Как да провокираме шестокласниците към чуждата литература чрез изследователска дейност?

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Цели по предметно знание

Цели по умения

Малкият град не е никаква пречка за шестокласниците от ОУ “Васил Левски” – гр. Кнежа, които смело опознават света чрез литературата и съвременните технологии. Те се впускат в пътешествие по стъпките на Джералд Даръл, научавайки интересни и нови неща за отношенията между хората и животните. Основното вдъхновение на г-жа Силвия Митева е неформалното образование, както и добрите практики, в които знанието е пречупено през преживяването.

“Чуждата литература винаги е била трудна за моите ученици. Затова се старая да намеря достъпен и привлекателен начин към нея. Проектът, който осъществихме с шестокласниците, успя да обедини не само академичните им знания, но и личните им впечатления и преживявания”, споделя г-жа Митева. В следващите редове ще откриете важни акценти от момента на планирането до крайния продукт.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Стъпка 1.

Заемете се с предварителната подготовка. Създайте групи с предварително подготвени задачи, които да разпределите между учениците. Имайте предвид, че учениците са част от групата, за да обменят идеи и източници помежду си по време на работа и всеки индивидуално презентира крайния си продукт. Г-жа Митева е разделила класа на  шест отбора – откриватели, пътешественици, изследователи, природозащитници, журналисти, илюстратори.

Стъпка 2.

Представете идеята на учениците по най-блестящия начин. Позволете си да се впуснете в проекта заедно с учениците. Това е добра стратегия, за да им покажете, че вие също се вълнувате и интересувате от голямата тема. Насочете вниманието на учениците към самия автор и живота му извън литературата. “Разказах на шестокласниците за Даръл, за семейството му, за образованието, за о. Корфу и за страстта му към животинския свят. По този начин ги провокирах към дискусия”, споделя г-жа Митева. По време на дискусията учениците обръщат внимание на въпроси като:

  • Как си представя всеки от семейството образованието на Джери? Какво трябва да научи той според Лесли, Марго, Лари и майката?
  • Какво според вас определя представата на всеки от семейството за образованието на Джери?
  • Как възприема самият Джери намерението на семейството си да се заемат с образованието?
  • От какво единствено се интересува Джери? Коя е голямата му страст?
  • Кой от семейството разбира най-добре любовта на Джери към животните?
  • Как протича обучението на Джери при Джордж? Какви предмети изучава и как?
  • Учителят Джордж използва ли интереса на Джери към животните при преподаването на останалите предмети?

Основната задача е не само учениците да отговорят на въпросите, но и да докажат твърденията си, използвайки текста.

Стъпка 3.

Представете предварително подбраните роли пред учениците. Може да използвате различни методи на разпределение по групи – на случаен принцип, спрямо интереси или талант, спрямо лични качества. Г-жа Митева дава свободен избор на учениците си в тази стъпка. Всеки избира своята роля според силните си страни и таланти. По този начин във всеки екип се очертават между 3-5 души. Насочете групите към автентични източници и дайте достатъчно време за самостоятелна работа.

Стъпка 4.

Презентиране на крайните продукти пред целия клас е последната стъпка от проекта. Всеки ученик има възможност да представи върху какво е работил самостоятелно, кои източници е използвал, както и да отговори на въпроси от публиката. Шестокласниците на г-жа Митева използват различни ресурси и начини да изразят научното си проучване – рисунки, презентации за животински видове, виртуално проследяване на моменти от живота на Джералд Даръл.

Стъпка 5.

Обобщете и анализирайте с класа новите знания и умения, които са придобили по време на проекта. Провокирайте ги да споделят кои предмети са им помогнали в изследователската дейност.

Добра стратегия за надграждане е да направите училищна изложба с картините.

Как да провокираме шестокласниците към чуждата литература чрез изследователска дейност?

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

“Урокът по литература с проектно-базираното обучение (ПБО) е стратегия за учене, свързана с различни учебни предмети, насърчаващи участниците да идентифицират чрез изследване проблем и да изготвят решение, прилагайки доказателства и представяйки решението по интересен начин”, споделя г-жа Митева. По време на процеса, тя забелязва, че учениците се активизират и задълбочено проучват възложените им задачи. Успяват да обогатят знанията си не само по литература, но и по много други учебни предмети. Използват интересите и талантите си, за да създадат качествен краен продукт. Презентирайки крайния продукт, те споделят личните си наблюдения и житейския си опит, което води до интригуващи дискусии. “Моделът на проектно-базираното обучение оказва въздействие върху учениците като променя цялостната им нагласа за учебния процес. Учи ги да планират самостоятелно своите идеи, да използват информационни ресурси, да изявяват своите умения, силни страни и индивидуализъм”, допълва г-жа Митева. 

Водеща мотивация за прилагане на ПБО в учебния процес за г-жа Митева е, че опитът ѝ доказва как учениците придобиват повече знания и умения за света около тях. За нея е удоволствие заедно да творят и надгарждат проектите си.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали