“Димитър, илюзионистът” или какво ни казват емоциите на другите

Представете си класна стая пълна с първокласници, които разпознават чувствата и емоциите си и знаят как да ги управляват. Нещо повече, те разпознават и емоциите на съучениците си и знаят как собствените им действия влияят на околните. В тази класна стая цари хармония и разбирателство, а конфликтите се предотвратяват още в зародиш. Звучи почти вълшебно, нали?

Всъщност тези първокласници са овладели две много ценни личностни характеристики – емпатията и социалната осъзнатост. Емпатията им помага да разбират и усещат това, което изпитват другите, а с помощта на социалната осъзнатост приемат гледната точка на отсрещната страна и разбират социалните и етични норми на поведение.

Тези качества са изключително важни, защото децата с високо ниво на емпатия са не само по-малко агресивни, но и постигат съгласие по-лесно и разбират по-добре гледната точка на другите. Това, разбира се, им помага да подобрят междуличностните си отношения.

Вие като учители можете да ги подкрепите да се научат да разпознават и разбират чуждите чувства и емоции. За тази цел ви споделяме “Димитър, илюзионистът” – подробно разписан урок за първокласници по тази тема, който можете директно да приложите в класната си стая. Урокът превръща децата в “откриватели” на чуждите емоции по един изключително увлекателен начин, тъй като ги запознава с историята на Митко, който обича да прави фокуси, но се сблъсква с неочаквани проблеми, когато се изправя пред своята публика.

Защо братът на Митко бяга от представлението на младия фокусник? Защо дядо му заспива в средата на най-напрегнатия момент? Какво предприема майка му, за да не разбие мечтите на малкия магьосник? Ще разберете само, ако свалите урока тук.

Урокът “Димитър, илюзионистът” е част от системата “Стъпка по стъпка” на Световната банка – инструментариум за насърчаване на социалното и емоционално учене (СЕУ) при деца и младежи.

Искате да включите повече елементи от СЕУ в часовете си? Разгледайте и други уроци за развитие на социално-емоционални умения в първи клас.

Още полезни статии:

Стратегии

6 5 3 – 6 души за 5 минути измислят 3 идеи

Цел: 2.2. Учениците използват техники за генериране на идеи в група 1.(InnoSupport) Метод 635 е креативна техника, която използва и доразвива принципите на техниката брейнсторминг. 

Раздробяване на въпроса
Критично и аналитично мислене

Раздробяване на въпроса

Тази стратегия е отлична възможност за учениците да приложат своята четивна грамотност в контекста на критическото мислене и да се запознаят с умението. По време

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали

Абонирай се и всяка седмица ще получаваш по един нов урок за първи клас