Преподаватели и ментори

Преподаватели и ментори

Златина Минкова

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
z.minkova@zaednovchas.bg

Златина Минкова е старши специалист “Обучение на училищни екипи” и подкрепя развитието на училищата в програма “Училища за пример” в “Заедно в час” от 2020 г.  Преди това трупа опит като обучител освен в “Училища за пример” и в програма “Нов път в преподаването”, като между 2016 и 2019 г. преподава в Основното училище в с. Граф Игнатиево. През двете години от 2019 до 2020 основен фокус за нея са въпроси като как да съживим учебните програми, така че да предизвикват учениците да се развиват, но и да бъдат ангажиращи и да отговарят на нуждите им. В последните години изследва инструмента Преживелищно учене като подход в обученията за деца и възрастни. 

Златина е магистър по Българска филология към Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

Стефани Костова е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час” от 2022 г. Нейната работа е насочена към подкрепата на училищните екипи за два от избираемите педагогически курсове в програма “Училища за пример” – “Социално-емоционално учене” и “Ефективно преподаване с ученика в центъра”. Основните ѝ отговорности включват планиране, организиране и провеждане обучителни програми.

Преди да заеме настоящата си роля Стефани трупа опит като обучител и в програма “Нов път в преподаването”, където подкрепя новопостъпващите учители по време на тяхното въвеждащо обучение. 

През 2018 Стефани завършва “Управление на операциите и мениджмънт” в Глазгоу, Шотландия. След прибирането си в България се присъединява към осмия випуск учители на програма “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. В продължение на две години преподава Английски език в ОУ “Гео Милев” в с. Белозем на 2, 3, 4 и 6 клас, а след това преподава една година и в София. 

Преподаватели и ментори

Стефани Костова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
s.kostova@zaednovchas.bg
3

Александрина Димитрова

МЕНИДЖЪР “ОБУЧЕНИЯ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
al.dimitrova@zaednovchas.bg

Александрина е Мениджър „Обучение на училищни екипи“ към програма „Училища за пример“ от 2022 г. Нейната работа е насочена към подкрепата на училищните екипи за два от избираемите педагогически курсове “Езиково подкрепящи училища” и “Интегриран подход в образованието по науки – STEM в училище”. Между 2017-2022 г. Александрина заема позиицята координатор „Подкрепа на учители“ в програма „Нов път в преподаването“ на “Заедно в час” и подкрепя развитието и адаптацията на новите учители в училище. Преди това самата тя две години е част от програмата “Нов път в преподаването” като учител в следобедните занимания на деца от 3 и 4 клас в ОУ „Райно Попович“, гр. Карлово.

Александрина има бакалавърска степен по „Теология. Учител по религия“ и магистърска степен по „Политология. Дипломация и национална сигурност“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. През 2017 година се квалифицира като Учител в начален етап на основното образование в ПУ “Паисий Хилендарски”.

Десислава Стоянова е мениджър “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това последователно заема длъжностите координатор „Обучение и подкрепа на учители“ и мениджър “Подкрепа на учители” в програма “Нов път в преподаването” на фондация “Заедно в час”. През 2015 година завършва участието си в програмата и самата тя, като в продължение на две години преподава география в 102 ОУ „Панайот Волов“ в София.

Десислава има бакалавърска степен по география и магистърска по регионално развитие и управление.

Десислава има силен интерес към коучинга в сферата на образованието и преминава през редица курсове и сертификационни обучения, свързани с него.

Има завършен курс за Deep Listening (CCF) и Coach educator maturation program през 2022 г. От април 2023 г. преминава през интензивна сертификационна обучителна програма – ПУЛСът на коучинга към Mentor coaches, която ще ѝпозволи да провежда индивидуални и групови коучинг сесии.

 
 
dessie

Десислава Стоянова

МЕНИДЖЪР “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
d.stoyanova@zaednovchas.bg
 
Преподаватели и ментори

Микаела Цветкова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
m.tsvetkova2020@zaednovchas.bg

Микаела Цветкова е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час”. Нейната работа е насочена към развиването и подкрепата на педагогически екипи за преподаване с ученика в центъра. Основните ѝ отговорности включват планирането и провеждането на обучителните преживявания в програмата.

Тя участва и в планирането на обучения в международния европейски проект NEST (Novice Educator Support and Training). По време на проекта тя работи с експертите от 14 РУО-та в страната за повишаване на капацитета им като наставници на начинаещи учители.

През 2020 г. се присъединява към “Нов път в преподаването” и в продължение на 3 години преподава английски език в Нови Искър в София.

Микаела завършва “Политология” в СУ “Св.Климент Охридски”, а в момента продължава образованието си в европейската магистърска програма MATILDA, фокусирана върху Историята на жените и половете.

Силвия Драганова е специалист “Обучение на училищни екипи” в екипа на “Заедно в час” от юли 2023 год. Тя отговаря за планиране, организиране и провеждане на обучения на лидерските екипи в програма “Училища за пример”. Преди това в периода 2021-2023 е ментор на училищни екипи по същата програма.
Силвия има богат опит в образованието –  17 години работи като учител в Английска езикова гимназия “Гео Милев” – Русе, като през шест от тях заема длъжността заместник-директор. Освен че преподава философия, гражданско образование и модули от профилираната подготовка по предприемачество, Силвия координира иновативните процеси и практики в училището, подкрепя работата на Професионалните учещи общности и провежда част от вътрешноучилищните обучения.
Силвия е завършила специалност “Философия” в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Психология и социология в управлението” във Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”. 
Преподаватели и ментори

Силвия Драганова

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
s.draganova@zaednovchas.bg
Преподаватели и ментори

Иван Драгомиров

СПЕЦИАЛИСТ “ОБУЧЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
i.dragomirov@zaednovchas.bg
Иван Драгомиров е специалист “Обучение на училищни екипи” в програма “Училища за пример” на “Заедно в час” от началото на 2023г. Той отговаря за курса “Уменията на 21 век” и подкрепата на педагогическите екипи към програмата. 
Кариерният му път започва в класна стая в Козлодуйското училище СУ “Христо Ботев”,  като начален учител в целодневна организация на учебната дейност по програмата “Нов път в преподаването”. Преди да се включи в екипа на организацията работи като учител и координатор “Дигитализация на учебните процеси” към едно от Софийските частни училища. През годините е заемал различни роли в организацията, които са били със свързани с обучения на учители. През 2019 и 2020 е част от обучителния екип на Летен институт и Лятна академия, а от 2020 до 2022 влиза в ролята на предметен консултант за началните учители по програмата. 
Иван е завършил бакалавър Маркетинг в СА “Д.А. Ценов” гр. Свищов и магистратура с Начална училищна педагогика към Пловдивски Университет. 

Петя е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години е ментор на 9 училища във Випуск 1 и Випуск 3 в същата програма на “Заедно в час”. Петя става част от програмата след като е работила 40 години като учител, от които 20 като директор на ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с.Селановци, обл. Враца.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Петя работи като председател на НЧ „Самообразование 1894“ Селановци и Председател на комитета за организиране на Националния конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“ Селановци.

Петя има магистърска степен История и философия от СУ “Св. Климент Охридски”, Първа ПКС на тема „Управление на образованието“.

 
Преподаватели и ментори

Петя Русинова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
p.rusinova@zaednovchas.bg
 
Преподаватели и ментори

Ангелина Джурова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
a.dzhurova2019@zaednovchas.bg

Ангелина е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това в продължение на две години заема позицията координатор “Подкрепа на учители” в програмата “Нов път в преподаването” на “Заедно в час”. Ангелина става част от екипа на организацията след като две години преподава  в СУ “Владимир Комаров “ – гр. Велико Търново (на ученици в начална степен) и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Паралелно с работата си в “Заедно в час” Ангелина работи като обществен възпитател към Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – гр. Лясковец. Преди да стане учител работи в социалната сфера с деца в риск и като доброволец с деца лишени от родителски грижи.

Ангелина има бакалавърска степен Социална педагогика от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, магистърска степен  “Начална училищна педагогика” от ПУ “Паисий Хилендарски” и магистърска  степен “Управление на образованието” от ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”.

Гергана е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 г. Преди това три години е координатор „Подкрепа на учители“ в програмата “Нов път в преподаването”. Гергана се присъединява към екипа на организацията, след като преподава География и икономика и Предприемачество в 90 СУ „Генерал Хосе де Сан Мартин“ в София и самата тя е участник в програма “Нов път в преподаването”.

Гергана има бакалавърска степен „Туризъм“ от Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград и допълнителна квалификация за учител по География и икономика от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Последния семестър в университета Гергана прекарва в Португалия като част от програмата за мобилност Еразъм+.

 
Преподаватели и ментори

Гергана Чолакова

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
g.cholakova@zaednovchas.bg
 
Преподаватели и ментори

Розалия Мицева

СПЕЦИАЛИСТ “ПОДКРЕПА НА УЧИЛИЩНИ ЕКИПИ”
r.mitseva@zaednovchas.bg

Розалия Мицева е специалист “Подкрепа на училищни екипи” в програма “Училища за пример” от 2023 година. Работата й е насочена към оказване на непосредствена и целенасочена подкрепа на екипите от училища по програмата с цел постигане на устойчиви резултати. Преди това е подкрепяла два випуска учители по програмата “Нов път в преподаването” като предметен консултант. През 2018 година се присъединява към “Нов път в преподаването” и в продължение на пет години работи като учител в Пловдив с ученици от 1 до 4 клас с майчин език, различен от българския. 

През 2021 година участва в апробирането на буквара “Четем с Ася и Явор” – първият буквар за ученици с различен майчин език.

Розалия има магистърска степен “Право”  и “Начална училищна педагогика от Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”.