Лапбук “Български фестивал на сливата”- ПБО в 1. и 2. клас

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

Подходяща за

Необходими материали:
 • картон;
 • пишеши средства, средства за рисуване,
 • ножица и лепило;
 • статии и снимки, свързани с Фестивала на сливата
Време за активността: един месец

Цели по предметно знание

 • за учениците от първи клас: затвърдяване и обобщение на знанията по темата „Моето родно селище“;
 • за учениците от втори клас: затвърдяване и обобщение на знанията по темите „Моето родно селище в миналото и днес“, „Забележителности в родното селище“ и „Трудът на хората в родния край“.

Цели по умения

 • умения за сътрудничество и работа в екип;
 • дигитални умения; 
 • умения за търсене и систематизиране на информация;
 • презентационни умения.

Преди пет години Миглена Апостолова става учител в ОУ “Иван Хаджийски”, град Троян. В класната стая тя работи както с деца с национални награди от литературни конкурси, музикални награди и спортни постижения, така и с деца със специални потребности и такива, които са пренебрегвани от семействата си. Сред нейните ученици има и дете на 9 години, което не говори добре български, но общува на три други езика. В тази контрастна картина най-голямото предизвикателство и цел на учителката е всеки ученик да се почувства важен и оценен в класа, допринасяйки със своя труд, а не просто като прави нещо в заниманията по интереси.

Г-жа Апостолова намира вдъхновение за проекта, който ви представяме в тази статия, в уважението към корените и съхранената култура на жителите на град Троян. В района има много музеи, като всички обществени и културни сгради са в близост до училището. Това позволява на учителите от ОУ “Иван Хаджийски” често да водят класовете на посещения и да организират изнесени уроци. Г-жа Апостолова наблюдаава, че децата силно се впечатляват от тематичната украса, пъстротата и народните носии по време на Българския фестивал на сливата.

Лапбук “Български фестивал на сливата”- ПБО в 1. и 2. клас

В отговор на нуждата учениците да влязат в активна роля, г-жа Апостолова ги предизвиква да създадат лапбук. Работата по проекта помага на децата да  обобщят и затвърдят знанията по темите от тематичните разпределения по родинознание за съответната година, но и да развият редица ценни умения. “Децата учат най-добре чрез активни действия, докато опитват нови неща. Всичко, което правим, следва да бъде разбираемо и така е по-интересно”, обобщава учителката им. Лапбукът е продукт на съвместните усилия на 1. и 2. клас и е посветен на Българския фестивал на сливата.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ? 

Източник на вдъхновение

Изборът на тема идва спонтанно след посещение в Музея на художествените занаяти и приложните изкуства в град Троян. Децата са въодушевени от експозициите, които наблюдават. Споделят впечатления и задават много въпроси. Най-интересни са им непознатите старинни предмети, кътовете, които представят ателиета на майстори занаятчии и манекените, облечени в традиционни носии от троянския край. Тези прекрасни дрехи, произведенията на занаятчиите, хубавата музика и пъстрата пролетна украса може да се видят на един от традиционните празници в града, а именно на Българския фестивал на сливата. 

Лапбук “Български фестивал на сливата”- ПБО в 1. и 2. клас

Организационен етап

Предварителната подготовка за г-жа Апостолова се изразява в подбор на подходящи информационни материали, снимки и други визуализации, които представят Фестивала на сливата. Работата по ПБО е организирана в  8 учебни часа в следобедните занимания по интереси. Тематичната област, в която се реализира, е „История и традиции“.  

За децата организационният етап преминава в рамките на 1 учебен час. Класът дискутира съдържанието на бъдещия лапбук и свързаните с него задачи – художествено оформление на кориците, подготовка на материали, посветени на празничната украса, занаятите, различните арт инсталации и съвременните троянски майстори. 

Определяне на екипи

В следващия оперативен етап учителката разделя учениците по екипи, като всяка работна група отговаря за определена страница от лапбука. Г-жа Апостолова взима предвид силните страни на всяко дете. Съответно, всеки получава задача, с която може да се справи, но и има право да поиска помощ от друг член на екипа.

“Моята цел е комуникацията между учениците да се подобри”, споделя учителката. И в двата класа на следобедната група – първи и втори – има ученици с агресивни прояви, с проблеми в общуването поради говорни дефекти, с дефицит на вниманието и др. “Точно поради “пропастта“, която зее между нивото на най-знаещите и можещите и това на най-затруднените и изоставащите, реших да се спра на ПБО. Трябваше да подбера подходящи дейности, които да приобщят всички, за да няма чувство за малоценност. Работата чрез ПБО създава условия за развитие на личността, за повишаване на познавателната активност и мотивацията за учене; превръща ученика в “активен участник“ в образователния процес”, обяснява учителката.

Разпределянето на екипите, поставянето на цели и задачи, планирането на работата и очакваните резултати продължава 1 учебен час. Сформират се пет работни групи:

 • екип 1 отговаря за кориците на лапбука;
 • екип 2 изработва страницата, посветена на украсата на града, в дните на фестивала;
 • екип 3 екип прави страницата, посветена на занаятите;
 • екип 4 отговаря за страницата за арт инсталациите на училището по изкуства в града;
 • екип 5 се заема със страницата, която разказва за един от най-успешните и известни представители на троянската школа по керамика – Ралица Йовкова. 

Във всеки екип има по един лидер второкласник, който отговаря за информационните полета и допълнителното съдържание (гатанки, въпроси и т.н.) и който ще презентира завършената страница. В отборите има по двама отговорници за избора на снимките и надписите към тях, а други двама отговарят за рисунките, джобчетата и прозорчетата. 

Етап на изработка

Практическото изпълнение на задачите продължава 3 учебни часа. Творческият процес започва с подбор на цветове и цялостен дизайн за лапбука – необходимо условие за обединяването на всички различни страници в един общ завършен продукт. Учениците се спират на синьо и лилаво – цветовете на сливите – и на жълто – като есента и слънцето.

След това всеки екип обсъжда съдържанието на текста в информационните полета под ръководството на лидера си. Учениците разполагат с текстове от статии за фестивала, от които могат да подберат подходящо съдържание. Те имат свободата да включат и авторски изречения. 

Лапбук “Български фестивал на сливата”- ПБО в 1. и 2. клас

Следващата стъпка е изборът на илюстративен материал, който г-жа Апостолова показва на мултимедията на съответните отговорници в екипите. Учителката разпечатва снимките и децата започват работа по изрязването им. 

Идва моментът, в който учениците мислят за цялостната визия на всяка отделна страница – къде да се разположат текстът, снимките, рисунките и т.н. Ситуацията се оказва конфликтна и се налага учителката да следи за реда и да се намесва, за да се вземат компромисни решения. В крайна сметка отговорниците по художественото оформление започват да работят, като се консултират с екипите си и търсят тяхното мнение. Всички деца са любопитни да разбера какво се случва с работния процес в другите групи.

Лапбук “Български фестивал на сливата”- ПБО в 1. и 2. клас

Заключителен етап

Часът за представяне на завършения продукт е най-вълнуващ за децата. Всеки лидер на екип излиза на дъската, за да презентира. Той трябва да отговаря на въпросите на своите съученици и на учителката. Учениците, които лично са работили за изпълнението на определена задача, също имат право да отговарят на поставените въпроси.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

Описаната практика е подходяща за деца от уязвими групи, билингви или със специални потребности – ПБО дава възможност на ученици с различно познавателно равнище да се включат в учебния процес. То поставя фокус върху теми от всекидневния живот и разчита на индивидуалния опит на участниците.

Всички ученици, с които г-жа Апостолова реализира тази добра практика, са от ромски произход. Повечето от тях не са напускали родното си селище и имат ограничени знания и представи дори за него. Като цяло са свикнали с тях да се работи по “традиционни методи” – преписване от печатен текст, четене, отново писане. Създаването на лапбука разчупва тяхната рутина и стереотипа за учебен процес – децата са въвлечени в процеса на учене чрез действие.

По време на ПБО те проявяват по-голямо желание за работа и за пръв път работят съвместно. Г-жа Апостолова разказва за момченце, което по-рано е имало трудности с общуването: “Дори когато някой подхожда с добро, обикновено той реагира с агресия, защото е виждал само този модел. Когато бяхме в музея, той изглеждаше все едно е в друг свят. Като се прибрахме, започна да говори, искаше да сподели какво му е направило впечатление и колко му е харесало. Сам пожела да се включи точно в този екип, който отговаря за народните носии. Така настъпи промяна – все едно е друго дете. От тук нататък нещо в него се преобърна, Разбра, че съучениците му не му мислят лошото, те го харесват”.

Работата по подобен проект създава условия за личностно развитие, за повишаване на вниманието и вътрешната мотивацията, за превръщане на ученика от пасивен в активен участник в образователния процес. Репликирането на практиката може да се направи по всички учебни предмети. Г-жа Апостолова планира да възложи задачата на своите нови ученици от 1. клас – темата на лапбука ще бъде “Годишните времена”.

Сподели статията с колеги

Най-новите ни ресурси по имейл

Необходимо е да влезете в своя профил, за да гласувате за тази практика.

За автора на практиката

Миглена Апостолова
Начален учител
Г-жа Апостолова е начален учител от пет години. Четири години работи в ОУ "Иван Хаджийски" - гр. Троян, а от началото на тази учебна година е класен ръководител на I "б" клас в НУ "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Троян. “За мен добър учител е онзи, който постоянно усъвършенства своите знания и опит, който търси и експериментира с нови, съвременни идеи и теории. С личния си пример се стремя да вдъхновявам и мотивирам учениците да усъвършенстват личностните си качества. Важно е и да им предоставям свобода…, така че те да могат да станат самостоятелни в обучението си”, споделя г-жа Апостолова.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали