Prepodavame.bg

Точки за участие на всеки

Точки за участие на всеки

Една от най-важните цели на груповата работа е да се насърчава работата на всеки ученик по поставената задача и роля. Когато поставя групова задача, учителят следи и дава точки на всеки за участие в нейното изпълнение. Вътре във всяка група има отговорник, който да отговаря дали всеки е участвал и е дал своя принос за изпълнение на задачата.

Предимства на стратегията

 • Даването на точки за участие стимулира учениците да бъдат по-активни и загрижени за участието на всеки в групата;
 • По този начин се избягва опасността само едно или две деца да узурпират изпълнението на груповата задача;
 • Учениците развиват отговорност към своя принос и приноса на другите в груповата работа;
 • Насърчава се сътрудничеството между учениците.

За тази стратегия е добре да имаме предвид, че:

 • учителят трябва да бъде последователен при прилагането на точките и да аргументира пред учениците необходимостта всеки да участва;
 • учениците, които искат да свършат цялата работа, като изземват ролите на другите в групата, трябва да получат ясно послание, че по този начин няма да спечелят точки и отборът им няма да спечели.

Сподели статията с колеги:

Училищният абонамент на Prepodavame.bg, дава достъп до екслузивно съдържание, видео курсове, сертификация и много други ресурси на всички учители във вашето училище. Ако заявите абонамент до края на седмицата, ще получите безплатен период  на ползване до края на учебната година. 

Популярни статии:

Свързват данни с интерпретации

Свързват данни с интерпретации

Тук трябва да опишем процес и да дадем различни графики, като поставим на учениците задача да посочат коя от графиките отговаря на описания процес. Може

Получавай най-новите ресурси по имейл

Още полезни статии:

Социално-емоционално учене

Как да окуражаваме учениците?

Когато помагаме на учениците да проявят смелост, да изграждат устойчив характер и самостоятелност, да поемат пресметнати рискове, ние всъщност правим точно тава – окуражаваме. Учениците

Получи достъп до още повече ресурси и практични материали

0
Споделете в коментар своите мисли!x

Пълен достъп до цялото съдържание на Prepodavame.bg

 • Над 1000 статии по всички предмети
 • Готови уроци и приложими практики
 • 25+ онлайн обучения със сертификат
 • Над 100 работни листове, шаблони и наръчници
 • Обучения за вътрешноучилищна квалификация
 • Архив с над 150 уебинари и бюлетини