Точки за участие на всеки

Точки за участие на всеки

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят следи и дава точки на всеки за участие в нейното изпълнение. Вътре във всяка група има отговорник, който да отговаря дали всеки е участвал и е дал своя принос за изпълнение на задачата.

Предимства на стратегията

  • Даването на точки за участие стимулира учениците да бъдат по-активни и загрижени за участието на всеки в групата;
  • По този начин се избягва опасността само едно или две деца да узурпират изпълнението на груповата задача;
  • Учениците развиват отговорност към своя принос и приноса на другите в груповата работа;
  • Насърчава се сътрудничеството между учениците.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

  • учителят трябва да бъде последователен при прилагането на точките и да аргументира пред учениците необходимостта всеки да участва;
  • учениците, които искат да свършат цялата работа, като изземват ролите на другите в групата, трябва да получат ясно послание, че по този начин няма да спечелят точки и отборът им няма да спечели.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали