Голямата тема за сезоните в интегрирано обучение за начален етап в ОУ “Васил Левски” – Белене

Началният етап на образование е интересен с това, че съчетава нуждата от създаване на навици за учене, от полагане на основите на академичните знания и умения, но има и важната задача да “улови” естественото любопитство, креативност и желание за творчество, което децата носят, и да им помогне да го използват за собственото си развитие.

Екип преподаватели от ОУ “Васил Левски” – Белене: г-жа Румяна Богданова, Елка Дулева-Кунова, Росица Крекманова, Стефка Свиленска, Величка Петкова, Галя Дамянова, Стефка Свиленска, Елза Гюзелева, Ирина Линова, Румяна Минчева, Диана Николова, Даниела Паскова, Симона Ковачева и Елка Данева идентифицират проблем в своята работа – учебните програми в начален етап са фокусирани преди всичко върху надграждане на знанията през различните години, но липсват добри идеи за междупредметни връзки. Учителите наблюдават децата, с които работят, и се съгласяват, че децата обичат да решават проблеми, да работят върху задачи, които са свързани с реалния живот, и да бъдат активни в часовете си. 

Визитка на практиката

Име на практиката: АЗ ОПОЗНАВАМ БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА ЧРЕЗ ИЗКУСТВО – ПРОЛЕТ, ЛЯТО, ЕСЕН, ЗИМА – интегриране на учебно съдържание по предмети;

За кого е подходяща: За ученици от 1. до 4. клас;

Времетраене: Във всеки клас се реализира по 1 модул с продължителност 20-25 учебни часа за период от около 3 седмици. Всеки модул се реализира по различно време от учебната година, съобразен с учебното съдържание за класа;

Необходими материали и предварителна подготовка: ключово за осъществяване на практиката е наличието на професионална учебна общност от учители, които ще я реализират; предварително планиране на учебното съдържание и интегрирането на теми в различни часове, вкл. в занимания по интереси; разнообразяване на учебната среда, вкл. чрез уроци, провеждани в двора на училището, а не в класната стая; активно участие на училищната общност и контакти с външни партньори, напр. спортни клубове от града, Регионалния център за личностно развитие и др. 

Описание на практиката

Темата

Голямата тема за сезоните в интегрирано обучение за начален етап в ОУ “Васил Левски” - Белене

Учителите, обединени в ПУО, са прегледали учебното съдържание и решават, че темата за сезоните е благодатна тема, която може да послужи за “нишка” на образователна иновация, която искат да осъществят в училището в Белене. Така учениците от първи клас ще работят върху темата за лятото, когато станат втори клас, ще изследват повече неща, свързани с пролетта, в трети – със зимата, а в четвърти – с есента. Така едни и същи ученици ще преминат за 4 учебни години през четири различни модула, обвързани с различен сезон. 

Модулите

Времето, което се отделя на един модул, е около 20-25 учебни часа. Основен фокус в тези часове, които се реализират в рамките на редовните учебни часове по БЕЛ, английски език, човек и природа, изобразително изкуство, музика, компютърно моделиране, математика и домашен бит и техника и др., както и в следобедните занимания по интереси, е интегриране на изкуствата (слово, музика, рисунка, танц, театър) в учебното съдържание в начален етап. Изборът на сезон за всеки клас е неслучаен – направен е след анализ на учебните програми и е съобразен със знанията и уменията на учениците в съответната възраст. 

За да бъде планиран един модул, се изисква време за срещи на екипа. А след провеждане на уроците от модула, учителите не забравят да обсъдят какво се е получило добре, кое може да се промени и са готови да адаптират уроците за следващата учебна година и новите ученици, с които ще ги проведат. 

Уроците

Голямата тема за сезоните в интегрирано обучение за начален етап в ОУ “Васил Левски” - БеленеПо време на самите уроци учителите се опитват да използват съвременни методи на преподаване: поставят учениците в „ситуации“, които  изискват дискусия, вземане на решения, разработване на малки проекти и презентирането им пред останалите, работа като изследователи, подготовка на театрална сценка на български/английски език.

При провеждане на самите уроци често учителят не е сам в часа – има втори учител или външен гост, който да обогати разбирането на децата за конкретно учебно съдържание. 

Повече информация и снимки от реализирани уроци може да откриете на сайта на ОУ “Васил Левски” – Белене.

Защо да опитам тази практика?

  • тя гледа на обучението в начален етап като система – открити са свързващи елементи, които да провокират интересите на децата и да им създадат усещане, че учат “за живота”, а не само за училището;
  • реализирането на практиката изисква общуване с колеги, което неминуемо подобрява екипната динамика – учителите работят заедно, за да осъществят нещо голямо и се подкрепят в пътя си на “дизайнери” на този иновативен учебен процес;
  • изкуството е важна, но понякога подценявана, част от образованието на децата – те имат нужда от развитие на своята креативност и любознателност;
  • практиката предразполага към обновяване и развитие през годините – всяка учебна година учителят, който ще работи в първи клас напр., може да адаптира вече разработените материали и идеи от колегите си за своя клас и да добави нови неща;
  • разнообразяването на учебните часове и активното включване на външни гости подобрява цялостния микроклимат в класовете, учениците разширяват кръгозора си;
  • учениците участват в повече конкурси и извънкласни дейности;
  • учителите в Белене наблюдават и трайно подобрение на резултатите на учениците си на НВО в 4. клас, тъй като практиката се осъществява в училището вече няколко години. 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали