост от сложността на задачата

Непрозрачна кутия, предмет.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Сложете мистериозния предмет в кутията преди часа.

Въведете

Вдигнете кутията, така че всеки да може да я види. Обяснете, че в нея има предмет, който учениците познават/ може би познават/ са изучавали/ виждали в ежедневието си.

Кажете им, че задачата е да познаят предмета в кутията като ви задават въпроси, на които можете да отговаряте само с да и не. 

Дайте им примери за въпроси, които могат да задават:

  • “Има ли върхове?”
  • “Има ли обем?”
  • “Виждаме ли го често в природата”?
  • “Кара ли ни да се смеем?”

 

 

Обсъдете

След като познаят предмета, изведете заедно с учениците основната информация за него. Коментирайте стените, повърхностите и свойствата на предмета.

Обобщете

Приключете дейността като попитате няколко ученика какво им е допаднало, какво ги е затруднило и какво им е помогнало в днешаната игра.

Учениците могат да донесат предмет от вкъщи и след като останалите го  познаят, притежателят на предмета може да сподели с какво е важен за него този предмет и за какво се използва в неговия дом. 

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Математически цитати

Учениците прочитат цитат свързан с математиката и различни социално емоционални умения и разсъждават заедно над него.   Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини