fbpx
Инструменти за учители Емоционална интелигентност Комуникационни умения

“Колелото на избора” – 3 идеи за разрешаване на конфликти по мирен начин

“Колелото на избора” - 3 идеи за разрешаване на конфликти по мирен начин

Позитивната среда, към която всички се стремим в училище, изисква една изходна позиция при търсене на решение при конфликт и тя е: фокус върху възможните решения, а не върху търсенето на виновника.

“Колелото на избора” е инструмент, който осигурява такава възможност. То може да се използва за разрешаване на конфликти, като децата сами правят своя избор как да постъпят в дадена ситуация. Така развиват своите умения за вземане на решения, учат се на отговорно поведение и ефективна комуникация.

Как да си изработим “Колело на избора”?

Всяко дете може да си изработи собствено “Колело на избора”:

  • Помислете заедно за възможни решения на конфликт или проблем и направете списък с идеите;
  • Начертайте кръг и го разделете на секции, както се разрязва пица. Във всяка секция напишете по едно решение и оставете детето да нарисува илюстрация към него или някакъв символ;
  • Когато възникне конфликт, предложете на детето да избере решение, което може да реши проблема.

Първа идея: Бъди приятел

Понякога даден конфликт може да се разреши от самосебе си. Покажете на детето, което нарушава правилата и нормите, че е прието и харествано. Изслушайте го.

За да осъзнаят учениците как да се държат като добри приятели, можем да подготвим няколко дейности. Например разделяме ги на две групи и поставяме задача да нарисуват приятеля – мечта и приятеля – кошмар. След това всяка група следва да помисли и да изброи възможно най-много прилагателни, които описват приятеля – мечта и приятеля – кошмар.

Подреждаме рисунките и обсъждаме какво е нарисувано. Примерни въпроси за дискусия:

  • Какво е приятелят за вас?
  • Кои са вашите качества, които ви правят добри приятели?
  • Дайте примери за постъпки на приятелството: Кога се чувствате приети и харесвани?

Ако учениците се затруднят, помогнете им със следните идеи: разговарят помежду си; не се дразнят един друг; ако сгрешат, се извиняват; усмихват се; прегръщат; показват разбиране и съчувствие, помагат си.

Накрая оставете време за оцветяване на отрязъка от колелото “Бъди приятел”. Обобщете, че за да имаме добри приятели, трябва и ние да бъдем такива.

Втора идея: Игнорирай!

Започнете обсъждане дали учениците смятат, че трябва да реагират на всяка дреболия, която се случва около тях. Понякога може да изберем да не обръщаме внимание на съученик, който ни дразни. Има много голяма вероятност това поведение да  спре ако “дразнителят” не получи внимание.

Ако поведението спре, но детето е разстроено, може да използва  различни техники за успокояване: да си спомни за радостен момент, преживян в миналото; да издиша дълбоко във въображаем балон и да си представи как го пуска да излети към хоризонта; да се пораздвижи или да поговори с приятел.

Направете списък с примерни модели на поведение, които биха могли да бъдат игнорирани. 

Попитайте децата колко от тях са готови да използват този метод. Дайте им време да оцветят отрязъка “Игнорирай” от колелото.

Трета идея: Кажи: “Спри!”

Обяснете на децата, че всеки от нас има невидими граници. Ако някой реши да премине тези граници, е добре да кажем “Не” или “Спри”. Много от учениците не осъзнават силата на думата “спри” казана с увереност.

За да демонстрирате невидимите граници на всеки един от нас, може да надуете балон и да завържете края му. След това започнете да натискате балона с пръст. Попитайте учениците какво би могло да се случи ако продължите да усилвате натиска.

Обяснете, че балонът е като нашите граници и ако продължим по този начин, балонът ще експлодира. Ние виждаме границите на балона, но не и границите на хората. 

Ако някой притиска силно нашите граници, какво можем да направим? Предложете им идеята да кажат “Спри!”.

Научете учениците да казват “Спри!” с увереност, твърдо и убедително като гледат другия в очите. За още по-голяма ефективност, може да се добави името на детето, което ги притеснява. 

Ако е необходимо, направете демонстрация, а след това дайте време на учениците да се упражняват.

Накрая, нека оцветят частта “Спри!” от “Колелото на избора”.

Социалните умения се изграждат с времето.

Всички идеи от “Колелото на избора” подпомагат развитието на умения, които служат за цял живот и подкрепят учениците да отстояват здравословни граници и да развиват добри взаимоотношенията с другите деца.

Както всички умения, научаването на социални умения изисква време и практикуване. Ето защо е добре да се търсят креативни начини учениците да се упражняват в тях отново и отново

 

Източници:

Lynn Lott and Jane Nelson, The Wheel of Choice: A Problem-Solving Program;

The Wheel of Choice

 

За автора

Емилия Алексиева

Емилия е директор на основно училище, педагог и психолог. Има специално отношение към развитието на социалната и емоционалната компетентност на учениците. Сертифирциран обучител на родители по позитивна дисциплина.

От учители за учители

Абонирай се, за да получаваш безплатни статии и ресурси.