Фестивал на професиите или как да ангажираме родителите в училищния живот?

Като учител винаги съм смятала, че ефективното партньорство с родителите е изключително важно за успехите в класната ми стая. Като родител обаче бях поканена единствено в детската градина на дъщеря ми няколко пъти да участвам в дейности съвместно с децата и учителите. Липсваше ми възможността за неформално общуване с други родители, преподаватели и ученици в началното и прогимназиалното училище. Затова към момента не пропускам възможност да организирам инициативи с родителите на моите ученици извън определените в графика родителски срещи. 

Предлагам една успешно приложена добра практика за включване на родители в училищните дейности при най-малките в училище – първокласници и второкласници.

Цели: позитивна комуникация с родители, ангажиране на родители в училищния живот, запознаване със значимите други за децата

От какво са мотивирани тези цели:

ОУ „Д-р Иван Селимински” в гр. Сливен е първото училище от затворен тип в България. Родителите имат възможност да влязат в училище само с предварителна уговорка или в часовете за консултации. Нужно беше да се запознаят с физическата среда и дейностите, в които участват техните деца.

За учебната 2021/2022 г. част от глобалната тема на училището беше съвместна работа с родители. Затова учителите в групи ЦОУД планирахме да осъществим фестивал на професиите, в който родители да представят дейността си пред учениците от първи и втори клас.

Подготовката за осъществяването на събитието се организира в 3 етапа:

1. Изясняване на концепцията

Най-предизвикателно се оказа да решим какво точно ще се случва в рамките на фестивала, каква ще е ролята на родителите, кои ще бъдат участниците? Според контекста на нашите класни стаи и режима на учебния ден се оказа най-подходящо участници да са децата от първи и втори клас – общо шест паралелки, а избрани родители да представят на станции своите професии. Следващият въпрос беше свързан с това, какви професии ще презентираме пред децата? В нашето училище имаме родители от всички професионални области – юристи, медици, икономисти, полицаи, артисти, производители. Идеята беше да представим пред децата възможно най-много сфери, като се съобразим с възрастта и интересите им – 7 и 8-годишни ученици. Взехме решение да организираме 6 станции (по една за всеки клас) и да представим професиите на административен съдия, пожарникар, технолог на сладкарски изделия, технолог на млечни изделия, стоматолог и треньор по футбол и лека атлетика.

2. Запознаване на родителите с инициативата

Най-приятният етап се оказа комуникацията с родителите, които откликнаха веднага на поканата да участват. Осигурихме им  достатъчно време (около 2 месеца), за да могат да си организират графика за месец май и да обмислят как биха били най-полезни на станциите си.

3. Организиране на физическото пространство

Най-дългият етап беше свързан с подготовката на оформление на станциите. Всеки един от преподавателите отговаряше за една станция – от комуникация с представящия родител, до физическото ѝ аранжиране и осигуряване на ресурси. Идеята беше всяко дете да си тръгне с физически символичен подарък от фестивала, затова изработихме картончета, върху които бяха отбелязани символи на представените професии. На всяка станция разположихме печат, с който родителят да маркира картончетата.

Провеждане на фестивала

В деня на фестивала осигурихме достатъчно пространство между станциите, аранжирахме ги с балони, погрижихме се и за музикално озвучаване. Родителите донесоха предмети, свързани с упражняването на професиите си. Съдията облече тогата си и разказа за професията си като използваше за онагледяване специално изработен от децата постер. Заедно с децата обсъдиха съдебен казус. Пожарникарят показа защитното си облекло и осигури незабравимо преживяване за учениците, като всяко едно дете имаше възможност да „стреля” по мишени с пожарникарския маркуч. Стоматологът разказа за устната хигиена и защо е важна,  демонстрирайки информацията с макет и табла. Технологът на сладкарски изделия съвместно с децата декорира мъфин и почерпи учениците с лакомства. Технологът на млечни изделия разказа за процеса на производство на сирене и кашкавал, показа на учениците как се получава извара и им осигури възможност да дегустират млечни изделия. На треньорската станция беше проведена викторина и изложени многобройни награди. 

В края на фестивала родители споделиха вълнението и удовлетворението си от изминалите няколко часа. Бяха впечатлени от любознателността на децата, организацията на ниво училище и екипната работа между родители-учители-училищно ръководство.

Защо да опитате и вие тази практика:

  • Включването на родителите в училищния живот създава дух на екипност и подобрява комуникацията между родители и учители.
  • Повишава се ангажираността на родителите към училищния живот.
  • Участвайки в подготовката на събитието, децата подобряват уменията си за работа в екип, изпълнение на задачи.
  • Учениците придобиват нови знания, черпейки от опита на по-възрастните.

 

Тук може да намерите още стратегии за включване на родителите в училищния живот.

 

Още полезни статии:

Рефлексия за спазване на правила и задължения
Гражданска активност

Рефлексия за спазване на правила и задължения

При подписване на договор/конституция/харта е важно да се следи за спазването на правилата и задълженията на всички. Препоръчително е веднъж месечно, седмично или срочно (в

Timed Retell - Преразказ за време (по двойки)
Комуникативни умения

Timed Retell – Преразказ за време (по двойки)

В тази стратегия учениците практикуват умения за слушане и говорене. Учениците се разделят на двойки и един след друг говорят, изслушват се и след това

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали