Как интегрираме развиването на социално-емоционални компетентности в учебния процес?

Както добре знаем развиването на социално-емоционалните компетентности на учениците не се изчерпа до няколко урока. Постигането на трайни и сигурни резултати в развитието на учениците изисква социално-емоционалното развитие да е видим фокус във всеки аспект на работата ни като учители.  

Социално-емоционалните компетентности служат като важна основа за постигането на академични цели, но паралелно самият процес на преподаване на академични цели дава ценната възможност за преподаване на СЕК. Затова е от особено значение учителят да подсигурява видимостта на СЕК в процеса му на преподаване. 

Интегриране

Основните стъпки за подсигуряване на ясно интегриране на развиване на СЕК и академични знания и умения са следните:

Примерни стратегии

Кликнете на избрана от вас стратегия, за да ви се отвори повече информация.

Примерни дейности и ресурси по ПРЕДМЕТИ

Инструмент за самооценка на урок / раздел

Изтеглете документа от ТУК