Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси .

Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията.

Управление на взаимоотношенията: Учениците осъзнават  нуждите на другите, важността от толерантност и ползите от тях.

Отговорно вземане на решения: Учениците анализират доколко е етично да се следват дадени правила, когато те са несправедливи за една група хора.

Дейността отнема до 15 минути, но изисква предварителна подготовка от 5 до 10 минути

  • Хартиено тиксо
  • Зелена и жълта хартия или хартиени ленти 
  • Зелени и жълти балони 
  • 50 опаковани бонбона

Стъпки за изпълнение на дейността

Ако учениците от жълтата страна поискат бонбони, кажете им, че не можете да им дадете, защото не са от зелената страна. Не обезсърчавайте учениците да споделят бонбоните си през границата, стига да не е хвърляйки бонбоните. Също така не спирайте децата  да преминават границата. Раздайте бонбони на всеки ученик, който се премести на зелената страна, но след като се установи на определено място.

Дайте за задача на учениците да проучат родословното си дърво и да разпитат своите родители за това откъде са дошли техните прадеди. 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали