Как да развиваме чувството за отговорност, самоосъзнатост и екипност у своите ученици?

Г-жа Цветомира Керемидчиева от 58 ОУ “Сергей Румянцев” в София споделя своя опит в три лесни стъпки.

Визитка на практиката

Име: Спазване на очакванията;

За кого е подходяща: Практиката се използва в 3. клас, но е подходяща за целия начален етап;

Времетраене: Регулярно през цялата учебна година;

Цели: Развива чувството за отговорност, самоосъзнатост и екипност. Разрешава проблемите с предизвикателното поведение и нежеланието за работа;

Необходими материали и предварителна подготовка: Цветен картон и хартия, флумастери, принтер.

Стъпка 1: Запознаване с очакванията

Още в първите учебни дни г-жа Керемидчиева създава очакванията за класа, заедно с учениците си. При запознаването с децата, чрез игри за опознаване ги пита как би им било приятно да работят в клас – какво според тях трябва да се спазва. Съвместно са изработили табло, на което са визуализирали формулираните очаквания. Обсъдили са последствията при неспазването и поощренията при следването им. 

“Всичко се създаде чрез дискусия.”

Стъпка 2: Отбелязване на данни на седмична база

Всекидневно в таблица на напредъка се поставят зелена, жълта или червена точка на всеки ученик, в зависимост от това дали е спазвал очакванията през този ден. Когато събере 5 зелени точки за една седмица (тоест е изпълнил всички очаквания за поведение в клас), той получава лидерска роля – пазител на очакванията, пазител на времето, помощник на учителя, дежурен тоалетна и др. При добре изпълнена лидерска роля, ученикът получава точки в ClassDojo В края на всяка седмица се добавят всички точки натрупани за различни дейности. При достигане на определен брой точки в ClassDojo, ученикът има право на специални привилегии (да седне за един ден, където си поиска, да получи лидерска роля по избор и др.). Привилегии получава и целият клас, ако направи екипно определен брой точки (весел следобед, гледане на любимо филмче, дискотека и т.н.). Точки в ClassDojo се получават и за други дейности (почистване на стаята, краснопис, помощ на съученик, изпълнено петъчно предизвикателство и др.).

Как да развиваме чувството за отговорност, самоосъзнатост и екипност у своите ученици?

Стъпка 3: Събиране на данни на месечна база

В края на месеца се проверява кои от учениците са имали пълен брой зелени точки през всички седмици. Това им дава възможност да получат грамота за “Ученик на месеца” и записването на имената им на табло, видно за целия клас. Идеята на тази система е да мотивира учениците всекидневно за различни дейности, да развие у тях чувство за отговорност и самоосъзнатост, както и работа в екип. Всяко едно от децата се стреми индивидуално да получи повече точки, но също така знае, че всички в класа трябва да се подкрепят и да работят усърдно заедно. 

Тази система им демонстрира, че при изпълнение на всичко, което се изисква от тях в училище, те ще бъдат поощрени, но при неизпълнение трябва ясно да осъзнават, че ще има последствия. Всяко едно поощрение или последствие се обсъжда пред класа и се дискутира повода, по който е дадено. По този начин децата получават възможност за свобода при споделяне на своите мисли и чувства и за осмисляне на ситуацията, независимо дали е приятна или неприятна.

Защо да опитате тази практика във вашата класна стая?

“Наблюдавам, че учениците се стремят всекидневно да бъдат отбелязани на таблото със зелена точка, това съответно води до спазване на очакванията през деня. Постоянството ми показва добри резултати, учениците са наясно с цялата система и дори ме подсещат за неща, които трябва да направят. Забелязвам, че често коментират помежду си, както и с мен различни начини за получаване на повече точки, което ме навежда на мисълта, че искат да дадат максимума от себе си, за да бъдат поощрени. В сравнение с началото на годината и сега има много голяма разлика в поведението и дейностите, които извършват децата, в положителна посока.”

 

Тази практика е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците. На 24 юни ще се проведе събитие, на което ще бъдат представени отличените добри практики. Вижте повече ТУК

Имате нужда от още работещи практики? На нашия сайт prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Ако имате практика, която може да бъде полезна на други учители, ще се радваме да се свържете с нас и да ни разкажете за нея!

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали