Prepodavame.bg

Миграция на хората

Учениците участват в ролева игра, която симулира миграционните процеси .

Социална осъзнатост: Учениците разбират основните идеи на миграцията.

Управление на взаимоотношенията: Учениците осъзнават  нуждите на другите, важността от толерантност и ползите от тях.

Отговорно вземане на решения: Учениците анализират доколко е етично да се следват дадени правила, когато те са несправедливи за една група хора.

Дейността отнема до 15 минути, но изисква предварителна подготовка от 5 до 10 минути

  • Хартиено тиксо
  • Зелена и жълта хартия или хартиени ленти 
  • Зелени и жълти балони 
  • 50 опаковани бонбона

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Преди часа се подгответе за симулацията, разделяйки класната стая на две отделни зони. Едната страна  може да бъде зелена, а другата жълта. Поставете хартиено тиксо, за да осигурите визуално разделение. Може да добавите зелени и жълти балони, лентички, хартия и всякакви други зелени и жълти предмети към двете зони, за да направите разграничението ясно.

Въведете

Помолете половината ученици да стъпят в зелената част, а останалите в жълтата. След това обяснете следните правила:

Тази линия е границата, която определя зелената и жълтата секция. Ще раздам бонбони на учениците в зелената част. Разбира се, ще може да изядете бонбона си, но това трябва да се случи като обявим началото на предизвикателството. Ако някой се опита да вземе бонбон от друг човек или хвърли бонбона си по друго дете от жълтата секция, ще бъде дисквалифициран. Всеки ученик може да избере да не приеме разпределените му бонбони. Очаквам общите правила в класа да се спазват от всички.“

Обиколете зелената секция и раздайте бонбоните един по един. Заявете ясно още в началото, че няма да давате бонбони на никого в жълтия раздел. Много е важно да се подчертае, че учениците получават бонбони не въз основа на това кои са те, а в коя част на стаята се намират.

Обяснете

Възможно е да има въпроси или възражения по инструкциите. Ако е необходимо, спокойно обяснете, че естеството на задачата е да разпределите бонбоните неравномерно. Учениците в зелената част получават бонбони, а в жълтата – не. Очакваният резултат е до края на дейността някои ученици да са преминали от жълтата към зелената страна, т. е. те са разбрали, че могат да получат нещо, според това къде се намират в стаята и че ако го искат, могат да го получат, стига да се преместят от точка А до точка Б.

Обобщете

Ако до края на времето никой не е преминал от жълтата към зелената секция, попитайте: “Мислите ли, че учениците от жълтата секция можеха по някакъв начин да получат бонбони? Ако да, как?

След това преминете към кратка дискусия със следните въпроси:

  1. Какво мислите, че демонстрира тази дейност?
  2. В реалния свят с какво могат да бъдат заменени бонбоните?
  3. Какви са последствията за една страна, от която си тръгват много хора?

Ако учениците от жълтата страна поискат бонбони, кажете им, че не можете да им дадете, защото не са от зелената страна. Не обезсърчавайте учениците да споделят бонбоните си през границата, стига да не е хвърляйки бонбоните. Също така не спирайте децата  да преминават границата. Раздайте бонбони на всеки ученик, който се премести на зелената страна, но след като се установи на определено място.

Дайте за задача на учениците да проучат родословното си дърво и да разпитат своите родители за това откъде са дошли техните прадеди. 

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Куб на емоциите

Учениците изработват куб на емоциите. Използват го, за да разпознават и анализират в какви ситуации изпитват определени емоции и как реагират в следствие на тях.

Писмо до историческа личност

Учениците пишат писмо до конкретна историческа личност от изучавания материал. Самоосъзнатост: разпознават силни страни у себе си и качества у другите, които ги вдъхновяват и

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още популярни статии:

ЗАПОЧВАНЕ НА СОБСТВЕНА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците търсят решения на социални/граждански проблеми, организирайки подходящи инициативи. 12-18 години Около 1 астрономически час

Стратегия за управление на класната стая
Комуникативни умения

Стратегия за управление на класната стая

Тази стратегия се концентрира върху управление на класната стая, а не върху преподаване, конкретен предмет или формален час. Може да се използва при всички предметни

Групиране по критерии
Критично и аналитично мислене

Групиране по критерии

Тази стратегия помага на учениците да откроят различни характеристики на отделните елементи от проблема, като фокусира вниманието им към идентифициране на сходни и/или повтарящите се

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година.