Преди и сега – анализ на природна местност

Учениците сравняват миналото и сегашно състояние на дадена местност по определени показатели.

Социална осъзнатост: учениците разбират процесите – икономически, емоционални и социални, през които минават хората в градовете или местностите за определен период.

Вземане на отговорни решения: учениците сравняват и оценяват положителните и отрицателните страни на промените, които настъпват в обществата.

30 мин. или цял учебен час

Листове, химикали, табла; Материали от енциклопедии, книги или албуми за местността

Стъпки за изпълнение на дейността

Подгответе

Преди часа се подгответе за дейността, като разделите класната стая на две отделни зони. Подгответе материалите в двете части на стаята, според целите на дейността- енциклопедиите и албумите в едната част, актуалните статии и снимки – в другата

Въведете

Помолете половината ученици да стъпят в едната част, а останалите в другата. След това обяснете следните правила:

„Днес ще проучваме една определена местност – част от вас , тези вляво, ще направят характеристика за местността преди 50 години, а тези вдясно ще опишат местността в днешно време. Можете да ползвате енциклопедиите, албумите, статиите, за да достигнете до нужната ви информация, последните пет минути, ще е разрешено да използвате и телефоните си. За тази част от дейността имате 15 минути. Можете да пишете на таблата, по листовете, можете да рисувате, да правите графики.

 

Работа по групи

Учениците работят в група, за да открият и обобщят следните характеристики на местността: 

  • Какъв е/ е бил  поминъкът на хората в местността
  • Как са живели/живеят
  • Има/имало ли достъп до образование, здравеопазване, добра инфраструктура
  • Как са се чувствали/ се чувстват според вас хората населяващи местността
  • Как времето влияе положително на местността(и преди, и сега)
  • Какви са/ са били техните трудности според вас”
Обобщете

След 15 минути, преминете към излагане на фактите и кратка дискусия. Нека учениците представят информацията, която са открили. Попитайте ги как се е променил животът и какви са разликите в бита на хората преди и сега? 

Учениците могат да имат достъп до компютри или телефони за фазата на проучване.

Нека учениците да помолят семейство и близки да сподлеят материали за местността, ако разполагат с такива или да споделят лични истории и впечатления за промените през годините. 

Още полезни статии:

Ученическо самоуправление
Гражданска активност

Ученическо самоуправление

Цел Възрастова група Време за предварителна подготовка Време в час Учениците изпълняват правата и задълженията си. 12-18 години Около 1 астрономически час В зависимост от

5 К (кой, какво, къде, кога и как)
Креативност

5 К (кой, какво, къде, кога и как)

След като учениците разполагат с няколко различни източника на информация по темата, дайте им бял лист. Всеки ученик трябва да обобщи петте К от всеки

Един въпрос, много отговори
Критично и аналитично мислене

Един въпрос, много отговори

Тази стратегия е възможност за учениците да приложат своята креативност в контекста на критическото мислене. Задайте отворен въпрос на учениците в началото на часа и

Получите достъп до още повече ресурси и практични материали