Благодарим ви за интереса! До 2 ч. на вашия имейл ще получите допълнителна информация и линк за сваляне на материалите. Проверете папките Промоции и Спам. Ако не получите имейл, моля пишете на p.ivanov@prepodavame.bg с вашите имена и имейл. 

Всяка година над 20хил. деца билингви имат нужда от подкрепа, за да се научат да четат. Създаването и разпространението на материалите е възможно единствено чрез подкрепата на дарители. Всяко дарение позволява на едно дете да получи своите материали.

Дарете, за да може още 1 дете да получи своя буквар и помагало

Допълнителни материали и ресурси

Митове за децата билингви

5 мита за децата билингви

Чуждоезиковото обучение в България е с добри традиции и нашите ученици учат и владеят на базисно ниво поне един втори език. Но знаете ли, че

Дарете, за да може още 1 дете да получи своя буквар и помагало