Мистериозен предмет

Учениците задават поредица въпроси, за да познаят какъв е мистериозният предмет. Предметът е свързан с учебния материал.

Самоуправление: Учениците се научават как да управляват спонтанността си, за да постигнат целите си.

Социална осъзнатост: Учениците се учат да разбират идеи и хипотези на други, да ги анализират и използват.

Управление на отношенията: Учениците практикуват активно слушане.

5 до 10 мин. в зависимост от сложността на задачата

Непрозрачна кутия, предмет.

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Сложете мистериозния предмет в кутията преди часа.

Въведете

Вдигнете кутията, така че всеки да може да я види. Обяснете, че в нея има предмет, който учениците познават/ може би познават/ са изучавали/ виждали в ежедневието си.

Кажете им, че задачата е да познаят предмета в кутията като ви задават въпроси, на които можете да отговаряте само с да и не. 

Дайте им примери за въпроси, които могат да задават:

  • “Има ли върхове?”
  • “Има ли обем?”
  • “Виждаме ли го често в природата”?
  • “Кара ли ни да се смеем?”

 

 

Обсъдете

След като познаят предмета, изведете заедно с учениците основната информация за него. Коментирайте стените, повърхностите и свойствата на предмета.

Обобщете

Приключете дейността като попитате няколко ученика какво им е допаднало, какво ги е затруднило и какво им е помогнало в днешаната игра.

Учениците могат да донесат предмет от вкъщи и след като останалите го  познаят, притежателят на предмета може да сподели с какво е важен за него този предмет и за какво се използва в неговия дом. 

Още полезни статии:

Един въпрос с различни отговори
Креативност

Един въпрос с различни отговори

Задаването на един и същи въпрос и даването на различни отговори позволява да се измислят идеи, след като се изчерпят обикновените и често срещани отговори.

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали