Проект “Икономия на средствата” – STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

Изменението на климата е сред най-значимите предизвикателства, пред които е изправен светът днес. Затова СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора има специално отношение към проблема, а темата за опазването на природните ресурси, животинския и растителния свят намира значимо място в учебния процес. 

Методичното обединение на учителите по природни науки „посява“ чувството за отговорност и загриженост към околната среда в своите ученици. Екипът се състои от четирима старши учители: Стилияна Казълова, Анета Йорданова, Минка Генчева и Нина Йорданова, подкрепени от техния директор Динко Цвятков. В началото на учебната 2022/2023 година в старозагорското средно училище е открит модерен STEАM център с профил „Природни науки, изследвания и иновации“, който се превръща в пространството за множество събития. Цялата училищна общност е въвлечена и с малки стъпки поема към едно по-зелено бъдеще.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Проект Икономия на средствата” (STEАM стратегия) 

Цели: Провеждане на екологично образование с оглед на все по-критичната нужда от икономия, запазване и грижа за ресурсите в световен мащаб. 

Подходяща е за: Ученици от гимназиален етап

Продължителност: През цялата учебна година 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРАКТИКАТА

Проект Икономия на средствата” е STEAM стратегия, включваща поредица от инициативи, насочени към опазването на околната среда и пестенето на ресурси. Всички планирани дейности целят придобиване на компетентности, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката и кариерното ориентиране на учениците. 

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Различните гледни точки

В началото на учебната година училището избира голяма тема”, по която да работи: „Климатът в класната стая. Учени, ученици, учители и артисти срещу климатичните промени”. Идеята е към темата да се подходи от различни ъгли, за да се навлезе в дълбочина и да се провокира мисленето – обикновено проблемите имат множество решения, като всяко решение изхожда от различна гледна точка. Като  специалисти в училището са поканени представители на Спасителния център за диви животни, единствен по рода си в България. Учените работят по   инициативите за по-чиста природа, част от проект „За по-чиста природа днес, утре и завинаги“ на СНЦ „Зелени Балкани“.

Изкуството е част от STEAM, затова училището се обръща и към артистите. В СУ Иван Вазов” с изложба гостува Музеят на хумора и сатирата в Габрово гостува. Темата е „Икономия на средствата“ – актуална не само заради пословичната габровска пестеливост, а и с оглед на все по-критичната нужда от пестене, запазване и грижа за ресурсите в световен мащаб. 

Участие по проект на Еразъм на Институт за икономическа политика  „GENERATION ZЕЛЕНО – визията на младите за прехода към кръгова и нисковъглеродна икономика”

Участието в този проект дава възможност на учениците да си сътрудничат с активни млади хора от цялата страна, както и с професионалисти, работещи за намаляване на климатичните промени и зеления преход. Проектът обхваща множество дейности и дискусии между младите хора и представители на ресорните национални и местни институции, НПО и бизнеса. В резултат на ползотворното сътрудничество е изготвена МЛАДЕЖКАТА ЕКО РЕЗОЛЮЦИЯ, съдържаща идеите и предложенията на младите хора за политики, мерки и дейности в областта на зеления преход и устойчивото развитие на национално и местно ниво. С финалния вариант на Младежката Еко Резолюция е споделен и с други младежи и със заинтересованите страни  от Стара Загора.

Предизвикателство да сме В час с климатичните проблеми”: Другото лице на въглеродния диоксид или „ефекта на киселинния океан“

Като отговор на предизвикателство, отправено от екипа на prepodavame.bg, СУ Иван Вазов” създава проект „Скритото лице на парниковия ефект – ефектът на киселинния океан“. Залага се на проектно и проблемно-базирано обучение, в съчетание с дигитална компетентност, която училището развива чрез профилирана подготовка. На първия етап от проекта учениците проучват един слабо познат, но много опасен природен феномен – окислението на океана в резултат на покачване на въглеродните емисии. На втория етап от проекта се създават теоретически и практически модели, с които се демонстрира проблемът.  Презентира се пред по-голяма аудитория.

Проект “Икономия на средствата” - STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

Кръгово управление на отпадъците или как може да оползотворим отпадъка си най-добре

Учениците се запознават с принципите на кръговото управление на отпадъците и поемат по пътя с малки стъпки – решават да намалят собствените си отпадъци. Част от тях превръщат в красиви и полезни неща, които да използват в часовете или за продажба на благотворителен базар. 

Благотворителна акция под надслов „Когато си мислиш, че не можеш да заобичаш природата повече“

Единадесетокласниците организират базар с благотворителна цел, за да помогнат на свой съученик. На базара са изложени предмети, продукт от проектно-базираното обучение по биология, произведения от сръчните ръце на по-малките ученици и картини с природна тематика на талантливата художничка от 11. клас Ивета Димитрова. С много желание и водени от чувство за взаимопомощ и съпричастност се включват ученици от цялото училище.

Проект “Икономия на средствата” - STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

STEАM образованието, насочено към изучаване на природни науки, води до повишаване на образователните резултати, придобиване на компетентности, знания, ключови умения и нагласи, ориентирани към практиката, развитието и кариерното ориентиране на учениците.

Изгражда се отношение към климатичните промени и чувствителност към екологичните проблеми. Учениците осъзнават по-ясно приноса на всеки един от нас за опазването на околната среда.

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Г-жа Нина Йорданова има два основни съвета към учителите, които биха приложили тази практика в своите училища:

  • Експериментирайте! Така ще насърчите учениците да споделят идеите си и да допринасят за развитието на групови проекти, насочени към екологичното образование и опознаване на света около тях;
  • Развивайте креативността! STEAM практиките подготвят учениците за реалния живот, а  професиите на бъдещето изискват отдадени професионалисти, които се справят добре с технологиите, но също така са креативни и иновативни.

Безплатен бюлетин с ресурси

Запиши се, за да получаваш всяка седмица практични ресурси и идеи

Проект “Икономия на средствата” - STEАM стратегия в СУ “Иван Вазов”, град Стара Загора

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

 

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Добри практики

Многоликото О или как третокласниците затвърждават знанията си в интердисциплинарен дигитален урок

„Ако днес преподаваме така, както вчера, то ограбваме нашите деца за утре.”, твърди популярният американски философ, психолог и педагог Джон Дюи. Съвременният свят се развива

Проектно базирано обучение

Експерименти, презентации и явления при светлината или как да ангажираме учениците

Въпреки дълбоката си и всеобхватна същност природните науки често остават неразбрани и неоценени от някои ученици. Ели Сотирова е учител в СУ “Неофит Рилски”, град

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали