Дискусия по книга с помощта на карта

Учениците анализират откъс от популярна книга с помощта на географски карти и СЕУ въпроси.

Самоосъзнатост: учениците опознават личностните си качества като ги сравняват с тези на персонажите в книга.

Самоуправление: учениците практикуват стратегии за активно слушане.

Социално осъзнаване: учениците разбират изборите на другите, научават за различните контексти, в които техни връстници живели/ят.

30 мин. или цял учебен час

Откъс от книга; подходящи географски карти

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

*За пример ще използваме откъс от книгата “Стас и Нели” на Хенри Сенкевич. 

Необходимите материали за работа с този текст са: 

 

 

Прочетете

Прочетете текста. Главата не е дълга, но за учениците може да бъде трудно единствено да слушат, затова периодично задавайте въпроси като: “Къде е роден Стас”?, “Как го наричат?”, “Какви качества има според господин Раулисън?”, “За какво мечтае Стас”?, “Как се отнася към Нели?”

Обсъдете

Проследете по картите мястото на действие, определете кой къде е роден, разгледайте различните местности, за които се говори в първа глава. Покажете различни снимки и определете историческото време в книгата. Разгледайте природните особености по картата.

Всичко това може да се случи чрез въпроси под формата на дискусия. Попитайте “Кога мислисте, че се развива действието в книгата?”, “Иска ли някой да определи релефа в този регион? (учениците вече имат познания за определяне на релеф, климат, води по карта)

Обобщете

Дискутирайте един или повече от следните СЕУ въпроси: 

  1. Какво би ви било интересно, ако живеете в Египет(преди и сега)?
  2.  Имайки предвид всички ваши географски и исторически знания, как бихте се чувствали, ако живеете в Египет сега? Как щяхте да свикнете с климата? Какво щеше да ви е най-трудно?
  3. Какви езици говорят там според главата в книгата? Какво знаете за тях? Какъв чужд език бихте научили и защо? 
  4. Какви разлики и какви прилики откривате между ежедневието ви и това на Стас и Нели?
Други подходящи книги
“Големият бариерен риф”, изд. Дакелче, 2018 – в 6-ти клас се изучава Океания;
“Робинзон Крузо” – Даниел Дефо
“Черният корсар” – Емилио Салгари

Можете да направите дейността, с която и да е книга или глава от книга. “Стас и Нели” разкрива много информация за Африка, а континентът се изучава в прогимназиален етап. 

Добре е да се опитате да запалите учениците да прочетат книгата или да я ползвате и за други дейности/уроци

Дайте за задание на учениците да интервюират своите роднини и приятели за любимите им книги за пътешествия и приключения. Нека задат част от СЕУ въпросите, които са дискутирали в часа. 

Още полезни статии:

Дебат
Комуникативни умения

Дебат

Дебатът е структурирана дискусия. Нивото на структурираност и формалност зависи от учителя. Обикновено има два отбора с поне двама учaстници във всеки. Единият отбор е

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали