Обучители и ментори

 

Обучители и ментори

Ивелина Пашова

РЪКОВОДИТЕЛ ПРОГРАМА “УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР”

Ивелина Пашова е ръководител „Обучение и подкрепа на училищни екипи“ в „Заедно в час“ от 2019 г. и ръководител на програма “Училища за пример”. Тя има богат опит като обучител, учител и зам.-директор. Преди да заеме настоящата си роля в екипа на организацията отговаря за подготовката и обученията на учителите в програма “Нов път в преподаването” на „Заедно в час“.

Между 2014 и 2017 г. тя е помощник-директор по учебната дейност в СУ „Любен Каравелов“ в гр. Копривщица, училището в което започва своята кариера като част от първия випуск учители в програмата на „Заедно в час“. Като помощник-директор тя се грижи както за професионалното развитие на училищния екип, така и за реализирането на училищни проекти, които създават възможности за учене и развитие за учениците. Ивелина води училищния екип при изготвянето на визия и дългосрочни приоритети, които да подкрепят всеки ученик да успява да реализира потенциала си. Паралелно с това преподава английски език на ученици от 5. до 12. клас.

През 2015 г. тя печели място в престижната програма за обмен на училищни лидери Bulgarian Young Leaders Program и преминава през триседмично обучение в учителския колеж на Колумбийския университет в Ню Йорк.

Ивелина е убедена, че качественото образование е изключително важно за учениците с по-ниски социално-икономически възможности. За нея образованието е ключът, който би им помогнал да откриват много повече възможности и да бъдат отговорни създатели на собственото си бъдеще.

Ивелина има бакалавърска степен по „Човешки ресурси“ от УНСС и редица специализации, свързани с преподаване и мениджмънт в образованието.

Ивелина е отличена още в класациите “Зо под 30” на Forbes България и “40 до 40” на Дарик Радио.

3

Александрина Димитрова

МЕНИДЖЪР “ОБУЧЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
al.dimitrova@zaednovchas.bg

Александрина е Мениджър „Обучение на училищни екипи“ към програма „Училища за пример“ от 2022 г. Нейната работа е насочена към осигуряването на високо качество на обученията по програмата и подкрепа на обучителния екип.

Александрина заема позицията координатор „Подкрепа на учители“ в програма „Нов път в преподаването“ на “Заедно в час” и подкрепя развитието и адаптацията на новите учители в училище. Преди това самата тя две години е част от програмата “Нов път в преподаването” като учител в следобедните занимания на деца от 3 и 4 клас в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово.

Александрина има бакалавърска степен по „Теология. Учител по религия“ и магистърска степен по „Политология. Дипломация и национална сигурност“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017 година се квалифицира като Учител в начален етап на основното образование в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Десислава Стоянова е мениджър “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това последователно заема длъжностите координатор „Обучение и подкрепа на учители“ и мениджър “Подкрепа на учители” в програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. През 2015 година завършва участието си в програмата и самата тя, като в продължение на две години преподава география в 102 ОУ „Панайот Волов“ в София.

Десислава има бакалавърска степен по география и магистърска по регионално развитие и управление.

Десислава има силен интерес към коучинга в сферата на образованието и преминава през редица курсове и сертификационни обучения, свързани с него.

Има завършен курс за Deep Listening (CCF) и Coach educator maturation program през 2022 г. От април 2023 г. преминава през интензивна сертификационна обучителна програма – ПУЛСът на коучинга към Mentor coaches, която ще ѝпозволи да провежда индивидуални и групови коучинг сесии.

 
 
dessie

Десислава Стоянова

МЕНИДЖЪР “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
d.stoyanova@zaednovchas.bg
Мария е мениджър “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2024 г. Преди това 2 години е подкрепяла менторите в ролята им и е планирала структурите за водене на разговори с екипите. Четири години е координатор “Подкрепа на учители” в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час” . Обучител към встъпващото обучение на начинаещите учители през 2018 и 2020 години. Преди да стане част от екипа на организацията преподава изобразително изкуство и музика на ученици от 5 до 8 клас и е педагогически съветник в ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в гр. Враца. По същото време е и участник в програма “Нов път в преподаването”.

Мария вярва, че учениците имат силата да променят света около тях с насоки, подкрепа и вяра. Всяко едно дете има нужда от качествено образование и достъп до възможности, за да мечтае и реализира.

   Мария има бакалавърска степен Учител по Изобразително изкуство от Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Преди да стане част от програмата работи в неправителствения сектор в организации с фокус образование. Била е също арт-терапевт в социален център и е водила творчески работилници на база познанията си за ученици и възрастни.

Обучители и ментори

Мария Веласкес

МЕНИДЖЪР “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
m.velaskes@zaednovchas.bg
Обучители и ментори

Иван Драгомиров

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
i.dragomirov@zaednovchas.bg
Иван Драгомиров е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час” от началото на 2023г. 
Кариерният му път започва в класна стая в Козлодуйското училище СУ “Христо Ботев”,  като начален учител в целодневна организация на учебната дейност по програмата “Нов път в преподаването”. Преди да се включи в екипа на организацията работи като учител и координатор “Дигитализация на учебните процеси” към едно от Софийските частни училища. През годините е заемал различни роли в организацията, които са били със свързани с обучения на учители. През 2019 и 2020 е част от обучителния екип на Летен институт и Лятна академия, а от 2020 до 2022 влиза в ролята на предметен консултант за началните учители по програмата. 
Иван е завършил бакалавър Маркетинг в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов и магистратура с Начална училищна педагогика към Пловдивски Университет. 
 
Обучители и ментори

Микаела Цветкова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
m.tsvetkova2020@zaednovchas.bg

Микаела Цветкова е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час”. Нейната работа е насочена към развиването и подкрепата на педагогически екипи за преподаване с ученика в центъра. Основните ѝ отговорности включват планирането и провеждането на обучителните преживявания в програмата.

Тя участва и в планирането на обучения в международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training). По време на проекта тя работи с експертите от 14 РУО-та в страната за повишаване на капацитета им като наставници на начинаещи учители.

През 2020 г. се присъединява към “Нов път в преподаването” и в продължение на 3 години преподава английски език в Нови Искър в София.

Микаела завършва “Политология” в СУ “Св.Климент Охридски”, а в момента продължава образованието си в европейската магистърска програма MATILDA, фокусирана върху Историята на жените и половете.

Стефани Костова е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час” от 2022 г. Нейната работа е насочена към подкрепата на педагогическите екипи в програма “Училища за пример”. Основните ѝ отговорности включват планиране, организиране и провеждане обучителни програми.

Преди да заеме настоящата си роля Стефани трупа опит като обучител и в програма “Нов път в преподаването”, където подкрепя новопостъпващите учители по време на тяхното въвеждащо обучение. 

През 2018 Стефани завършва “Управление на операциите и мениджмънт” в Глазгоу, Шотландия. След прибирането си в България се присъединява към осмия випуск учители на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. В продължение на две години преподава Английски език в ОУ “Гео Милев” в с. Белозем на 2, 3, 4 и 6 клас, а след това преподава една година и в София. 

Обучители и ментори

Стефани Костова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
s.kostova@zaednovchas.bg
Силвия Драганова е специалист “Обучение на училищни екипи” в екипа на “Заедно в час” от юли 2023 год. Тя отговаря за планиране, организиране и провеждане на обучения на лидерските екипи в програма “Училища за пример”. Преди това в периода 2021-2023 е ментор на училищни екипи по същата програма.
Силвия има богат опит в образованието –  17 години работи като учител в Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе, като през шест от тях заема длъжността заместник-директор. Освен че преподава философия, гражданско образование и модули от профилираната подготовка по предприемачество, Силвия координира иновативните процеси и практики в училището, подкрепя работата на Професионалните учещи общности и провежда част от вътрешноучилищните обучения.
Силвия е завършила специалност “Философия” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Психология и социология в управлението” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. 
Обучители и ментори

Силвия Драганова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
s.draganova@zaednovchas.bg

Обучители и ментори

Златина Минкова

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
z.minkova@zaednovchas.bg

Златина Минкова е старши специалист “Обучение на училищни екипи” и подкрепя развитието на училищата в програма “Училища за пример” в “Заедно в час” от 2020 г.  Преди това трупа опит като обучител освен в “Училища за пример” и в програма “Нов път в преподаването”, като между 2016 и 2019 г. преподава в Основното училище в с. Граф Игнатиево. През двете години от 2019 до 2020 основен фокус за нея са въпроси като как да съживим учебните програми, така че да предизвикват учениците да се развиват, но и да бъдат ангажиращи и да отговарят на нуждите им. В последните години изследва инструмента Преживелищно учене като подход в обученията за деца и възрастни. 

Златина е магистър по Българска филология към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

 
Обучители и ментори

Ангелина Джурова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
a.dzhurova2019@zaednovchas.bg

Ангелина е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години заема позицията координатор “Подкрепа на учители” в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Ангелина става част от екипа на организацията след като две години преподава  в СУ “Владимир Комаров “ – гр. Велико Търново (на ученици в начална степен) и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Ангелина работи като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Лясковец. Преди да стане учител работи в социалната сфера с деца в риск и като доброволец с деца лишени от родителски грижи.

Ангелина има бакалавърска степен Социална педагогика от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистърска степен  “Начална училищна педагогика” от ПУ “Паисий Хилендарски” и магистърска  степен “Управление на образованието” от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Гергана е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това три години е координатор „Подкрепа на учители“ в програмата “Нов път в преподаването”. Гергана се присъединява към екипа на организацията, след като преподава География и икономика и Предприемачество в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в София и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Гергана има бакалавърска степен „Туризъм“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и допълнителна квалификация за учител по География и икономика от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Последния семестър в университета Гергана прекарва в Португалия като част от програмата за мобилност Еразъм+.

 
Обучители и ментори

Гергана Чолакова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
g.cholakova@zaednovchas.bg

Петя е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години е ментор на 9 училища във Випуск 1 и Випуск 3 в същата програма на “Заедно в час”. Петя става част от програмата след като е работила 40 години като учител, от които 20 като директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци, обл. Враца.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Петя работи като председател на НЧ „Самообразование 1894“ Селановци и Председател на комитета за организиране на Националния конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“ Селановци.

Петя има магистърска степен История и философия от СУ “Св. Климент Охридски”, Първа ПКС на тема „Управление на образованието“.

 
Обучители и ментори

Петя Русинова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
p.rusinova@zaednovchas.bg
 
Обучители и ментори

Розалия Мицева

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
r.mitseva@zaednovchas.bg

Розалия Мицева е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 година. Работата й е насочена към оказване на непосредствена и целенасочена подкрепа на екипите от училища по програмата с цел постигане на устойчиви резултати. Преди това е подкрепяла два випуска учители по програмата “Нов път в преподаването” като предметен консултант. През 2018 година се присъединява към “Нов път в преподаването” и в продължение на пет години работи като учител в Пловдив с ученици от 1 до 4 клас с майчин език, различен от българския. 

През 2021 година участва в апробирането на буквара “Четем с Ася и Явор” – първият буквар за ученици с различен майчин език.

Розалия има магистърска степен “Право”  и “Начална училищна педагогика от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.

Обучители и ментори
 

Елена Генчева

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
e.gencheva@zaednovchas.bg

Елена Генчева е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример”. В продължение на 16 години е учител, а за няколко години и заместник-директор по учебната дейност в ОУ “Граф Н. Игнатиев“. Дълги години оказва подкрепа на деца с проблемно поведение и разбира, че успехите на децата започват с повишаване на самооценката и увереността в собствените възможности.

През 2014 г. открива JUMP Math, разпознава ценностите и принципите на системата и избира да стане JUMP Math учител. В последните години е част от екипа на Институт за прогресивно образование като учител-методик и обучител на учители.

Елена има интереси в областта на сътрудничество между училището и семейството и през 2016 г. става сертифициран обучител по международната програма на д-р Томас Гордън „Трениране на успешни родители.“ В работата си ангажира ефективно родителите в училищния живот на техните деца, включително тези от уязвими групи

Албена Зотева е Специалист „Подкрепа на училищни екипи“ в „Заедно в час“. Мисията на организацията да осигури качествено образование за всички деца в България е една от главните причини, поради които тя се завръща в България след 12 години прекарани в Обединеното Кралство. В ролята на ментор Албена работи усилено за подкрепата и развитието на училищните екипи, като същевременно прилага своя богат опит и умения. Мисията и целите на „Заедно в час“ я мотивират като личност и професионалист, вярвайки, че образованието е ключът към разкриване на потенциала на всеки ученик и изграждане на по-добро бъдеще.

Преди да се присъедини към „Заедно в час “, Албена е работила като Curriculum Manager – ESOL (английски език като втори език) в Newham College London, като преди това е била Curriculum Team Leader и ESOL Lecturer в същия колеж. Била е отличена с наградата ‘Outstanding Teacher of the Year’ през 2021 г., което представлява признание за нейната изключителна работа и отдаденост към това, което прави.

Албена започва кариерата си като учител по английски език, като дълги години е преподавател в 6 ОУ „Иван Вазов“ в СмолянТя има и опит като журналист, работeйки в местно радио и телевизия в Смолян, както и в „Радио БГ Лондон“ и онлайн телевизия, което разкрива друга нейна страст, а именно към журналистиката и писането.

Албена има бакалавърска степен по „Български език и литература, и английски език“ от Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ и е завършила курса CELTA на Университета в Кеймбридж, който е доразвил нейните преподавателски умения и знания, и й дава право да преподава английски език в почти целия свят. Албена е квалифициран учител в Обединеното Кралство със статус QTS (Qualified Teacher Status). Тя също така се интересува от психология и личностно развитие, което допълнително обогатява нейния професионален и личен опит.

 
Обучители и ментори

Албена Зотева

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”

a.zoteva@zaednovchas.bg

Радина Маринчева е магистър по икономика от ИУ-Варна и магистър агроном от Тракийски университет Стара
Загора и допълнителна квалификация за учител по Икономика. През 2011 година се включва в
първия випуск на НПП, където преподава Икономически предмети в Професионална гимназия
по туризъм – Самоков. От тогава е активен учител, като работи с деца от предучилищна възраст
до 12 ти клас.
Учител на 2019 та годината на Джуниър Ачийвмънт България.
Активно работи за внедряването на предприемачеството и финансовата грамотност още от
детската градина. През последните години работи по процес за за въвеждане на нови подходи
в обучението на деца от предучилищна възраст.
Вярвам, че трябва да има структурирана и надграждаща връзка в обучението през всички етапи
от детска градина до университет, които поставят детето в центъра.

Обучители и ментори

Радина Маринчева

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”

r.marincheva@zaednovchas.bg

Константина е специалист „Подкрепа на училищние екипи“ в програмата „Училища за пример“
от 2024г. През 2017 година се присъединява към „Нов път в преподаването“ и в продължение
на шест години работи като учител.
Има опит в сферата на образованието като преподавател и обучител. Планира обучителни
сесии, създава материали, води и фасилитира групови обучения.
Константина е част от обучителния екип, който осъществява международния европейски
проект NEST (Novice Education Support and Training) за България – в партньорство между
фондация „Заедно в час“ и Министерството на образованието и науката. Дейността ѝ по
проекта е свързана с подкрепа на експерти от регионалните управления на образованието в
развиването на уменията им за наставничество на начинаещи учители.
През лятото на 2023 година, съвместно с екипа на Програма „Учим заедно“ и Института за
изследване на образованието, планира и провежда обучителни сесии на училищни екипи за
развиване на умения за саморегулирано учене.
Има завършена магистратура по начална училищна педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“,
както и следдипломна квалификация за учител по математика и информатика.

 
Обучители и ментори

Константина Мавлова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”

k.mavlova@zaednovchas.bg

Обучители и ментори
 

Емилия Иванова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”

Емилия е магистър по математика от ПУ „Паисий Хилендарски“, Пловдия и има следдипломна квалификация по методика на обучението по математика и информатика от СУ „Св. Климент Охридски“, София.
Има опит като учител по математика в езиковата гимназия в Правец и в българското училище в Братислава, Словакия.
От 2002 г. е директор на 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, София, първо временно, а от 2005 г. – за постоянно. През 2005 г. обаче тя печели още един конкурс – за директор на Българското училище в Братислава. Заминава за Словакия,за да придобие мениджърски опит в среда, която познава, но е различна от средата тук. През 2008 г. застава отново начело на 90. СУ и тогава си поставя две основни цели, вдъхновени от словашката среда: да обсъжда идеите си с учителите и учениците, преди да тръгне да ги прилага на практика, и да въвлече родителите в училищния живот, защото доволните родители са най-добрият партньор за едно училище.
Дава голяма свобода в работата на учителите, за да могат те максимално да разгърнат творчеството си и с това да допринасят ежедневно за развиването на потенциала на своите ученици.
Историята на Емилия е една от описаните в книгата „Хората, които променят България“, част II на Даниел Пенев.
От 2023/2024 учебна година подкрепя училищни екипи в програма „Училища за пример“.