Педагогически екип

Педагогически
екип

Структура на обучението

Модул 1:
Ученикът
в центъра на ученето

На живо

» фокус от визия за учениците: Базови условия за учене и Социално-емоционални умения
» теми: цялостен подход за развитие на СЕУ

Модул 2:
Преподаване с ученика в центъра

Синхронно, онлайн

» фокус от визия за учениците: Уменяи за учене: Способностите на учениците да прилагат ефективни стратегии за учене.

» теми: активното участие на учениците, балансирани подходи на преподаване – директно преподаване (обобщение с график органазари, майндмапс…), ръководено изследване и изследователски подход 

Модул 3:
Решения базирани на данни

Синхронно, онлайн

» фокус от визия за учениците: Инициативност: Способността на учениците да подобряват себе си и работата си, умението да се поглеждат отстрани и разбирането, че те могат да влияят на това, което се случва в живота им.

» теми: събиране на данни, проследяване и анализ, критерии, самооценка и обратна връзка; 

Обобщение
на
годината

На живо

» Какво постигнахме в първата година?
» Какво научихме и искаме да споделим с колеги?

Модул 4: Сътрудничество в училище

Синхронно, онлайн

» Проекто-базирано обучение (ПБО)
» Включване на широкия екип

Модул 5:
Поглед в бъдещето

Синхронно, онлайн

»  Анализ и адаптация на ПБО
» Как да организираме ученето на учителите в училище, така че ученикът да е в центъра във всички класни стаи?

Годишна
среща

На живо

» Какво научихме през тези две години?
» Как продължаваме заедно напред?

Базови рамки

Тематични

МОДУЛИ