“И ний сме дали нещо на света” – проект по човекът и обществото в СУ “Христо Смирненски”, гр. Брезово

“Историята не е сух разказ за отминали събития, тя е като машина на времето, в която гледайки назад, виждаме бъдещето си” – с тези думи г-жа Павлина Тотова, начален учител в Средно училище “Христо Смирненски”, гр. Брезово, ни въвежда в своята класна стая. Тя си е поставила за цел да подготвя хората на бъдещето – знаещи, можещи, успяващи. Използвайки метода на проектно базираното обучение и дизайнерски подход, учителката успява да ангажира своите ученици с българската история, да развие уменията им за логическо мислене и да стимулира творческия им потенциал.

КАК ДА ПРИЛОЖИМ?

Проектът на г-жа Тотова “И ний сме дали нещо на света”, който ви представяме в тази статия, е разработен в четири етапа – подготвителен, оперативен, продуктивен и заключителен етап.

Подготвителен етап – септември

По време на подготвителния етап учениците се запознават с целите и задачите на проекта и се запалват за работа по темата. Формират се екипите – “Господари на времето“ (мото: “Повече дела, по-малко думи“) и “Ловци на знания“ (мото: “Изследваме и проектираме, творим и успяваме“).

Оперативен етап – октомври

По време на този етап знанията на учениците по история се проверяват чрез игровизация. Развиват се уменията на децата за логическо мислене и осъществяване на връзка с изучения материал. Г-жа Тотова провежда различни дидактични игри като “Къде допуснах грешка?” и “Мислено пътешествие из миналото” и редене на пъзели за събития и личности (“Познай кой/какво е това?”). Друга задача е писането на историческо съчинение (“Един ден от живота на Левски“, “Един ден във Велико Търново“, “Стани отличник”, “Да ти падне шестица”);

Любима дейност на учениците е състезанието “По-бързият печели”, което е много подходящо за проверка на знанията. Правилата са следните: 

 • Двама ученици се изправят един срещу друг на учителската катедра;
 • Задава се въпрос от учебното съдържание (или извън него – по преценка на учителя); 
 • Който пръв удари звънчето, има право пръв да отговори. За да сме точни, предварително се уговаряме кои деца ще следят кой пръв ще удари звънеца;
 • Ако отговорът е правилен, участникът получава точка. Ако не е, отговаря другият участник;
 • Точките се сумират и се обявява победителят.

Продуктивен  етап – ноември и декември

Този етап включва множество дейности, които развиват различни умения в учениците:

 • “Компютърът, таблетът, книгата – моите помощници за повече знания” – учениците от всеки клас получават за задача да намерят информация за живота и дейността на бележити български личности, ползвайки различни източници (интернет, енциклопедии, списания). Получените сведения трябва да бъдат обобщени и оформени като презентация, като постер или като съчинение;

“И ний сме дали нещо на света” - проект по човекът и обществото в СУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

 • “С любов към историята” – поставена е задача със състезателен характер, но основната цел е учениците да си припомнят за бележити книжовници, писатели и революционери и за техния принос в национално-освободителните борби и българското просветно дело. Състезанието се провежда, като всеки клас сформира отбор с по шест участници. Отборите преминават през три кръга – представяне на бележита личност, свързана с Априлското въстание; изпълнение на стихотворения от Христо Ботев, подреждане и разпознаване образа на просветен деец. Отборът победител получава подарък – книгата “Великите личности на България“;

“И ний сме дали нещо на света” - проект по човекът и обществото в СУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

 • ,,Аз познавам българската история” – дейността представлява викторина с въпроси от българската история в три тематични направления – национален празник, 24 май, Денят на Ботев. В три кръга на учениците са зададени по 20 въпроса. Десетте най-добри ученици от всеки клас са поканени на финала – “Викторина на знаещите”. Наградите са златен медал и грамота, сребърен медал и грамота, бронзов медал и грамота.
 •   „С пръстчета, четки и боички – фантазия с ръчички” – тази дейност включва рисуване на портрети на революционните дейци и на сцени от Априлската епопея. Целите е популяризиране на българските революционни дейци и тяхната дейност за Освобождението на България, стимулиране на фантазията, подпомагане развитието на талантливите деца в областта на изобразителното изкуство. Организира се изложбата “Надеждата за българската свобода”

“И ний сме дали нещо на света” - проект по човекът и обществото в СУ "Христо Смирненски", гр. Брезово

 • „Патриотични и възрожденски песни” – деца от трите класа с изявени дарби в областта на музиката изпълняват автентични песни. Групата се включва в честванията по случай Трети март, Денят на Ботев и празника на училището;
 • Посещение на Историческия музей в град Пловдив – разглеждането на музейната сбирка се явява едно пътешествие из историята, което обогатява знанията на учениците, позволява им да се докоснат до старинни предмети и да учат чрез преживяване;
 • “Малки спортисти” – децата се обучават в изпълнението на “Лъвския скок”. Трите класа вземат участие в спортния празник на училището, като представят спортсменските си постижения;
 • Студио “Художествен свят” – деца със заложби в областта на театралното изкуство от трите класа посещават допълнителни занятия, свързани с изучаване на разкази и стихотворения, разкриващи героичната българска история. Децата се включват с подходящи за възрастта им кратки постановки – драматизация под надслов “Епопея на незабравимите”. За реализиране на дейностите и мероприятията в студиото са закупени множество книжки със стихотворения и разкази по темата, специални театрални костюми и кукли, изработват се декори;
 • Изработване на сборник “И ний сме дали нещо на света” – всеки клас изготвя и представя такъв сборник пред училищната общност. Г-жа Тотова обобщава: “Чрез поставената задача е постигната  основната цел – да покажем на децата, че в нашата страна са се случвали интересни събития и че те са хората, които трябва да продължат да пишат историята на България”.

Заключителен етап

Време е за изходно равнище – попълване на контролна диагностична карта с въпроси. Резултатите се обработват и систематизират, а анализът им показва, че децата видимо  са подобрили и разширили своите знания. Всеки един ученик е дал преобладаващо верни отговори на поставените въпроси.

Набелязват се дейности за подобряване на отделни елементи в работата по бъдещи проекти. Извеждат се изводи за дейността на учениците и учителя, както и за нивото на постигане на заложените цели.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ?

При проектната работа в центъра на обучителния процес се поставят учениците и техните потребности и желания, а ролята на учителя е да бъде ментор и фасилитатор. По този начин взаимодействието учител-ученик се превръща в едно сътрудничеството, което се оказва мотивиращо за всички страни. Важен е не само резултатът, а и самият процес по достигането му, защото именно този процес допринася за създаването на творческия климат и активност. 

Часовете са интересни и увличащи. Децата научават нови неща и усвояват материала неусетно. Запалва се въображението им и се провокира интересът им към различни клонове на научното познание. Това се превръща и в начин за повишаване интереса към исторически и географски обекти, събития и личности, към едно по-цялостно представяне на отделни елементи на родната култура, традиции и обичаи.

Г-жа Тотова споделя: “Учениците са нашето бъдеще. Вярвам, че с първите мисии от иновативните дейности сме поставили основите на един по-добър свят, в който трябва да познаваме историята и да знаем отговора на въпроса: “Какво е народ без история?“ Мисията е изпълнена!”.

Още полезни статии:

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Разделяне на групи чрез пръчици
Работа в екип

Разделяне на групи чрез пръчици

Учителят предварително определя броя на групите и надписва имената на учениците на клечки от сладолед или картонени листчета. По време на часа, в началото на

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали