Добрина или задължение? Как една шарена кутия помага на първокласници от Благоевград да разберат разликата

Домът на Невсе Даргутева е пълен с картички, които децата от първи клас са направили  за нея. Вече пета година тя работи в целодневна организация в средно училище “Иван Вазов” в Благоевград. “Да съм учител на малки деца е моята сбъдната мечта,” споделя тя по време на телефонния ни разговор и по гласа ѝ си личи, че се усмихва, докато го казва. 

В началото на учебната 2022 – 2023 г. г-жа Даргутева поема следобедните грижи за ученици от първи клас. Оказва се, че дисциплината е предизвикателство за новите първокласници и адаптацията към училищните навици е трудна за повечето от тях. През междучасията и в часовете за извънкласни занимания често се стига до агресивно поведение. Класът е голям, игрите са буйни и понякога се случва да има наранени.

За госпожа Даргутева е от особена важност да насочи първокласниците към осмисляне на поведението си и неговите последствия. Тя иска темата за добротата да присъства ежедневно в техните разговори и да насочва енергията на учениците в правене на добрини. На помощ ѝ идва една голяма шарена кутия.

ВИЗИТКА НА ПРАКТИКАТА

Име на практиката: “Кутия за добрини”

Цели: 

  • Стимулиране на учениците да извършват добри дела; 
  • Понижаване нивата на агресия; 
  • Осмисляне на разликата между добрина и задължение.

Подходяща е за: ученици от първи клас, ученици в начален етап.

Прилага се: целогодишно

Необходими материали: картонена кутия; цветни моливи/пастели/флумастри

ОПИСАНИЕ НА ПРАКТИКАТА

Стъпка 1 – създаване на кутията за добрини

Кутията са добрини на първокласниците

Първата стъпка е създаването и украсяването на самата кутия. Това е задача за учениците – когато те са включени в процеса, разпознават инициативата като своя и важна. След това кутията се поставя на видно място в класната стая и е готова да събира добри дела.

Стъпка 2 – споделяне на извършените добрини

Всеки ученик може да споделя добрините, които е направил, с учителката. Г-жа Даргутева старателно записва всяко едно дело на листче и го поставя в кутията. Родителите също са ангажирани и записват добрини през почивните дни и ваканциите, а учениците донасят листчетата в училище. С напредването на изучаването на буквите, първокласниците проявяват желание сами да записват своите дела.

Стъпка 3 – ежемесечно обсъждане и точкуване

Точкуване на първокласницитеВ края на месеца кутията се отваря и г-жа Даргутева прочита всички листчета, които са вътре. Целият клас обсъжда всяко листче и заедно решават с колко точки (от 2 до 6) да бъде оценена добрината. Делата се четат едно по едно и анонимно, за да се избегне приятели да се подкрепят при оценяването. Това са и най-ценните моменти, защото естествено се получават дискусии за моралните ценности, които учителите се опитват да възпитат в учениците си. 

В началото децата са били объркани от идеята за точкуване. “Питаха ме, “Но госпожо, нали всяко извършено добро е ценно?”, разказва учителката. Тя използва случая, за да обясни, че постъпките ни имат различни степени на въздействие върху заобикалящата ни среда. И да задържиш вратата за някого, и да върнеш нечий изгубен портфейл, пълен с документи и пари, са добри дела, но едното е много по-значимо в сравнение с другото. Също така, някои добри дела, които извършваме, имат по-дълготраен ефект – например осиновяването на животно или редовната грижа за възрастен човек или семейство в нужда.

За госпожа Даргутева е важно да стимулира малките си ученици да обмислят всички свои действия през моралната призма на доброто. Затова лошите постъпки също се обсъждат. Учителката винаги обръща внимание, че самите постъпки са лоши, а не децата, които са ги извършили.

В началото на годината забелязах, че децата не правят разлика между изпълнение на задължение и добрина. На листчетата често пишеше неща като “оправих си леглото” или “помогнах да отсервираме масата” и други подобни”, споделя г-жа Даргутева. Тя търпеливо обяснява, че добрината е нещо, което правим безкористно в помощ на другите, без да сме длъжни да го сторим. С напредване на времето самите ученици започват да отбелязват разликите между добрина и задължение по време на дискусиите. 

Стъпка 4 – награждаване

Ученикът, събрал най-висок брой точки в бележника на г-жа Даргутева, е победител на месеца и получава награда. От особена важност е, че наградата не е материална, а по-скоро някаква привилегия – например правото на детето да избере коя игра да се играе или кой филм да бъде прожектиран. За учителката е много важна вътрешната мотивация – истинската награда да бъде удовлетворението от свършеното добро дело.

Първоначалните опасения на учителката, че нематериалните награди може да не са достатъчно мотивиращи за първокласниците, не се оправдават. В първите месеци ентусиазмът на учениците е много голям и кутията е препълнена с листчета. Постепенно количеството намалява за сметка на качеството и се появяват добрини като “осинових бездомно кученце”, “върнах загубен телефон”, “участвах в засаждането на цветя и дървета.

ЗАЩО ДА ОПИТАМЕ

Госпожа Даргутева счита, че тази практика е спомогнала за по-лесната и бърза адаптация в училищния живот при учениците в първи клас. Благодарение на Кутията за добрини микроклиматът в класната стая се подобри. Учениците се стараеха да бъдат по-добри, проявяваха позитивни човешки качества като емпатия, сътрудничество, взаимопомощ, внимание и добронамереност един към друг”, разказва учителката.

СЪВЕТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАКТИКАТА

  • Непрекъснато да се говори за добротата като морална ценност и за ползите от добротворчеството
  • Да се обсъжда всяко листче, попаднало в кутията, дори на пръв поглед добрият жест да изглежда незначителен. За малките деца някои дребни неща може да са особено важни, а разликата между добро дело и изпълнение на задължение може да не е ясна;
  • Да се стимулират изявените ученици в практиката, но никога с материални награди или по начин, който внася твърде голям състезателен елемент в практиката.

Практиката е селектирана в инициативата “Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали