Календар с предизвикателства или как да създадем ползотворна среда за учене и сътрудничество

В днешно време често чуваме, че децата са постоянно пред устройствата си, че не прекарват пълноценно време със семейството си, че в училище не умеят да играят заедно и да работят в екип.

Терджан Шемшединова, учител в ГЦОУД в ОУ “Христо Ботев” – гр. Добрич, иска друго за своите ученици. Тя развива целенасочено техните умения за работа в екип, емоционална интелигентност и творческо мислене. А през месец декември подготвя за тях специален коледен календар, с помощта на който децата играят, четат, правят добри дела, разговарят и се забавляват заедно. Повече за него прочетете в настоящата статия!

Визитка на практиката

Име на практиката: “Коледен календар с предизвикателства” за 3. клас 

Цели:

Развиване на:

 • умения за общуване и работа в екип;
 • емоционална интелигентност;
 • мотивация за учене.

Подходяща е за: ученици от начален етап

Прилага се:  в часовете по самоподготовка в рамките на месец декември

Необходими материали: 

 • конструкция за закачане на предизвикателствата;
 • различни материали (зависят спрямо избраните предизвикателства) – шал, салфетки, сламки, чорап с монети и други.

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Коледният календар с предизвикателства за 3. клас е поредица от планирани 17 различни преживявания за учениците, с които те развиват емоционалната си интелигентност и се сплотяват като като екип. В календара са включени много игри, дейности с възпитателен характер, предизвикателства за изпълнение в семейна среда.

За тази практика г-жа Шемшединова използва дървена коледна елха, украсена със светлинки. На нея закача 17 добре запечатани и номерирани пакетчета с предизвикателства. Учителката има отделен списък, в който всяко предизвикателство е описано подробно. За дейностите под някои номерца има нужда от допълнителни материали – шал за превързване на очите, салфетки, сламки, листи, чорап, пълен с монети и други. 

“Всеки ден децата чакаха с нетърпение да отворим поредното предизвикателство – това мотивираше допълнително учениците, създаваше по-добра учебна среда и приятелска атмосфера”, разказва учителката. Тя отделя от 20 до 40 минути за изпълнение на предизвикателствата по време на организирания отдих на учениците. Преминава се през следната процедура: 

 1. Тегли се жребий кой да чете предизвикателството за деня чрез колелото на късмета.
 2. Снима се видео на прочита и реакцията на децата от чутото.
 3. Предизвикателството се изпълнява. 

“Децата имат нужда да играят повече. На някои им е по-трудно да се отпуснат. Благодарение на предизвикателствата това стана доста по-бързо и те се приобщават към групата”, споделя г-жа Шемшединова. Сред предизвикателствата в Календара тя включва различни игри:

 • Една от игрите в Календара е “Спри крадеца”. Пазачът на парите сяда на един стол. Под неговия стол има завързан бебешки чорап, пълен с  монети.  Другите деца се нареждат зад гърба на пазача и някой от учениците “краде” чорапа с парите. Всички поставят ръцете зад гърба си, така че пазачът да не ги вижда, а неговата задача е да познае кой е откраднал парите, само като гледа поведението и реакцията на “заподозрените”. През това време учениците го объркват с грешни подсказки. Ако пазачът не познае кой е “крадецът”, пазач става този, у когото са парите; 
 • Друга игра сред предизвикателствата е добрата стара “Сляпа баба”. Учениците застават в кръг, а един от тях е в средата с вързани очи. Той трябва да улови някое другарче и да познае кой е срещу него, като го пипне по дрехите, ръцете, носа или косата;
 • Голямо попадение в Календара се оказва следната игра: за нея са нужни сламки, салфетки и шал за връзване на очите. От салфетките се правят 2 топчета и се поставят на чина, а учениците с вързани очи се състезават кой първи ще духне своето топче на земята, като използва сламката. 

Още един пример за предизвикателство е дейността “Търсачи на съкровища”. Учениците излизат от стаята, а през това време учителят скрива малки бележки на местата им – под стола, под чина и т.н. Целта е учениците да открият всички бележки една по една, следвайки упътванията, записани на тях. Първата улика е скрита под учителското бюро . На нея пише да се отиде до чина на този, който най-много разсмива всички останали. “По този начин учениците трябваше да открият няколко улики до крайната цел. Всяка подсказка е нещо, с което те са разпознаваеми. Децата се сближиха. Този ден бяха по-добри един към друг”, разказва г-жа Шемшединова.

Учителката мотивира учениците да четат, като скрива сред предизвикателствата дейността “Забавно четене”:

 • първият започва да чете като ленивец; 
 • вторият – като много възрастна дама; 
 • третият – хълцайки; 
 • четвъртият – скачайки на един крак; 
 • петият – като обръща книгата на обратно;
 • шестият – по зибран от него забавен начин;
 • седмият – ядосано и т.н..

Г-жа Шемшединова включва в практиката и родителите, като предизвиква учениците да прочетат приказка на мама за лека нощ, да помогнат вкъщи, като измият чиниите, да направят коледни сладки, да направят нещо добро. Всяко изпълнение на предизвикателство извън училище трябва да бъде заснето и изпратено на учителката.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Тази практика води до няколко много добри резултата: класът става по-сплотен, децата усъвършенстват уменията си за работа в екип, забавляват се заедно, опознават се по-добре, стават по-толерантни един към друг. По време на самоподготовката след това те са по-концентрирани и по-мотивирани за работа – очакват да продължат с приятните занимания, ако остане време след домашните работи.

Родителите на учениците също виждат позитивна промяна в собствените си деца. Дори и по-тихите ученици разказват за всяко предизвикателство, когато се приберат вкъщи. Третокласниците са щастливи, а родителите – доволни. 

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ 

Ако решите да подготвите подобен адвент календар, трябва внимателно да подберете задачите в него – добре е предизвикателствата да са различни за всяка група. Игрите и дейностите трябва да представляват интерес за учениците, да ги развиват и да не накърняват достойнството им.

Важно условие за успешното прилагане на практиката е добрата подготовка – трябва винаги да сте наясно какво предстои за деня и да осигурите всички необходими материали.

Практиката е селектирана в инициативата ”Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Определяне на основните идеи
Комуникативни умения

Дискусия върху постер (Place mat)

Изключително лесна за използване стратегия, приложима във всички предметни области. Изключително популярна и използвана в англоезичните държави. Учениците се разделят на малки групи около флипчарт

Световно кафене
Работа в екип

Световно кафене

Стратегията „Световно кафене“ се използва за творческо решаване на проблеми и чрез нея се насърчава сътрудничеството и споделянето на нови идеи и мнения от всички

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?
Умения за учене

4-те К: Какво постигнахме? Какви трудности срещнахме? Какво научихме по пътя? Какво бихме направили по различен начин?

След като учениците са изпълнили поставената задача в срок, те трябва да представят и защитят своето решение/проект/план. При презентирането всеки отбор трябва да отговори на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали