Prepodavame.bg

Таг - Създаване на план

Drawing on colourful paper
Четивна грамотност Стратегии

Синтезиране на най-важната информация от текста и създаване на план по нея с ключови думи

Учениците прочитат внимателно текста. След това синтезират най-важната информация от него в определен брой изречения, който учителят трябва да им зададе...