Чиста класна стая за чиста математика

Учениците създават диаграма, с която проследяват чистотата и вида на класната стая. Графиката се окачва в стаята и попълването й става ежедневена практика за определен период от време.

Самоуправление: децата проследяват собственото си развитие по определен критерий благодарение на диаграмата/графиката, създадена в часа. Започват да мислят осъзнато и отговорно за действията, които повлияват напредъка.

30 – 40 минути: Диаграмата се създава в рамките на един учебен час, но се ползва, попълва всеки ден и става учебна практика за определен период на време.

  • Примерни диаграми и графики;
  • Цветни маркери, линии, картон, листове, ножици, лепило.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в задачата да създадат заедно по-добра среда за тях самите и че днес ще опитате да го направите чрез диаграма.

Обсъдете

“Как най-добре мога да следя важна информация за мен?”, “Как
мога да записвам най-добре целите и резултатите си?” “Как мога да поддържам мотивацията и постигнати резултати в лесно виазуално
съдържание?” “Може ли диаграмата да ми помогне да подобря своите цели?”

Създайте диаграма

Запознайте учениците с различни възможности за визуално организиране на информация – таблици, кръгова диаграма, колонна диаграма, блокова
диаграма, диаграма на Вен. 

Открийте заедно възможностите за ползване на различни критерий и показатели: време, брой, личности.

Изберете заедно, чрез дискусия и гласуване коя диаграма ще бъде най-удачна за вашата цел.

Обобщете

Когато е готова диаграмата, изговорете отново целта и задълженията на учениците. 

1. Когато обсъждате видовете диаграми, първо попитайте дали учениците не познават някои от тях. При спираловиднот натрупване на знания, децата от малки използват различни начини за визуално представяне и със сигурност ще разпознаят някои диаграми.
2. Класът може да бъде разделен на доброволен принцип, според учителя или според някаква кратка игра.
3. За да могат да работят едновременно всички ученици – нека отделните компоненти на графиката (описание, критерий, декорация), освен основния чертеж да бъдат изработени отделно и залепени в последствие на главното табло.
4. Допълнително могат да бъдат разчетени резултатите и да се обсъди обща статегия за подобрение на средата.

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

План за действие по модел
Работа в екип

План за действие по модел

При работа върху по-дългосрочен проект, учителят изработва структурата на проучването в темплейт, който учениците трябва сами да попълнят и да разпределят задачите и времето за

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали