Как да развиваме социално-емоционалните компетентности на учениците във всички часове – добрият пример от с. Румянцево

Село Румянцево се намира в община Луковит, област Ловеч, в полите на Предбалкана и на двата бряга на река Златна Панега. В това китно селце се намира и ОУ „Христо Ботев“. Учениците са 99% от ромско етническо малцинство, голяма част от тях са пътуващи от съседни села в общината, в които няма училище. Болшинството от семействата на учениците живее в риск от бедност или в крайна бедност. Г-жа Мария Иванова, директор на училището, споделя: “И преди пандемията бяха необходими допълнителни усилия, за да насърчим редовно посещение на учебни занятия, но след дистанционното обучение бяха необходими още повече допълнителни дейности, за да се преодолеят трудностите, причинени от пандемията. А те се изразяваха най-вече в нужда от наваксване на учебния материал и подобряване на социално-емоционалните компетентности на децата I-IV клас”.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: Изграждане на социално-емоционални компетентности чрез интегрирането им в учебното съдържание

Подходяща е за: ученици в начален етап

Продължителност: през цялата учебна година 

Цели: Развиване на социално-емоционални умения или т.нар. емоционална интелигентност у учениците в начален етап.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Училището разработва програма за развиване на социално-емоционални компетентности (СЕК), която се прилага във всички часове в начален етап.

Как да развиваме социално-емоционалните компетентности на учениците във всички часове - добрият пример от с. Румянцево

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Практиката се прилага във всички учебни часове от начален етап и преминава през няколко стъпки.

Стъпка 1: Избор на подходаща част от програмата за СЕК (пример: Учителят избира темата “Шега-обида-подигравка” от програмата за СЕК.)

Стъпка 2: Избор на урок от учебната програма, в който ще се развиват съответните умения за СЕК (пример: Учителят отбелязва всички литературни произведения, в които се засяга темата за шегата, обидата или подигравката.)

Стъпка 3: Планиране и детайлно разписване на цели, дейности и очаквани резултати от урока (пример: Освен целите, свързани с предметното знание, учителят се фокусира и върху целите, свързани със СЕК. В случая това може да е “Учениците разграничават шегата от обидата и подигравката.”.)

Стъпка 4: Подготвяне на планираните игри

Стъпка 5: Изготвяне на дидактични материали (необходими са: емоциометър за всеки урок и кутия за тайни въпроси за всеки урок). Останалите дидактични материали са специфични в зависимост от целите на урока. Върху емоциометъра учениците показват как се чувстват. 

Стъпка 6: Създаване на покана за родителите (В случай, че е планирано да участват в урока) 

Стъпка 7: Провеждане на урока 

Стъпка 8: Анализ на постигането на очакваните резултати от урока. След края на урока учителят отговаря на въпроси като: “Какво ми хареса от урока?”, “Какво мога да подобря?”, “Какви са следващите ми стъпки?”.

Всички уроци за 1.-3. клас са с продължителност 35 минути, а за 4. клас – 40 минути.

Как да развиваме социално-емоционалните компетентности на учениците във всички часове - добрият пример от с. Румянцево

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

В резултат на развитието на социално-емоционалните компетентности учениците повишават мотивацията си за учене, имат активно участие в уроците, агресията е сведена до минимум. Родителите са активни участници в учебните дейности. Учителите са мотивирани и смело прилагат дейности за развитие на СЕК в уроците. 

Училището е заснело поредица от видеа, в които може да откриете как учителите прилагат програмата в часовете си и до какви промени е довело това.

 Как да развиваме социално-емоционалните компетентности на учениците във всички часове - добрият пример от с. Румянцево

ЗА КАКВО ДА ВНИМАВАМЕ?

Г-жа Мария Иванова, директор на ОУ “Христо Ботев”, с. Румянцево има няколко съвета към колегите, решили да развиват социално-емоционални компетентности у учениците си.

  • Резултатите са видими още след първия урок в включени СЕК, но постояноството е задължително.
  • Ако имате проблем с дисциплината на учениците, задължително развивайте социално-емоционалните компетентности на учениците си – има резултат.
  • Ако решите за прилагате тази добра практика, с удоволствие ще помогнем и ще споделим ресурси.
  • Уроците с интегриране на СЕК ще ви струват доста от свободното време, защото изискват доста прецизно планиране и изготвяне на интересни материали, но си струва.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

На 29-30. април ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали