Дискусия по книга с помощта на карта

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси.

Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества като ги сравняват с тези на персонажите в книга.

Самоуправление: учениците практикуват стратегии за активно слушане.

Социално осъзнаване: учениците разбират изборите на другите, научават за различните контексти, в които техни връстници живели/ят.

30 мин. или цял учебен час

Откъс от книга; подходящи географски карти

Стъпки за изпълнение на дейността

Можете да направите дейността, с която и да е книга или глава от книга. “Стас и Нели” разкрива много информация за Африка, а континентът се изучава в прогимназиален етап. 

Добре е да се опитате да запалите учениците да прочетат книгата или да я ползвате и за други дейности/уроци

Дайте за задание на учениците да интервюират своите роднини и приятели за любимите им книги за пътешествия и приключения. Нека задат част от СЕУ въпросите, които са дискутирали в часа. 

Още полезни статии:

Търсене на незададените въпроси по темата
Креативност

Търсене на незададените въпроси по темата

След като учениците са синтезирали информация от различни източници и имат отговори на най-важните въпроси по темата, е време да намерят нестандартната гледна точка към

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали