“Дизайн мислене в действие” – проект за иновативно училище

Тази практика е част от проект за иновативно училище, представена от г-жа Стефка Христова и г-жа Невена Пенкова, които преподават в Основно училище “Св. Климент Охридски”, Павликени.

Може да използвате предложения план с иновативни идеи, за да разнообразите часовете по Занимания по интереси. Ще разгледаме стъпките, които са ви необходими, за да изпълните практиката, като ще се фокусираме върху един конкретен пример. За още повече идеи и вдъхновение, може да посетите сайта на училището, в който са описани всички иновативни дейности.

В този проект като основа са използвани игровизацията и дизайн мисленето. С тяхна помощ се създава среда на учене, забавление и опознаване. Учениците изследват света около тях, идентифицират проблеми и търсят решения, а учителите помагат и напътстват процеса.

“Учителят може само да даде идеи и да насочва, но те (учениците) имат пълната свобода да изберат какво искат да направят и как.”

Ще се спрем на мисията “Етнолог”, която е осъществена в 4. клас в часовете по Занимания по интереси в ЦОУД по проект за иновативно училище.

Целта на мисията е да повиши качеството на образователния процес, чрез интегриране на ключови компетентности и знания, както и използване на иновативните подходи игровизация и дизайн мислене.

Мисия “Етнолог” – част от проект за иновативно училище

Може да изпълните мисиите в 10 последователни дни, ІV – І седмица от месеца, по 2 часа дневно – в часовете за занимания по интереси. Мисиите могат да бъдат най-различни – „Археолог“, „Историк“, „Етнолог“, „Еколог“.

Сформирането на мисиите е на база интересите на учениците, техните нужди и желания. Учителите имат голяма свобода да изберат посоката, както и фокуса на проекта.

Първи и втори ден – запознаване с темата

Всяка мисия започва с въвеждане в темата чрез използване на разработени дигитални ресурси, чрез дискусии и споделяне или с включване на външни ресурси – археолог, еколог, етнолог и др.

През тези дни учениците се запознават с темата и с различни източници за информация. Срещат се с хора от различни институции, които разказват повече за своята работа и какви трудности срещат в нея. През този етап учениците трябва да идентифицират проблем, върху който ще работят по време на проекта.

Пример: мисия “Етнолог”: Четвъртокласниците се срещат с директора на Исторически музей – Павликени. Научават какво е „етнолог“ и „етнограф“; какво изучава науката етнология; какво е етнографска сбирка; как се събират експонатите. Задават своите въпроси и обогатяват речника си с нови думи.

Проект за иновативно училище
Проект за иновативно училище – Учениците се срещат онлайн с доц. Илияна Гаравалова – диалектолог към БАН.

Следващите стъпки са свързани с това да намерят решение на този проблем и да създадат конкретен продукт, който да им помогне да се справят с него.

Трети ден – дейности извън класната стая

Това е „Зелен час“ – посещение на обекти, свързани със съответната мисия.

След като в началото са събрали някакви впечатления и информация, сега е време децата да тестват теориите си. Учениците посещават различни обекти, които са свързани с темата, върху която работят. По този начин събират лични преживявания, които ще им помогнат да видят ситуацията от различни ъгли.

Пример: мисия “Етнолог”: Посещение на Историческия музей – гр. Павликени, където учениците разглеждат етнографските експонати. Те наблюдават предмети, свързани с бита и поминъка на българите в миналото. Докато са там изследват, създават хипотези и търсят какъв може да е проблема, който ще искат да решат.

Четвърти и пети ден – изследване и задълбочаване в темата

Време е за изследователската дейност и систематизиране на събраната информация.

Учениците се разделят на екипи и всеки екип трябва да си измисли име. След това се захващат за работа – конкретизират проблема, над който ще работят, и започват да търсят решения. Те трябва да изберат какъв продукт ще създадат, за да преодоляват този проблем.

Проект за иновативно училище
Онлайн проучване по проект за иновативно училище

В следващите два дни те систематизират информацията от преживяванията си и изследват допълнителна теоретична информация. Източниците могат да бъдат както от интернет, така и от семейството и познати.

“Учениците трябва да съберат достатъчно информация, която да им послужи да намерят най-ефективното решение на проблема. Тук учителят е много важна част от процеса, защото той трябва да помогне на учениците и да ги насочи към полезни ресурси, които ще им помогнат да се справят по-добре със задачата.”

В този етап и родителите се включват като партньори на учениците. Децата разговарят с родителите си, провеждат интервюта с тях, за да имат повече информация. 

Пример: мисия “Етнолог”: Учениците посещават компютърния кабинет, където разделени в 3 екипа: „Пазители“, „Занаятчии“ и „Творци“, проучват и събират информация по поставените теми.  

Децата развиват компютърните си умения, докато проучват и извличат информация. С всеки проект за иновативно училище, учениците подобряват и надграждат уменията си да анализират и систематизират информацията.

Шести и седми ден – игрови дейности 

След като децата са събрали достатъчно информация и вече са по-наясно с проблема, е време да разгледат ситуацията през различна гледна точка. В този ден те сменят перспективата и преживяват игрови дейности, които са свързани с темата.

Пример: мисия “Етнолог”: Учениците се срещат онлайн с доц. Илияна Гаравалова – диалектолог към БАН, която им показа Интерактивната диалектна карта и Дигиталния интерактивен речник за деца. Доц. Гаравалова провокира малките диалектолози с електронна игрословица, в която трябва да открият диалектните форми на думата „хляб“. На следващия ден забавленията продължават в игровите дейности, организирани от музейните експерти от Бяла черква.

Осми и девети ден – изработване на проектни продукти

Екипите работят върху разработването на прототип, който да служи за решение на идентифицирания проблем. Родителите участват като партньори на учениците – те помагат за създаването на продуктите.

Пример: мисия “Етнолог”: Учениците използват наученото, за да създадат постер с изрисувани народни носии, кукла от отпадъчни материали, малко станче за тъкане. Някои от тях преобразяват дрянови клонки в красиви сурвакници. А най-сръчните в кухнята приготвят традиционни български ястия и създават книжка с рецепти.

“И тъй като всичко, което видяхме, е стигнало до нас, защото се е предавало от поколение на поколение, те се обърнаха за помощ към своите близки.“

Десети ден – представяне на резултати от екипната работа

В този ден учениците представят творенията си пред целия клас, родителите и учителите.

“Тук вече са решили какво да направят, създали са го и трябва да ни убедят, защо точно това са направили и как това ще реши проблема, който са идентифицирали.”

Защо да опитате

“Предимствата са, че децата стават по-уверени и мотивирани. Например деца, които се страхуваха да участват в национални конкурси и да представят себе си, сега са по-мотивирани да участват в различни изяви. По-инициативни са и по-предприемчиви. Самите родители също се мотивират.”  

Чрез промяна в мисленето учениците се учат да проявяват емпатия, да откриват и разрешават проблеми, да творят. Знанията са по-ценни и достъпни, когато са усвоени в процес на игра и разработване на проекти. Участието на родители и институции повишава интереса към училищната среда и учебния процес.

За какво да внимавате

Разпределянето на екипите може да бъде предизвикателство. Помислете как може да създадете екипи, които да работят ефективно и да си сътрудничат. Може да пробвате разделянето с пръчици на случаен принцип.

Друго нещо, което може да бъде предизвикателно в създаването на проекти за иновативно училище, е липсата на готов материал. Ресурсите не са налични в никоя учебна програма – учителят сам трябва да реши какво е важно и какво да представи на учениците. Това е трудната част, но пък и дава голяма свобода.

Практиката е селектирана в инициативата „Добрите практики на фокус“, която има за цел да открие, опише и популяризира ефективни, приобщаващи и устойчиви педагогически практики в три категории: благосъстояние на учениците, отговорност и принос на учениците, академичен напредък на учениците.

Имате нужда от още работещи практики? На prepodavame.bg може да намерите още много изпробвани практики за вашата класна стая.

Още полезни статии:

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали