Проект “Икономия на средствата” – STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

Изменението на климата е сред най-значимите предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Затова СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора има специално отношение към проблема, а темата за опазването на природните ресурси, животинския и растителния свят намира значимо място в учебния процес. 

Методичното обединение на учителите по природни науки „посява“ чувството за отговорност и загриженост към околната среда в своите ученици. Екипът се състои от четирима старши учители: Стилияна Казълова, Анета Йорданова, Минка Генчева и Нина Йорданова, подкрепени от техния директор Динко Цвятков. В началото на учебната 2022/2023 година в старозагорското средно училище е открит модерен STEАM център с профил „Природни науки, изследвания и иновации“, който се превръща в пространството за множество събития. Цялата училищна общност е въвлечена и с малки стъпки поема към едно по-зелено бъдеще.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Проект Икономия на средствата” (STEАM стратегия) 

Цели: Провеждане на екологично образование с оглед на все по-критичната нужда от икономия, запазване и грижа за ресурсите в световен мащаб. 

Подходяща е за: Ученици от гимназиален етап

Продължителност: През цялата учебна година 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

Проект Икономия на средствата” е STEAM стратегия, включваща поредица от инициативи, насочени към опазването на околната среда и пестенето на ресурси. Всички планирани дейности целят придобиване на компетентности, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката и кариерното ориентиране на учениците. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Различните гледни точки

В началото на учебната година училището избира голяма тема”, по която да работи: „Климатът в класната стая. Учени, ученици, учители и артисти срещу климатичните промени”. Идеята е към темата да се подходи от различни ъгли, за да се навлезе в дълбочина и да се провокира мисленето – обикновено проблемите имат множество решения, като всяко решение изхожда от различна гледна точка. Като  специалисти в училището са поканени представители на Спасителния център за диви животни, единствен по рода си в България. Учените работят по   инициативите за по-чиста природа, част от проект „За по-чиста природа днес, утре и завинаги“ на СНЦ „Зелени Балкани“.

Изкуството е част от STEAM, затова училището се обръща и към артистите. В СУ Иван Вазов” с изложба гостува Музеят на хумора и сатирата в Габрово гостува. Темата е „Икономия на средствата“ – актуална не само заради пословичната габровска пестеливост, а и с оглед на все по-критичната нужда от пестене, запазване и грижа за ресурсите в световен мащаб. 

Участие по проект на Еразъм на Институт за икономическа политика  „GENERATION ZЕЛЕНО – визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика”

Участието в този проект дава възможност на учениците да си сътрудничат с активни млади хора от цялата страна, както и с професионалисти, работещи за намаляване на климатичните промени и зеления преход. Проектът обхваща множество дейности и дискусии между младите хора и представители на ресорните национални и местни институции, НПО и бизнеса. В резултат на ползотворното сътрудничество е изготвена МЛАДЕЖКАТА ЕКО РЕЗОЛЮЦИЯ, съдържаща идеите и предложенията на младите хора за политики, мерки и дейности в областта на зеления преход и устойчивото развитие на национално и местно ниво. С финалния вариант на Младежката Еко Резолюция е споделен и с други младежи и със заинтересованите страни  от Стара Загора.

Предизвикателство да сме В час с климатичните проблеми”: Другото лице на въглеродния диоксид или „ефекта на киселинния океан“

Като отговор на предизвикателство, отправено от екипа на prepodavame.bg, СУ Иван Вазов” създава проект „Скритото лице на парниковия ефект – ефектът на киселинния океан“. Залага се на проектно и проблемно-базирано обучение, в съчетание с дигитална компетентност, която училището развива чрез профилирана подготовка. На първия етап от проекта учениците проучват един слабо познат, но много опасен природен феномен – окислението на океана в резултат на покачване на въглеродните емисии. На втория етап от проекта се създават теоретически и практически модели, с които се демонстрира проблемът.  Презентира се пред по-голяма аудитория.

Проект “Икономия на средствата” - STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

Кръгово управление на отпадъците или как може да оползотворим отпадъка си най-добре

Учениците се запознават с принципите на кръговото управление на отпадъците и поемат по пътя с малки стъпки – решават да намалят собствените си отпадъци. Част от тях превръщат в красиви и полезни неща, които да използват в часовете или за продажба на благотворителен базар. 

Благотворителна акция под надслов „Когато си мислиш, че не можеш да заобичаш природата повече“

Единадесетокласниците организират базар с благотворителна цел, за да помогнат на свой съученик. На базара са изложени предмети, продукт от проектно-базираното обучение по биология, произведения от сръчните ръце на по-малките ученици и картини с природна тематика на талантливата художничка от 11. клас Ивета Димитрова. С много желание и водени от чувство за взаимопомощ и съпричастност се включват ученици от цялото училище.

Проект “Икономия на средствата” - STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

STEАM образованието, насочено към изучаване на природни науки, води до повишаване на образователните резултати, придобиване на компетентности, знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците.

Изгражда се отношение към климатичните промени и чувствителност към екологичните проблеми. Учениците осъзнават по-ясно приноса на всеки един от нас за опазването на околната среда.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Г-жа Нина Йорданова има два основни съвета към учителите, които биха приложили тази практика в своите училища:

  • Експериментирайте! Така ще насърчите учениците да споделят идеите си и да допринасят за развитието на групови проекти, насочени към екологичното образование и опознаване на света около тях;
  • Развивайте креативността! STEAM практиките подготвят учениците за реалния живот, а  професиите на бъдещето изискват отдадени професионалисти, които се справят добре с технологиите, но също така са креативни и иновативни.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30 април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали