Как да учим математика с колоритни български шевици?

Ако накарате съвременния средностатистически ученик да нарисува учебния предмет математика, вероятно ще получите в отговор стряскащо изображение на многоглаво чудовище с хищно изглеждащи формули вместо очи и твърде остри геометрични фигури вместо крайници. За съжаление, напоследък отрицателните нагласи на децата към математиката сякаш растат пропорционално на търсенето ѝ като професионална компетентност. На всеки учител ежедневно се налага да се бори с оплаквания от типа: „Нищо не разбирам”, „Скучно ми е”, „Много ми е трудно” и т.н.

Г-жа Таня Манолова е твърдо решена да разбие всички негативни митове за предмета и да докаже, че ученето на математика може да бъде интересно и забавно. В статията тя ни разказва как повишава мотивацията и преобръща нагласите на своите шестокласници, като превръща обучението в притегателно за всички творчество. „Фиксидеята ми е да разкрия на учениците приложимостта на математиката, да им покажа, че тя е навсякъде около нас. Искам да развивам мислещи деца, които са наясно защо учат определено нещо”, обяснява мисията си учителката.

За да постигне целта си, г-жа Манолова поддържа личен блог „Математически калейдоскоп” вече седем години. В него тя споделя интересни уроци и образователни игри, които създава в различни дигитални платформи като GeoGebra и LearningApps. Блогът ѝ помага да посрещне онлайн обучението по време на пандемията от Covid-19 напълно подготвена.

Г-жа Манолова е част от екипа на ОУ „Христо Смирненски” – гр. Хасково. Училището се намира в центъра на града и е много предпочитано от родителите. Колективът от ентусиазирани учители работи по множество международни проекти. Децата постоянно пътуват и се срещат с връстници от цял свят. Също така участват активно в олимпиади и състезания, където постигат впечатляващи резултати.

Визитка на практиката:

Име: Българската шевица – колорит в правоъгълна координатна система

За кого е подходяща: ученици в 6. клас, но може да бъде адаптирана и за други възрастови групи

Продължителност и прилагане: в рамките на преговорен урок върху правоъгълна координатна система

Необходими материали: Разноцветни геометрични фигури от гумирана хартия или картон, бели листове, листове с квадратчета, цветни моливи или флумастери, по възможност 2-3 броя от собственоръчно направена конструкция за отражение от две огледала и парче шперплат („Схемотворко”)

Цели:

  • учениците затвърждават усвоените знания по геометрия, като ги прилагат в практическа творческа дейност – създаване на шевици;
  • децата усъвършенстват логическото си мислене и развиват пространственото си въображение;
  • учениците повишават мотивацията си за учене и формират положителни нагласи към математиката;
  • реализира се интердисциплинарен ефект – децата прилагат усвоените знания и по други учебни предмети;
  • развива се креативността и чувството за естетика;
  • учениците затвърждават усещането си за национална принадлежност, като изследват културното наследство на предците си.

Описание на практиката

Затвърждаването на знания по геометрия чрез изработка на българска шевица е авторски проект на г-жа Манолова. За пръв път тя опитва практиката преди 8 години, когато работи в професионална гимназия с профил „Туризъм”. С цел да помогне на гимназистите да разберат концепциите за симетрия, еднаквост и отражение, тя им донася шевици, които заедно разглеждат и обсъждат. В рамките на извънкласна дейност учениците създават цветни схеми на шевици и едно от децата предлага да избродира своята. Впоследствие младежите научават г-жа Манолова да бродира и заедно с нея изработват серия от картички с красиви шевици. След този първи опит, учителката усъвършенства идеята си, за да стигне до тазгодишния ѝ вариант.

Стъпка 1 – Предварителна подготовка

Творческият проект е логичен финал на три урока за усвояване на нови знания, свързани с правоъгълна координатна система, които включват: координати на точка, построяване на точка по зададени координати, построяване на геометрични фигури, построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатната система.

Г-жа Манолова изработва собственоръчно конструкция от две перпендикулярни огледала върху подложка от шперплат, с цел да помогне на учениците да визуализират бъдещата си шевица. Впоследствие по идея на децата това изобретение получава свое име – „Схемотворко”, а не след дълго се сдобива и с артистичен прякор – „СМЕХОтворко”. Квадратните огледала и дървената основа се залепят с лепило или силиконов пистолет – създаването на две или три бройки от изделието „Схемотворко” не е никак сложна задача.

Г-жа Манолова изрязва от гумирана хартия разнообразни геометрични фигури в различни цветове – триъгълници, правоъгълници, успоредници и т.н. За целта може да се използва също цветен картон или дори цветни гланцови листове. На учениците са нужни също и листове с квадратчета – квадратна мрежа с начертана координатна система.

Обезпечена с описания арсенал от материали, учителката е готова за провеждане на творческия урок.

Стъпка 2 – Урок за изработване на шевици

Учениците работят в групи от по 4-5 човека на четири обособени за целта места в класната стая. Всеки екип има възможност да подреди по свой избор цветните геометрични фигури върху подложката на Схемотворко и чрез отраженията в огледалата да види как би изглеждала цялата шевица, симетрично разположена в координатна система. Интересът на шестокласниците е провокиран бързо и те с ентусиазъм снимат визуалните си проекти, които нямат търпение да изпълнят.

Как да учим математика с колоритни български шевици?

Г-жа Манолова провежда с учениците дискусия относно красотата на шевиците и математическите закономерности в тях. Децата философски разсъждават върху въпроса дали те щяха да запазят своето очарование, ако фигурите бяха безразборно разхвърлени.

След дискусията класът заедно решава първата задача за часа, а именно: начертаване на успоредник в квадратна координатна система по зададени координати, намиране на лицето му, начертаване на ъглополовяща на първи и трети квадрант и накрая начертаване на симетрични успоредници спрямо ъглополовящата, спрямо точката 0 и спрямо абсцисата и ординатата на координатната система.

Г-жа Манолова използва компютър с проектор и платформата GeoGebra, която тя нарича „дясната ръка на всеки учител по математика”. Дигиталният инструмент визуализира обучението и помага на учениците да „видят невидимото” и да достигнат до идеята за решаването на задачата. Всички шестокласници са активно включени в общата работа – един по един намират образа на точка или чертаят елемент, след което подават мишката на съседа по чин. Накрая учителката им показва как могат да оцветят и направят контур и шарка на всяка фигура.

Следващата задача учениците трябва да изпълнят самостоятелно на своите мобилни устройства (в случай, че не разполагат с такива, може да се работи върху листовете с квадратна мрежа). Тя е същата като първата, но този път фигурата е правоъгълен триъгълник. Всички получени симетрични триъгълници се оцветяват в синьо с подходящ контур и шарка. След този самостоятелен опит, учениците пробват да съставят и по-сложни схеми на шевици. Някои деца експериментират с таблици в Excel, които в същото време изучават в часовете по компютърно моделиране и информационни технологии.

Как да учим математика с колоритни български шевици?

В хода на часа г-жа Манолова разкрива на учениците тайните на символиката на българското везмо и заедно търсят закодираните в шевиците послания. Шестокласниците сравняват народното творчество със съвременни символи като баркодове и QR кодове и правят паралел със симетриите, които се срещат в природата.

Как да учим математика с колоритни български шевици?

На финала на часа всеки ученик има за домашна работа да изработи визуален проект за схема на шевица самостоятелно или в екип със свой съученик. Схемата трябва да включва 4 различни геометрични фигури, симетрично проектирани в четирите квадранта на квадратната координатна система. На отделен лист шестокласниците посочват координатите на точките на фигурите, техните периметри и сбора от лицата им. Те разполагат и с ясни критерии и точкови показатели за успешно изпълнение на домашната работа, които се трансформират в оценка на проекта. По желание децата могат да избродират своята шевица.

Стъпка 3 – Изложба на шевиците

След като проектите са готови, г-жа Манолова подрежда изложба във фоайето на училището, където родители, учители и съученици могат да разгледат и оценят творбите. Заедно с шестокласниците тя изработва красиви картички с шевици, част от които по идея на децата са предоставени за продажба на благотворителен коледен базар в Областна администрация – гр. Хасково под патронажа на Областния управител.

Г-жа Манолова организира и виртуална изложба на детските творби в блога си, където те могат да бъдат разгледани и понастоящем.

По-подробно описание на практиката с текстовете на трите задачи и множество снимки можете да разгледате тук.

Защо да опитате тази практика?

Учениците реагират на творческия урок с много радост и ентусиазъм. Споделят, че искат още такива часове и г-жа Манолова използва приповдигнатото им емоционално състояние, за да стимулира изследователска и творческа дейност чрез нови инициативи. Изработването на колоритни шевици бива последвано от „Празник на числото ПИ с рисуване, музика и сладкиши и интердисциплинарен урок по математика и ЧП „Палачинков ден”, в рамките на който учениците прилагат знанията си за математически пропорции в ролите на готвачи, предприемачи, инженери и фитнес маниаци.

След разнообразието от творчески интерактивни мероприятия всички деца са убедени, че математиката не е само числа, скучни формули и геометрични форми. Нагласата им към предмета е изцяло променена, както и увереността им, че могат да се справят с учебните задачи. Широката приложимост на усвоените знания в реалния живот е напълно осъзната и г-жа Манолова не чува стандартния демотивиращ за учителя въпрос: „Госпожо, ама това къде ще ми е нужно!?”

При изпълнението на домашната работа в процеса се включват родители, баби и дядовци, което ги ангажира с ученето на децата. Учениците придобиват самочувствие при вида на завършените от тях продукти. Същевременно те развиват уменията си за логическо и творческо мислене, пространствено въображение, хармонично съчетаване на форми и цветове и т.н.

Сред осезаемите ефекти на практиката е и връзката с останалите учебни предмети, които шестокласниците изучават. Те бродират своите шевици в час по технологии и предприемачество с тема „Изработване на изделия чрез комбиниране на материали”; експериментират с вариантите в Excel в час по компютърно моделиране и информационни технологии с тема „Електронни таблици”; създават художествени проекти с геометрични фигури в часа по изобразително изкуство с тема „Композицията в декоративно-приложните изкуства”. Учителката по рисуване споделя с г-жа Манолова, че шестокласниците са знаели всичко за симетрията и са се справили много добре със задачите си. Усвоените знания и умения имат приложение и в по-късния етап на обучение – тема „Огледала и лещи” по физика в 7. клас и раздел „Еднаквости” по математика в 8. клас.

Не на последно място чрез практиката децата развиват интерес към българския бит и култура и формират чувство за национална принадлежност. В хода на дискусията относно скритите послания, втъкани в дрехите на едновремешните българи, ученик възкликва „Ами значи шевиците по онова време са играли същата роля като сегашните статуси във фейсбук!”.

За какво да внимавате при реализацията на тази практика?

Г-жа Манолова отправя следните съвети към желаещите да приложат практиката:

  • използвайте дигитални инструменти, за да онагледите визуално решаването на геометричните задачи;
  • подберете интересни факти за шевиците и ги споделете с учениците, за да провокирате интереса им;
  • уговорете колегите по други учебни предмети да включат изработването на шевици в часовете си със съответстващи теми;
  • създайте приятелска и уютна атмосфера в часа, така че учениците да не се страхуват да правят грешки и да са склонни да експериментират.

Г-жа Манолова е убедена, че „математиката е за всеки, математиката е навсякъде, тя ни обединява и ни води до един по-добър свят”. Ако искате учениците да ви посрещат с весело нетърпение да разберат поредното си предизвикателство и да рисуват математиката не като чудовище, а като добродушен барбарон, обграден от сърца, ноти, театрални маски и усмихнати емотикони, опитайте тази практика или се запасете с други креативни идеи.

Практиката „Българската шевица – колорит в правоъгълна координатна система” e селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус 2023“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали