Поръчката е приета успешно. Всички поръчки се изпращат в понеделник на посочения от вас адрес. Моля да следите и да приемете доставката.

Разгледайте още полезни ресурси по темата

Поръчката е приета успешно - Деца отвъд ограниченията

Стъпки за реализиране на допълнителна подкрепа при деца със специални образователни потребности (СОП)

Приобщаването на деца със специални образователни потребности /СОП/ все още е предизвикателство за много учители и ръководители на образователни институции. Обучението на тези деца много

Поръчката е приета успешно - Деца отвъд ограниченията

Подпомагане на ученето с жестов език

В държавните образователни институции понякога липсва адекватно отношение към децата със специални образователни потребности, децата със слухови или други комуникативни нарушения и изобщо децата, които