За да променим оценките си, първо трябва да ги разбираме или как в с. Лехчево се променят нагласи

Немалко ученици срещат затруднения в часовете по математика. А когато им се наложи да работят с информация, представена във вид на диаграма или друг графичен вид, това често ги отказва дори да опитат. Учителят в СУ “Св. св. Кирил и Методий” в с. Лехчево, Емилиян Рангелов, смята, че тези резултати се дължат на подбора на теми, които да се представят графично – те не се отнасят до неща, които ги интересуват, а по-скоро до абстрактни явления. Описаната добра практика предлага модел за работа с данни, които интересуват децата, а именно – техните оценки. 

Визитка на практиката

За кого е подходяща: учениците на г-н Рангелов са между 5. и 7. клас, чрез адаптация практиката може да се приложи и за други класове

Какво развива: четивна грамотност, дигитална грамотност

Продължителност: анализът на данни за оценки може да се прави поне 2 пъти годишно

Необходими материали: компютър, работни листове с данни

Описание на практиката

Емилиян Рангелов води група по иновативен предмет “ИТ математика” на ученици от 5. до 7. клас. Забелязал е, че поради скорошното преминаване от хартиен на електронен дневник голяма част от учениците нямат навици да следят получените оценки. Това се отразява на цялостната им мотивация за учене. 

Учителят се възползва от учебното съдържание и по-специално темата “Създаване на електронна таблица по предварително зададени критерии. Вмъкване на диаграми” и създава работни листове за всяко дете с личните му оценки, свалени от електронния дневник на училището. Учениците създават електронна таблица и вземат самостоятелно решение чрез какъв вид диаграма да представят обобщените данни. Тъй като задачата е много практическа, измерването на това дали учениците разбират по-добре видовете диаграми може да стане чрез финални кратки въпроси. В случая г-н Рангелов използва платформата Envision.  

Практиката може да бъде надградена чрез работа с прогнозни срочни оценки и създаване на диаграми за всеки учебен предмет. 

Защо да изпробвам тази практика?

  • Учениците започват да проявяват по-голям интерес към оценките си и търсят начини за повишаване на успеха си.
  • Чрез работата по нея се повишава нивото на дигитална грамотност и на умението за боравене с данни – извличане на данни от таблици и диаграми, анализ на данни, създаване на диаграми и др.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Мозъчна атака
Креативност

Мозъчна атака

Брейнсторминг, или мозъчна атака, е една от най-разпространените стратегии за генериране на идеи. Това е креативна техника за работа в група, чрез която екипът се

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали