Как интегрираме развиването на социално-емоционални компетентности в учебния процес?

Както добре знаем развиването на социално-емоционалните компетентности на учениците не се изчерпа до няколко урока. Постигането на трайни и сигурни резултати в развитието на учениците изисква социално-емоционалното развитие да е видим фокус във всеки аспект на работата ни като учители.  

Социално-емоционалните компетентности служат като важна основа за постигането на академични цели, но паралелно самият процес на преподаване на академични цели дава ценната възможност за преподаване на СЕК. Затова е от особено значение учителят да подсигурява видимостта на СЕК в процеса му на преподаване. 

Интегриране

Основните стъпки за подсигуряване на ясно интегриране на развиване на СЕК и академични знания и умения са следните:

Примерни стратегии

КООПЕРАТИВНО УЧЕНЕ

A group of little girls painting cardboard tree at creative art and craft class at school

ДИСКУСИЯ

diskusia

ОВЛАСТЯВАНЕ

Primary schoolgirls doing experiment in classroom

СЪГЛАСУВАНЕ НА ЦЕЛИ

Dart Hitting A Target, Isolated On White Background, Vector Illustration

АКАДЕМИЧНИ НАГЛАСИ

blog_taxanomy-754x430

ПРОСЛЕДЯВАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ

Businessman working on laptop and light bulb on the table with innovative and creativity are keys to success. Concept knowledge leads to ideas and inspiration.

Кликнете на избрана от вас стратегия, за да ви се отвори повече информация.

Примерни дейности и ресурси по ПРЕДМЕТИ

Инструмент за самооценка на урок / раздел

Изтеглете документа от ТУК