Педагогически екип

Педагогически
екип

Контакти

АЛЕКСАНДРИНА ДИМИТРОВА

Мениджър „Обучения“

тел: 0893322360

имейл: al.dimitrova@zaednovchas.bg

Може да се обръщате към нея, ако имате въпроси за обученията в курса или програма „Училища за пример“, имате обратна връзка за работата ни и искате да ни дадете предложения какво да подобрим.

Структура на обучението

Модул 1:
Ученикът
в центъра на ученето

На живо

» фокус от визия за учениците: Базови условия за учене и Социално-емоционални умения
» теми: цялостен подход за развитие на СЕУ

Модул 2:
Преподаване с ученика в центъра

Синхронно, онлайн

» фокус от визия за учениците: Уменяи за учене: Способностите на учениците да прилагат ефективни стратегии за учене.

» теми: активното участие на учениците, балансирани подходи на преподаване – директно преподаване (обобщение с график органазари, майндмапс…), ръководено изследване и изследователски подход 

Модул 3:
Решения базирани на данни

Синхронно, онлайн

» фокус от визия за учениците: Инициативност: Способността на учениците да подобряват себе си и работата си, умението да се поглеждат отстрани и разбирането, че те могат да влияят на това, което се случва в живота им.

» теми: събиране на данни, проследяване и анализ, критерии, самооценка и обратна връзка; 

Обобщение
на
годината

На живо

» Какво постигнахме в първата година?
» Какво научихме и искаме да споделим с колеги?

Модул 4: Сътрудничество в училище

Синхронно, онлайн

» Проекто-базирано обучение (ПБО)
» Включване на широкия екип

Модул 5:
Поглед в бъдещето

Синхронно, онлайн

»  Анализ и адаптация на ПБО
» Как да организираме ученето на учителите в училище, така че ученикът да е в центъра във всички класни стаи?

Годишна
среща

На живо

» Какво научихме през тези две години?
» Как продължаваме заедно напред?

Дати за Модул 2 и 3

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ

ГРУПА 1

Модул 2: 6 и 7 декември 2023

Модул 3: 20 и 21 март 2024

 • ПТГ “Д-р Никола Василиади”, Габрово
 • Начално училище “Св.св. Кирил и Методий”, Долни Дъбник
 • Средно училище “Крум Попов”, Левски
 • Основно училище “Христо Ботев”, Ресен
 • 2 Средно училище “Академик Емилиян Станев “, София
 • Професионална гимназия по икономическа информатика “Джон Атанасов”, Търговище
 • Трето основно училище “Петко Рачов Славейков”, Търговище
 • Основно училище “Св. св. Кирил и Методий “, Хасково
 • Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, Ямбол
 • Обединено училище “Христо Ботев” гр. Стамболийски

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ

ГРУПА 2

Модул 2: 9 и 10 декември 2023

Модул 3: 23 и 24 март 2024

 • Средно училище ” Христо Смирненски”, Койнаре
 • Средно училище “Любен Каравелов”, Пловдив
 • Професионална гимназия по селско стопанство “Бузема”, София
 • Професионална гимназия по електротехника и автоматика, София
 • Средно училище “Петко Рачев Славейков”, Трявна
 • Обединено училище “Христо Ботев”, Цонево
 • Първо основно училище “Васил Левски”, Вълчедръм
 • Средно училище “Васил Левски”, Вълчи дол

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИПИ

ГРУПА 3

Модул 2: 15 и 16 декември 2023

Модул 3: 29 и 30 март 2024

 • Основно училище “Граф Николай Игнатиев”, Граф Игнатиево
 • Основно училище “Отец Паисий”, Огняново
 • Средно училище “Георги Бенковски”, Тетевен
 • Трето основно училище “Димитър Благоев”, Шумен
 • Немска езикова гимназия “Гьоте”, Бургас
 • Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи “Академик Благовест Сендов”, Варна

МОДУЛИ