Практиката “Кутия на щастието” от с. Ръжена

Умението да познаваме собствените си емоции е нещо, което се развива с годините и жизнения опит. Учителката в ЦОУД от ОбУ “Св. св. Кирил и Методий”, с. Ръжена, Петя Чакърова, е завършила психология и в началото на работата си в училище наблюдава повишена тревожност у децата, придружена с неумение да назоват емоциите, които изпитват. Това я мотивира да създаде практика, която да помогне на децата да развият своята емоционална интелигентност. 

Визитка на практиката: 

За кого е подходяща: реализира се с учениците от 1. и 2. клас, но може да се адаптира и за друга възраст

Какво развива: самоосъзнатост като елемент на социално-емоционалните умения, креативност.

Продължителност: през цялата учебна година

Необходими материали: материали за рисуване и писане

Описание на практиката:

Как се заражда идеята

Следобедните занимания в смесена група ученици от 1. и 2. клас често са придружени с конфликти, тъй като у децата има натрупано напрежение и умора от целия ден, а те все още са малки и не умеят да управляват добре чувството си на неудовлетворение. Ето защо г-жа Чакърова търси техника, с която да противодейства на регистрираните негативни емоции в класната стая и да откъсва децата от ситуацията тук и сега. Идеята за “Кутия на щастието”, в която децата да събират своите щастливи моменти, е провокирана от репликата “Госпожо, мен нищо не ме радва”. 

Какво има в кутията?

“Кутията на щастието” е физическа кутия, в която учениците поставят свои рисунки през цялата учебна година. Г-жа Чакърова организира процеса по начин, който предполага учениците да създадат свои рисунки, отразяващи моменти, в които са били щастливи, поне 2 пъти в месеца. Когато учениците са били в по-дълга ваканция, създават рисунка при завръщането си.

В началото рисунките са по-неясни, с по-малко детайли, някои учениците не знаят какво да нарисуват. 

Учителката води разговори с децата по картините, които създават и им помага да назовават нарисуваните неща. Така се развиват и езиковите им умения, а тя може да проследи напредъка на всяко дете. 

Кутията като част от цялостна стратегия за развитие на СЕУ в класната стая

В класната стая на г-жа Чакърова “Кутията на щастието” е един от елементите, чрез които се развиват социално-емоционалните умения на учениците. Други използвани стратегии са работни листове за видовете емоции, карти с различни емоции, колело на късмета, чрез което децата се справят с конфликтни ситуации, различни образователни видеа за видовете емоции. 

Защо да изпробвам тази практика?

  • Дава възможност на учениците постепенно да започнат да разбират по-добре собствените си емоции.
  • Ако бъде провеждана през цялата учебна година, учениците ще могат сами да видят какво са рисували в началото и как са се променили рисунките им в края на годината. Това е ценна възможност за разговор за напредъка им и как хората се променят. 
  • Тя дава възможност за смяна на фокуса – от конфликтната ситуация към спомен или мечта за нещо приятно.

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Четивна грамотност

Кои елементи изграждат четивната грамотност?

Формирането на четивната грамотност е продължителен процес, който започва още от първите месеци в училище и преминава през усвояване на умението за четене на различни

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация - при различни проекти/презентации
Комуникативни умения

Устно представяне в началото на всяко изпитване/представяне на задача/презентация – при различни проекти/презентации

При различни проекти/презентации учениците имат за задача (може да е за определен период от време, еднократно или всеки път) да се представят кратко (себе си

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали