Prepodavame.bg

Чиста класна стая за чиста математика

Учениците създават диаграма, с която проследяват чистотата и вида на класната стая. Графиката се окачва в стаята и попълването й става ежедневена практика за определен период от време.

Самоуправление: децата проследяват собственото си развитие по определен критерий благодарение на диаграмата/графиката, създадена в часа. Започват да мислят осъзнато и отговорно за действията, които повлияват напредъка.

30 – 40 минути: Диаграмата се създава в рамките на един учебен час, но се ползва, попълва всеки ден и става учебна практика за определен период на време.

  • Примерни диаграми и графики;
  • Цветни маркери, линии, картон, листове, ножици, лепило.

Стъпки за изпълнение на дейността

Въведете

Въведете учениците в задачата да създадат заедно по-добра среда за тях самите и че днес ще опитате да го направите чрез диаграма.

Обсъдете

“Как най-добре мога да следя важна информация за мен?”, “Как
мога да записвам най-добре целите и резултатите си?” “Как мога да поддържам мотивацията и постигнати резултати в лесно виазуално
съдържание?” “Може ли диаграмата да ми помогне да подобря своите цели?”

Създайте диаграма

Запознайте учениците с различни възможности за визуално организиране на информация – таблици, кръгова диаграма, колонна диаграма, блокова
диаграма, диаграма на Вен. 

Открийте заедно възможностите за ползване на различни критерий и показатели: време, брой, личности.

Изберете заедно, чрез дискусия и гласуване коя диаграма ще бъде най-удачна за вашата цел.

Обобщете

Когато е готова диаграмата, изговорете отново целта и задълженията на учениците. 

1. Когато обсъждате видовете диаграми, първо попитайте дали учениците не познават някои от тях. При спираловиднот натрупване на знания, децата от малки използват различни начини за визуално представяне и със сигурност ще разпознаят някои диаграми.
2. Класът може да бъде разделен на доброволен принцип, според учителя или според някаква кратка игра.
3. За да могат да работят едновременно всички ученици – нека отделните компоненти на графиката (описание, критерий, декорация), освен основния чертеж да бъдат изработени отделно и залепени в последствие на главното табло.
4. Допълнително могат да бъдат разчетени резултатите и да се обсъди обща статегия за подобрение на средата.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Математически цитати

Учениците прочитат цитат свързан с математиката и различни социално емоционални умения и разсъждават заедно над него.   Самоосъзнатост: учениците припознават или отхвърлят житейски и професионални

СЕУ теми по литература

Учениците избират тема от изучаваните произведения, която да обсъждат в часовете по литература. Темите са свързани най-вече с тяхното ежедневие и проблемите на юношеската възраст.

Мечтана дестинация

Учениците създават брошури за мечтана дестинация и след това я представят пред класа. Самоосъзнатост: Чрез опознаване на различни места, местности и държави, учениците разбират какво

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Пресмятат по порядък, закръглят
Математическа грамотност

Пресмятат по порядък, закръглят

Тази стратегия е вариант на предишната (4.1.1.), като тук провокираме учениците да предположат горе-долу какъв резултат ще получат, преди да направят конкретното пресмятане. Например, ако

Математика
Математика

Как да накараме учениците да участват в смислени математически дискусии?

Когато учениците в прогимназиален и гимназиален етап  обсъждат задачите заедно, създават нови приятелства и задълбочават разбирането си за основни концепции Преди да започна да преподавам

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

  • Над 1000 статии по всички предмети
  • Готови уроци и приложими практики
  • 25+ онлайн обучения със сертификат
  • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
  • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
  • Архив с над 150 уебинари и бюлетини