Кубчето на Блум

Няма учител, който да не е чувал за Блум и неговата т.нар. “таксономия”. Таксономията на Блум класифицира учебните цели на няколко познавателни равнища – запаметяване, разбиране, приложение, анализ, синтез и оценка, а по-горните равнища включват всички мисловни процеси от по-долните нива.

Много често задачите в учебните помагала са на най-ниските познавателни нива и изискват от учениците просто да възпроизведат прочетена или чута информация. За да бъдат децата обаче знаещи, мислещи и търсещи, те имат необходимост да работят на нива приложение, анализ, синтез и оценка. Тук на помощ идва един подход, чийто създател отново е Бенджамин Блум – това е т.нар. “Кубче на Блум”. Именно него използва г-жа Людмила Петрова в своите часове и ще разкаже до какви резултати е довело това.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Кубчето на Блум

Подходяща е за: ученици във всички етапи на образование

Продължителност: през цялата учебна година

Цели:

  • учениците да развият уменията си за вземане на премерени решения, за работа с информация, за отделяне на главното от второстепенното, за анализиране на получените знания;
  • учениците сами да търсят пътища за решаване на дадена задача, опирайки се на собствените си знания и опит.

Необходими материали: развивка на куб, върху шестте страни на който да се запишат думите “кажи”, “прочети”, “обясни”, “предложи”, “измисли”, “направи”.

Информация за учителя: Людмила Петрова е класен ръководител на 4. клас в Частно средно езиково училище “Галина Сергеевна Уланова”, гр. София (Руски лицей). Преди две години, интересувайки се от съвременни образователни технологии, тя открива “Кубчето на Блум”, което до ден днешен използва във всички свои часове.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

“Кубчето на Блум” е хартиено кубче, върху чиито страни са написани следните указания: кажи, прочети, обясни, предложи, измисли, направи. Когато учителят (или ученикът) хвърли кубчето, се формулира въпрос от урока, който трябва да започва с тази дума.

Кубчето на Блум

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

В подходящ момент от часа (например преговор или обобщение) ученик от класа или учителят хвърля кубчето. След това се формулира въпрос към изучавания учебен материал в тази насока, която е написана върху горната страна на кубчето. Ако кубчето е хвърлено от учителя, той посочва дете, което да отговори. Ако обаче е хвърлено от ученик, то той посочва друг ученик от класа, който да отговори на поставения въпрос. 

Кубчето на БлумКубчето на Блум

  • На въпросите, започващи с думите „Назови“/„Кажи“, съответства репродуктивното ниво, т.е. простото възпроизвеждане на знанието. (Пример: Назови всички герои от приказката “Пепеляшка”.)
  • На въпросите, започващи с думата „Защо“, съответства така нареченото процесуално знание. В този случай ученикът е длъжен да търси причинно-следствените връзки, да описва процесите, които се случват. (Пример: Защо Христо Ботев е бил на кораба “Радецки”?)
  • Отговаряйки на въпроса „Обясни“, ученикът използва понятия и принципи от урока в нова ситуация, прилага овладените знания, закони и теории в конкретна практическа ситуация. (Пример: Обясни какво ще стане, ако добавим сода бикарбонат към оцет.)
  • Въпросите, съдържащи глаголите „Предложи“, „Измисли“, „Направи“, са свързани с активната мисловна дейност на ученика. (Пример: Какво бих предложил/а, ако си на мястото на Бай Ганьо?)

Кубчето на Блум Кубчето на Блум

Активните глаголи върху кубчето могат да се променят според учебния предмет, по който ще се използват. В часовете по математика подходящ би бил глаголът “сравни”, по човекът и природата – “опиши” (пример: Опиши какво представлява дъждът.) или “сравни” (пример: Сравни дъжда през пролетта с дъжда през есента.)

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Използването в класната стая на „Куба на Блум“ е безгранично. Децата, играейки, научават много, защото има емоция, запомнят повече, отколкото при „сухо“ заучаване на материала. Може да се използва по всеки предмет, като въпросите се формулират от самия учител или от учениците. Учениците са провокирани да задават въпроси и да отговарят на поставените въпроси. По този начин разбират темата и целта на урока, участват в диалог и се придържат към темата. И не на последно място, използвайки “Куба на Блум”, се поддържа интереса към учебния процес.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Г-жа Людмила Петрова казва, че “Кубчето на Блум” е един интересен начин за проверка на знанията. И е предизвикателство както за ученика, така и за учителя. Но нека учителите не се притесняват да експериментират, променяйки активните глаголи върху кубчето. 

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали